Erasmus+

 

Erasmus Personel Hareketliliği

ERASMUS PROGRAMI AKADEMİK ve İDARİ PERSONEL DERS VERME/ALMA HAREKETLİLİĞİ - Staff Mobility for Teaching Assignments (STA)

 Ders Verme Hareketliliği:

 • Çağ Üniversitesi’nde çalışan akademik ve idari personelin (Öğretim üyesi/görevlisi ya da uzman) yurtdışında ortak olunan yükseköğretim kurumlarına ikili anlaşmalar kapsamında ve kontenjan dahilinde ders vermek/almak üzere başvurabilirler.
 • Kontenjanlar ve İkili Anlaşmalara buradan ulaşılabilmektedir.
 • Ders verme süresinin en az 8 ders saatini içermesi ve 5 iş gününü aşmaması (seyahat günleri hariç) gerekmektedir.
 • İsteyen öğretim elemanı maddi destekten feragat ederek de faaliyetten faydalanabilmektedir.

Hareketlilik hibesinden aşağıdaki şartları sağlayan öğretim elemanları faydalanabilir:

 • Son başvuru tarihinden önce başvuru formunu Erasmus Ofisine teslim etmiş olmak
 • Öğretim üyesi/görevlisi, okutman ya da uzman unvanına sahip olmak.
 • Daha önce personel hareketliliğinden faydalanmamış personele,
 • Daha önce personel hareketliliğine dâhil olmayan bölüm ya da birimlere,
 • Daha önce personel hareketliğinde yer almayan veya az sayıda yer alan ülke ve yükseköğretim kurumu ile hareketlilik faaliyeti gerçekleştirmeyi planlayan başvurulara öncelik verilir.
 • Başvuran adayların kontenjandan fazla olması durumunda, kriterleri eşit olan adaylar arasında çalışma yılı fazla olan personele öncelik verilir
 • Öğretim üyesi kadrosundaki akademisyenlerden son iki yılda SSCI indexli yayın yapmış olmaları tercih sebebidir.
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ya da başka ülkelerin vatandaşı olmakla birlikte ilgili yasalar ve mevzuatlar çerçevesinde Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında çalışan personel olmalıdır.

2018 Proje yılı Erasmus+ Personel Hareketliliği;

Başvuru Başlangıç Tarihi: 14.04.2021
Başvuru Bitiş Tarihi: 28.04.2021

BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER:       

1. BAŞVURU FORMU 

2. ÖĞRETİM PROGRAMI

3. KABUL BELGESİ

 BAŞVURU FORMU FORMU İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

 

Ulusal Öncelikler ve Değerlendirme Ölçütleri

 • Daha önce ders verme hareketliliği faaliyetinden faydalanmamış personele,
 • Daha önce ders verme hareketliliği faaliyetlerine dahil olmayan bölüm ya da birimlere,
 • Daha önce ders verme hareketliği faaliyetlerinde yer almayan veya az sayıda yer alan ülke ve yükseköğretim kurumu ile hareketlilik faaliyeti gerçekleştirmeyi planlayan başvurulara, öncelik verilmesi hedeflenmektedir.

Ülkelere göre hibe miktarları

Hayat pahalılığına göre ülke grupları Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler Günlük Hibe Miktarı (Avro)
1. Grup Program Ülkeleri Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç 153

2. Grup Program Ülkeleri

Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan 136

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye * 119

 Personel Hareketliliği Günlük Bireysel Destek Hibe Miktarları Tablosundaki hibeler 2018 sözleşme döneminden itibaren seçilen personele uygulanacaktır.

Seyahat Gideri Hesaplamaları

Personel hareketliliği faaliyetinden faydalanan personeline ödenecek seyahat gideri miktarı “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılarak hesap edilir. Mesafe hesaplayıcısına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Mesafe hesaplayıcısı aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan 2 nokta arasının km değeri tespit edilir ve aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanır.                    

Erasmus+ Personel Hareketliliği Kapsamında Akademik Personel İçin Seçim Kriterleri:

 • Son başvuru tarihinden önce başvuru formunu Erasmus Ofisine teslim etmiş olmak
 • Öğretim üyesi/görevlisi, okutman ya da uzman unvanına sahip olmak.
 • Daha önce personel hareketliliğinden faydalanmamış personele,
 • Daha önce personel hareketliliğine dâhil olmayan bölüm ya da birimlere,
 • Daha önce personel hareketliğinde yer almayan veya az sayıda yer alan ülke ve yükseköğretim kurumu ile hareketlilik faaliyeti gerçekleştirmeyi planlayan başvurulara öncelik verilir.
 • Başvuran adayların kontenjandan fazla olması durumunda, kriterleri eşit olan adaylar arasında çalışma yılı fazla olan personele öncelik verilir
 • Öğretim üyesi kadrosundaki akademisyenlerden son iki yılda SSCI indexli yayın yapmış olmaları tercih sebebidir.

Erasmus Personel Hareketliliği
Ders verme hareketliliğinde yapılması gereken işlemler hakkında bilgiler aşağıda verilmiştir:

Gitmeden önce;

 • İkili anlaşma (Yararlanacağı kategorinin mutlaka yer alması gerekiyor),
 • İş Bankası € hesabının açılması ,
 • Davetiye mektubu (5 iş gününü içermelidir) (Orijinali teslim edilecek),
 • Öğretim Programı ( Aktivite  planı ) (Orijinali teslim edilecek),
 • Görevlendirme (Rektörlükten alınmalı ve 5 iş gününden 1 gün öncesini ve 1 gün sonrasını içermeli yani 7 günlük olmalıdır ),
 • Bilet / e-bilet,    
 • 2014-2015 döneminden itibaren Erasmus+ personel hareketliliğinde geçerli olacak seyahat için mesafe ölçerin linki: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
 • Sözleşme (Belgeler teslim edildikten sonra kurumumuz tarafından hazırlanıp, personel ve kurum koordinatörü tarafından imzalanacaktır)

 Dönüldüğünde ise; 

 • Katılım sertifikası (5 iş gününü içermelidir) (Orijinali teslim edilecek),
 • Mobility Agreement ( 3 imzalı )
 • Uçağa biniş kartlarınızın orijinali Uluslararası Ofise teslim edilecek
 • Çevrimiçi online anket ( Participant Report )(mail adresinize gönderilecek ve ( tarafınızdan doldurulacak) 

Davetiye, katılım sertifikası, görevlendirme ve iş planı tarihlerinin birebir uyumlu olması ve beş iş gününü içermesi gerekmektedir. 

 • Beş iş günü, ders verme ve diğer aktiviteleriniz (okulun diğer birimlerini ziyaret etmek vb.) için kullanılacaktır. Ayrıca uçak biletiniz giderken 5 iş gününden bir gün önce dönerken de bir gün sonra tarihli olmalıdır. Size verilecek hibe miktarı da buna göre 7 günlük olacaktır. Bundan daha fazlası mümkün olmadığından bu tarihlere dikkat edilmelidir. En az 8 saat ders verme yeterli olmaktadır.
 • Öğretim programınızın gitmeden önce netleşmesi, karşı okul ve bizim birimimiz tarafından imzalanması gerekmektedir.
 • Elektronik biletin bir kopyası da bizde olmalıdır.
 • Gitmeden önce; evraklar tamamlandığında hibe miktarının %70'i hesabınıza aktarılacaktır.
 • Döndükten sonra ise; dönüş belgeleri tamamlandığında seyahat gideri ve hibenin kalan %30' luk miktarı hesabınıza yatırılacaktır.

FORMLAR