YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA KESİN KAYITLAR İÇİN BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HAKKINDA BİLGİLENDİRME

İŞLETME YÖNETİMİ TEZLİ/TEZSİZ,  KAMU HUKUKU TEZLİ/TEZSİZ, ÖZEL HUKUK TEZLİ/TEZSİZ, İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ TEZLİ, 
PSİKOLOJİ TEZLİ/TEZSİZ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TEZLİ, SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ TEZLİ/TEZSİZ,
ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE KÜRESELLEŞME TEZLİ/TEZSİZ, ULUSLARARASI TİCARET VE PAZARLAMA TEZLİ/TEZSİZ  YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA 
KESİN KAYITLAR İÇİN BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

 

    (Özel hukuk ve kamu hukuku yüksek lisans programlarına sadece hukuk fakültesi dört yıllık hukuk bölümü lisans mezunları başvuruda bulunmaktadır, İngiliz Dili Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programına ise sadece alan içi İngilizce Öğretmenliği Bölümü, İngilizce Dil Bilimi Bölümü, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü, İngilizce Mütercimlik - Tercümanlık Bölümleriyle  ilgili 4 (dört) yıllık Lisans Programı mezunları başvurabilir), İşletme Yönetimi Tezli / Tezsiz, Uluslararası İlişkiler ve Küreselleşme Tezli / Tezsiz, Uluslararası Ticaret ve Pazarlama Tezli / Tezsiz, Sağlık Kurumları Yönetimi Tezli / Tezsiz, Psikoloji Tezli / Tezsiz, Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programlarımıza herhangi bir lisans diplomasına veya geçici mezuniyet belgesine sahip olan herkes ön kayıt olmadan doğrudan kesin kayıt olmak için başvurmaktadır. Programlarımızda kayıtlarda kontenjan, dil puanı, not ortalaması, mülakat sınavı, sıralama …… v.b. gibi konularla ilgili herhangi bir ön koşul bulunmaksızın kayıt olmayı düşünen ÖĞRENCİLERİMİZ DÜŞÜNÜLEN PROGRAMLARA BAŞVURU KOŞULLARIMIZDAKİ İSTENİLEN EVRAKLARI EKSİKSİZ OLARAK GETİRDİKLERİ TAKDİRDE KESİN KAYIT OLMAK İÇİN KAYITLAR ALINMAKTADIR. İSTENİLMESİ DURUMUNDA İSE PROGRAMLARA KESİN KAYITLARI İLE İLGİLİ ÖĞRENCİ DURUM BELGESİDE ANINDA KAYITTAN SONRA VERİLEBİLMEKTEDİR. Her dönem açılan Lisansüstü Programlarımıza ön kayıt olmadan  kesin kayıt/ders kaydı yaptıracak olan öğrenci adaylarımızın kayıtları dönemlik olarak yapılmakta olup, dönemlik kaydını yenileyen öğrencimiz kayıt yenilediği o dönemin dönemlik ücretini ödemek zorundadır.   

      

2018 / 2019 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI GÜZ VE BAHAR DÖNEMLERİNE AİT KESİN KAYIT TARİHLERİ İÇİN AKADEMİK TAKVİMİ İNCELEMEK ÜZERE ( LÜTFEN BURAYI TIKLAYINIZ )

 

2018 / 2019  EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI PROGRAM ÜCRETLERİ LİSTESİNİ İNCELEMEK İÇİN ( LÜTFEN BURAYI TIKLAYINIZ )

 

1. Öğrenci Tarafından Doldurulması Gereken Öğrenci Kimlik Kartı, Öğrenci Durum Formu Bilgilerinin Ön Ve Arka Yüzlerine Ait Başvuru Formları İçin Aşağıdaki Linkten Ulaşılmaktadır. Bu Formlar Öğrenci Tarafından Doldurulduktan Sonra Birer Suret Çıktıları Alınıp İmzalandıktan Sonra Kayıt Sırasında Enstitü Sekreterliğine Verilecektir. Ayrıca Bu Formlar Enstitü Müdürlüğünün aycankol@cag.edu.tr veya senaydemir@cag.edu.tr  adresine gönderilecektir. ÖĞRENCİ KİMLİK KARTI, ÖĞRENCİ DURUM FORMLARI BİLGİLERİNE AİT FORMU İNDİRMEK İÇİN ( LÜTFEN BURAYI TIKLAYINIZ. )    

2. Lisansüstü Programlarda Burslardan faydalanmak için ÖSYM web adresinin üzerinde yazılı olduğu geçerli olan Akademik Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı Sonuç Belgesi 2 (İki) adet   

3.Lisans Diplomasının Veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Aslı İle Birlikte Bir Suret Fotokopisi 

4. Nüfus Cüzdanının Fotokopisi / Pasaport Fotokopisi 

5. Transkript belgesinin aslı ile birlikte bir suret fotokopisi 

6. Öğrenciye Ait Son Altı Ay İçerisinde Çekilmiş Dört Adet Fotoğraf 

7. Erkek Adaylar İçin Terhis Yada Tecil Olduğunu Gösterir Askerlik Durum Belgesi (Sadece Tezli programlara ALES’ ten Herhangi Bir Puan Türünden En Az 55,000 ALES Puanı Olmadan "ÖZEL ÖĞRENCİ STATÜSÜNDE" Kayıt Yaptıran Öğrencinin Askerlik Sevk Tehiri Yapılamamaktadır. Tezsiz Programlarda ise ALES istenmemekte olup, kesin kayıttan sonra öğrencilik hakkı elde edilmektedir. )  - (E-Devlet üzerindende alınabilir)

