LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARDA 2023/2024 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

 

1.Bütünleme sınav hakkı 2023/2024 Bahar dönemi Yüksek Lisans ve Doktora Programlarını kapsar.

2.Final Sınavlarına girmiş veya girme hakkı bulunan (NA=DEVAMSIZ notunu alanlar hariç) fakat bu sınavlarda başarısız olan öğrenciler ile yarıyıl veya yılsonu sınavına girme şartlarını sağladığı halde bu sınavlara giremeyen tüm öğrencilere başarısız oldukları her ders için bütünleme sınav hakkı verilir.

3.Akademik takvimde belirtilen tarihlerde uygulanan yarıyıl sonu sınavlarına girme hakkı bulunan ve sonucunda başarısız olunan Yüksek Lisans Programlarında (NA=DEVAMSIZ notunu alanlar hariç,  FF = 0,00 = 0 – 39 puan arası, FD = 0,50 = 40 – 49 puan arası, DD = 1,00 = 50 – 59 puan arası alanlar) ile koşullu başarılmış derslerinden (DC = 1,50 = 60 – 69 puan arası koşullu geçer notunu alanlar) ve İşletme Yönetimi Doktora, İngiliz Dili Eğitimi Doktora Programlarında (NA=DEVAMSIZ notunu alanlar hariç, FF = 0,00 = 0 – 39 puan arası, FD = 0,50 = 40 – 49 puan arası, DD = 1,00 = 50 – 59 puan arası,   DC = 1,50 = 60 – 69 puan arası alanlara)  bütünleme sınav hakkı verilir.   

4.Bütünlemede alınan not final sınavında alınan not yerine geçer. Yüksek Lisans Programlarında DC=1,50=60,00–69,00 puan arası koşullu geçer notunu alanlar bütünleme sınavına girmek zorunda değildir.

5.Final sınavına girme koşulunu taşıyan ancak final sınav tarihinde sınavına giremeyen öğrenciler mazeret almayıp “Bütünleme” sınavına gireceklerdir. Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesindeki Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına ait derslerin bütünleme sınavlarına girmek isteyen öğrencilerin herhangi bir dilekçe yada mazeret (rapor, görevlendirme yazıları vb. gibi) evrak sunmalarına gerek yoktur.

6.Bütünleme sınavına girmeyenler için tekrardan mazeret sınavı yapılmaz. Herhangi bir dersten en az CC=2,00=70,00-üstü geçer dönem sonu notunu alanlar bütünleme sınavına giremez. 

7.Söz konusu derslerin bütünleme sınavları 01–04 Temmuz 2024 tarihleri arasında dersi veren öğretim üyesince belirtilen tarihler arası planlanacak olan gün ve saatlerde yapılacaktır. Bu kapsamda bütünleme sınavına girecek olan öğrencilerin dersi veren öğretim üyesiyle https://www.cag.edu.tr/tr/akademik-kadro linkte yer alan bilgilere göre yada whattsapp üzerinden planlamanın yapılması için yukarıda belirtilen gün ve saatten önce irtibata geçilmesi gerekmektedir.  

8.Not yükseltmek amacıyla Yüksek Lisans Programlarında DC=1,50=60,00–69,00 puan arası koşullu geçer notunu alarak bütünleme sınavına girecek olan öğrencilerin notunun düşmesi olasılığını dikkate almaları önerilir.  

 

                                                                                                                                                                                SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