Erasmus+

 

Erasmus+

Faaliyete katılabilmek için öğrencilerin öncelikle aşağıdaki asgari şartları sağlamaları gerekmektedir:

1- Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, ikinci veya üçüncü kademe) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması,

2- a) Birinci kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması,

b) İkinci ve üçüncü kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması,

3- Öğrenim hareketliliği için yeterli sayıda ECTS kredi yükü olması,

4- Mevcut öğrenim kademesi içerisinde Erasmus+ ve Hayatboyu Öğrenme (LLP) döneminde yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi.

100’lük sistem kullanan kurumlarda asgari not ortalaması şartının sağlanıp sağlanmadığı Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan not dönüşüm çizelgesinde belirtilen karşılıklar kullanılarak tespit edilir.

Yükseköğretim kurumları, başvuru talebinin fazla olması durumunda Merkezin koymuş olduğu ölçütlere uygun olmak kaydıyla taban puan barajını yükseltebilirler. Ancak, belirlenen yeni taban puan, kontenjan sayısının en az 2 katı kadar başvuru alınmasını engellememelidir. Hiçbir durumda başvuru ilanına çıkıldıktan sonra taban puan yükseltilemez.

Yükseköğretim kurumları, Merkezin belirlediği seçim ölçütlerine göre öğrenim ve staj faaliyetine katılacak öğrencilerini seçerler. Öğrenci seçimleri, asgari şartları sağlayarak başvuruda bulunan öğrenciler arasından, Merkez tarafından ilan edilen değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanları dikkate alınarak puanların en yüksekten aşağıya doğru sıralanmasıyla gerçekleştirilir.

Akademik başarı ve yabancı dil sonucu ortalamasına ilave olarak; aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önce Hayatboyu Öğrenme Programı veya Erasmus+ kapsamında yükseköğrenim öğrenci veya staj hareketliliğinden yararlanmış öğrencilerin akademik başarı ve yabancı dil puanı toplamı hesaplanırken, daha önce yararlanılan her bir faaliyet için (öğrenim-staj ayrımı yapılmaksızın) 10’ar puan azaltma uygulanır.

2017 sözleşme döneminden itibaren hareketlilik başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:

Ölçüt

Ağırlıklı Puan

Akademik başarı düzeyi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Dil seviyesi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Şehit ve gazi çocuklarına

+15 puan

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)

+10 puan

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)

-10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10 puan

ERASMUS ÖĞRENCİ BEYANNAMESİ

"Erasmus öğrencisi" statüsü, Erasmus uygunluk kriterlerini karşılayan ve üniversiteleri(1) tarafından, uygun bir ortak üniversitede öğrenim görmek, ya da bir işletmeye veya diğer uygun bir kuruluşa staj amaçlı yerleştirilmek suretiyle yurtdışında bir Erasmus süresi geçirmek üzere seçilmiş olan öğrencilere verilir. Öğrenim hareketliliği için, her iki üniversitenin de, Avrupa Komisyonu tarafından verilen Erasmus Üniversite Beyannamesi olmalıdır. İşletmelerde yerleştirme faaliyeti yapabilmek için, öğrencinin kendi üniversitesi, Genişletilmiş (yani, yerleştirmelere ilişkin hakları ve yükümlülükleri de kapsayan) Erasmus Üniversitesi Beyannamesi’ne sahip olmalıdır.

Bir Erasmus öğrencisi olarak, aşağıdakileri bekleme hakkına sahipsiniz:

 • Kendi üniversiteniz ile misafir olduğunuz üniversite arasında bir kurumlar arası anlaşma olması
 • Gönderen ve kabul eden kurumların, sizinle ve yurtdışına gitmeden önce, başarılacak kredileri de içeren, yurtdışında planlanan faaliyetlerinizin ayrıntılarını belirten bir Öğrenim/Eğitim Anlaşması imzalaması
 • Erasmus öğreniminiz süresince öğretim, kayıt, sınavlar, laboratuvar ve kütüphane imkanlarına erişim için misafir olduğunuz üniversiteyeherhangi bir ücret ödenmemesi
 • Öğrenim/Eğitim Anlaşması’na uygun olarak Erasmus hareketlilik dönemi esnasında tatmin edici biçimde tamamlanan faaliyetler ile ilgili olarak kendi üniversiteniz tarafından tam akademik tanıma sağlanması
 • Yurtdışındaki faaliyetlerinizin sonunda verilecek olan, yapılan çalışmayı/öğrenimi kapsayan ve misafir olunan kurum/işletme tarafından imzalanan bir transkript verilmesi. Bu belgede, başarılan krediler ve notlar ile birlikte elde ettiğiniz sonuçlar kaydedecektir. Eğer, yerleştirme, normal öğretim programının bir parçası değil ise, bu süre, en azından, Diploma Eki’nde belirtilecektir.
 • Misafir olunan üniversite tarafından kendi öğrencileriyle aynı muameleye tabi tutulmak ve hizmet beklemek
 • Kendi üniversitenizin ve misafir olunan üniversitenin Erasmus Üniversite Beyannamesi’ne ve Erasmus Politika Beyanı’na erişmek
 • Anavatanınızdan aldığınız burslar, hibeler veya kredilerin, yurtdışında bulunduğunuz Erasmus süre esnasında devam ettirilmesi
 • Erasmus öğrencisi olarak, aşağıdakileri yapmanız beklenmektedir:
 • Kendi üniversiteniz ile imzaladığınız Erasmus hibe anlaşmasının kurallarına ve yükümlülüklerine uymak.
 • Öğrenim/Eğitim Anlaşmasındaki herhangi bir değişikliğin, hem kendi üniversitenizle, hem de misafir olunan kurum ile derhal yazılı olarak kararlaştırılmasını temin etmek.
 • Öğrenim/yerleştirme süresinin tamamını (ilgili sınavlardan veya diğer değerlendirmelerden geçmek dahil) misafir olunan üniversitede/işletmede kararlaştırıldığı şekilde başarılı olmak ve onun kurallarına ve yönetmeliklerine uymak. Kendi üniversiteniz, Avrupa Komisyonu veya Ulusal Ajans tarafından talep edilmesi halinde, geri döndüğünüzde, yurtdışındaki Erasmus öğrenim/yerleştirme süreniz hakkında bir rapor yazmanız ve geri bildirimde bulunmanız

Eğer bir problemle karşılaşırsanız:

 • Problemi açık şekilde tespit etmeli ve haklarınızı ve yükümlülüklerinizi kontrol etmelisiniz.
 • Erasmus ile ilgili bölüm koordinatörünüz ile iletişim kurmalı ve gerektiğinde kendi üniversitenizin resmi itiraz prosedürünü kullanmalısınız.


Eğer hala tatmin olmamışsanız, kendi Ulusal Ajansınız ile irtibata geçmelisiniz.

AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
Hayatboyu Öğrenme / Erasmus Program Koordinatörlüğü
Mevlana Bulvarı NO:181
TR 06520 BALGAT/ANKARA

Tel.+90 312 4096000 

Fax:+90 312 4096098

www.ua.gov.tr 

erasmus@ua.gov.tr


1.  "Üniversite" ile ulusal mevzuat veya teamüle göre tanınan dereceler veya yüksek öğretim seviyesinde tanınan diğer nitelikler ve yüksek öğretim seviyesinde mesleki eğitim ve öğretim sunan bütün yükseköğretim kurumları kastedilmektedir.