8. İkametgâh İlmühaberi  - (E-Devlet üzerindende alınabilir)

9. Bankaya Yatırılan Peşinat Dekontu Yada Muhasebeden Peşinatın Tek Seferde Kredi Kartına Çekiminin Yapılması

10. Adli Sicil Belgesi  - (E-Devlet üzerindende alınabilir)

11. Lisans Diplomasını Yurt Dışında Almış Bulunanlar İçin Y.Ö.K Denklik Belgesinin Aslı İle Birlikte Bir Suret Fotokopisi ( Y.Ö.K Denklik Belgesi Başvurularını İncelemek İçin Lütfen Burayı Tıklayınız. )

12. Ders Kayıt Formu ( Kayıt Sırasında Enstitü Sekreterliğinden Alınacaktır. )

13. Kayıt Olacak Öğrenci Yerine Kayıt İşlemlerinin Bir Başkası Tarafından Yapılabilmesi İçin Vekâletname Gerekmektedir. Vekil Tayin Edilen Kişinin Nüfus Cüzdan Fotokopisi Ve Vekâletnamenin Aslı İle Birlikte Vekil Tayin Edilen Kişi Tarafından Kayıt İşlemleri Yapılabilmektedir. Vekâletnamede “Çağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Bünyesindeki Yüksek Lisans Programlarına Kaydımın Yaptırılması, Dondurulması, Silinmesi Ve Adıma Yapılacak Her Türlü İşlemlerimde Adlı – Soyadlı Kişiyi Vekil Tayin Ediyorum” Şeklinde İbarenin Yer Alması Gerekmektedir.

14. Evraklara ek olarak Sadece İngiliz Dili Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programına kayıt yaptıracaklar için alan mezunu gerekmekte olduğundan bu programa İngilizce Öğretmenliği Bölümü, İngilizce Dil Bilimi Bölümü, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü, İngilizce Mütercimlik - Tercümanlık Bölümleriyle  ilgili 4 (dört) yıllık Lisans Programını başarıyla tamamlayarak diploma alma hakkını kazananlar, Özel Hukuk Tezli / Tezsiz ve Kamu Hukuku Tezli / Tezsiz yüksek lisans programlarına sadece dört yıllık hukuk fakültesi hukuk bölümü lisans mezunları başvuruda bulunarak kesin kayıt yaptırabilmektedir.

 

15. LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARDA BAŞKA BİR ÜNİVERSİTEDE KAYDININ OLMADIĞI HAKKINDAKİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ İÇİN (LÜTFEN BURAYI TIKLAYINIZ)

 

16. E-Devlet üzerinden alınması gerekli olan yeni tarihli, barkodlu bir adet Mezuniyet durum belgesi.

17. Sadece Psikoloji Tezli / Tezsiz Yüksek Lisans Programımıza psikoloji lisans mezunu hariç, diğer tüm lisans programı mezunları yeni/ilk kez kayıt yaptırmış/yaptıracak olan öğrencilerimize bir dönem bilimsel hazırlık programı dersleri uygulanarak başarılı olanların eğitimlerine devam edilecek  ve öğrenci adayları bilimsel hazırlık programı derslerini almak ve başarılı olmak zorundalardır. 

 

 18) E-Devlet üzerinden onay kodlu bir adet Vukuatlı Nüfus kayıt örneği belgesi.

 

 

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN YUKARIDAKİ EVRAKLARA EK OLARAK GETİRMELERİ GEREKEN EVRAK LİSTESİ

 

1)   Lisans Diplomasının Aslı İle Birlikte 1 Adet Önlü – Arkalı Fotokopisi 

2)   Lisans Transkriptinin Aslı İle Birlikte 1 Adet Fotokopisi 

3)   Lisans Diploması ile Transkriptinin T.C. Yükseköğretim Kurumunca Onaylı YÖK Denklik Belgesinin Aslı İle Birlikte 1 Adet Önlü – Arkalı Fotokopisi. ( Y.Ö.K Denklik Belgesi Başvurularını İncelemek İçin Lütfen Burayı Tıklayınız. ) 

4)   Ülkesinden Alınmış Eğitim – Öğretim Vizesi

5)   İlgili Türk Makamlarından alınmış Meşruhatlı İkamet Tezkeresi

6) T.C. Yükseköğretim Kurumu (YÖK)' ün 24.06.2010 * 021145 tarih ve B.30.0.EÖB.0.00.00.03.01.06- 3069 sayılı yazısı uyarınca,  T.C. Çağ Üniversitesi Senato Kararınca ALES, GRE, GMAT v.b. gibi sınavlar Yabancı Uyruklu öğrencilerden istenmemektedir. (T.C. Çağ Üniversitesi Senato Kararı 2011/ 18 – 1 – 30.12.2011)

 

7) LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARDA BAŞKA BİR ÜNİVERSİTEDE KAYDININ OLMADIĞI HAKKINDAKİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ İÇİN (LÜTFEN BURAYI TIKLAYINIZ)

 

 

ÖĞRENCİ KİMLİK KARTI, ÖĞRENCİ DURUM FORMLARI BİLGİLERİNE AİT FORMU İNDİRMEK İÇİN ( LÜTFEN BURAYI TIKLAYINIZ. )