Fen Edebiyat Fakültesi

"Değerli meslektaş adaylarımız,

Yaklaşık çeyrek asrı bulan saygın geçmişiyle Güney Anadolu'nun ilk Vakıf Üniversitesi olan Çağ Üniversitemizin Türk Dili ve Edebiyatı Programına hoş geldiniz. Dört yıllık lisans dönemi boyunca, dünyanın en köklü, en zengin dil ve edebiyatlarından biri olduğu kadar, bir o kadar sosyal, canlı ve değişken bir olgu olarak kabul edilen Türk dilinin ve edebiyatının seçkin yazar ve eserlerinin yanı sıra, folkloru hakkında da bilgiler edineceksiniz. Eğitim ve öğretim anlayışımız bağlamında öncelikli hedefimiz sizleri bilgili, okumayı seven, okuduğu eser ve metinleri anlayabilen, çözümleyebilen, yorum gücü gelişmiş, uyumlu, katılımcı, özgür düşünebilen, sorumluluk sahibi, kendine güvenen, sorgulayan ve sorulan sorulara gerekli yanıtları verebilen; aynı zamanda güzel ahlâk ve çalışkanlığıyla öne çıkan, uygarlık değerlerimize bağlı bireyler olarak yetişmenizi özendirmektir. Ülkemizde dil bilincinin artırılması konusundaki yüksek ülkümüze ulaşabilmemiz için, paradan ve maddi olanaklardan çok, manevi desteklere, olumlu ve yapıcı yaklaşımlara, duyarlı ve özenli eş güdümlere, ortak anlayışlara ve emek yoğun çalışmalara gereksinimimiz bulunmaktadır. Sizler, Türk Dili ve Edebiyatı sevgi yumağının ortasında bir cazibe noktası olmak durumundasınız. Birbirleriyle iç içe oluşturulacak bu örgün yumaklar Halk Türkçesinden Kamunun kullandığı resmi Türkçeye kadar karşılıklı etkileşimin de odak noktasını oluşturacağına inancım tamdır. Dilimizin, yabancı dillerin etkisinden korunması bağlamında böylesi sıkı ve etkili bir iş birliğine gitmeden, ortak ve kararlı bir tutum sergilemeden başarıya ulaşmamız mümkün değildir. Sizlere tavsiyem, sıradan bir mezun olmaktansa, Türk Dili ve Edebiyatı konusunda donanımınızı hissettirecek kazanımlar elde etmeye çalışmanızdır. Bu çerçevede hayli zengin seçenekler sunan üniversitemizin ve Adana ile Mersin gibi iki güzide kentimizde başta Üniversitelerimiz olmak üzere sivil toplum örgütlerimizce icra edilmekte olan konferans, kongre, panel ve sempozyum gibi bilim şölenlerine katılmanızın size yararlı olacağı kanaatindeyim. Bunların büyük çoğunluğu kültür ve sanat değerlerimize sahip çıkan Üniversitemiz bünyesindeki Türkoloji Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇAĞTAM) ile programımız tarafından desteklenen öğrenci kulüp ve topluluklarının faaliyetlerinde icra edilmektedir. Bu nedenle bu çalışmalara katılmanız, sizlere katkı sağlayacak, önünüzde yeni ufuklar açacaktır. Yine unutmayalım ki başarılı bir eğitim ve öğretimin yolu hem öğretim elemanlarımız olarak bizlerin, hem de sizlerin sorumluluklarını hakkıyla yerine getirmesinden ve bu uğurda göstereceği samimi çabalardan geçmektedir. Bu vesileyle, programımızı tercihte önemli bir etken olduğunu düşündüğüm dil ve edebiyat sevginizin artarak devam etmesini, içinizdeki araştırma, öğrenme ve öğretme aşkının hiç bitmemesini en derin kalbi duygularla diliyorum. Ayrıca, sizlerin bundan sonra alanımızda yapacağınız özgün çalışmalarınızla bir öncü olacağınıza olan inancım tamdır. Bir de sizlerden yapacağınız çalışmalarda, atalarımızla aramızı açmaya, ana-babamızla bağımızı koparmaya kimsenin gücünün yetmeyeceği bilincini şiar edinmenizi hasseten sizlerden rica ediyorum. Atatürk'ümüzü anlamak, haykırmak ve onun gösterdiği yolda yürümek bizim en doğal ülkümüzdür."

 

Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Sevin ARSLAN