TEZ - SEMİNER - DÖNEM PROJESİ YAZANLAR İÇİN BİLGİLENDİRMEDİR

Tez Yazan Öğrenci Arkadaşlarımızın Tezlerini En Son Şekline Getirdiklerinde Tezlerinin Kitap Haline Getirirken  İzlemeleri Gereken Evrak Sırası Aşağıda  Verilmiş olup, “2547 sayılı Mart 2017 YÖK’ ün İçtihatlı 35.Basım Mevzuatının Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin Tezli Yüksek Lisans Programı/Diploma Madde-10” hükmü uyarınca da tez danışmanınız tarafından tezinizin incelenerek şekil yönünden uygun bulunan ve aşağıdaki linkte belirtilen tezlerinize ait olan evraklarınızı tamamlayarak daha önceden planlanmış olan tez savunma sınavlarınızdan başarılı olduğunuz tarihten itibaren en geç 1 (Bir) Ay içerisinde YÖK’ e gönderilmek üzere ve mezuniyetinizin bildirilerek diplomanızın hazırlanabilmesi için istenilen tezlerinize ait evraklarınızın Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir. Ancak Seminer ve Dönem Proje yazan öğrencilerimiz ise dersi veren öğretim üyesi ile irtibata geçmeleri gerekmektedir. 20 NİSAN 2016 TARİHLİ 29690 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDAKİ BİLGİLENDİRMELER İÇİN LÜTFEN (BU LİNKİ TIKLAYINIZ)

 

26.10.2018 tarih ve 2018/03 sayılı Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Enstitü Kurul Toplantısında alınan karar doğrultusunda, Doktora ve Tezli Yüksek Lisans Programlarında tez aşamasına geçen öğrenciler tarafından danışman yönlendirmesinde ve gözetiminde hazırlanan tez önerilerinin Güz Döneminde danışman ataması yapılanlar için vize sınavları tamamlanana kadar (2018/2019 Eğitim Öğretim dönemi için Aralık Ayının ilk haftası içinde), Bahar Döneminde danışman ataması yapılanların ise (Eylül Ayının ilk haftası içinde yeni dönem başlangıcına kadar) SOBE web sayfası Matbu Evraklar linki içerisinde Madde – 18-c)’ de yer alan tez yazım kurallarına uygun olarak 15 sayfadan az olmayacak şekilde uygun olarak hazırlanıp Sosyal Bilimler Enstitü Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.

 

Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı anabilim dallarında, yüksek lisans ve doktorada tez hazırlayan öğrencilerimizin tez yazım kurallarıyla ilgili olarak  Amerikan Psikoloji Derneği Yayım Kılavuzunda (APA 6th, 2010) belirlenen kurallara göre hareket etmelerine karar verilmiştir. Bir tezde bulunması gereken dış kapak, iç kapak, tez onay sayfası, Türkçe özet, İngilizce özet (Abstract), önsöz, içindekiler, tablolar listesi, şekiller listesi, kısaltmalar ve ekler listesi bu kılavuzun sonundaki Ek bölümünde yer almaktadır. Tez yazım kurallarıyla ilgili daha ayrıntılı bilgiye gereksinim duyan yazarlar Amerikan Psikoloji Derneği Yayım Kılavuzuna (APA6th, 2010) başvurabilirler. 

 

Not: Tez yazmakta olan öğrencilerimiz muhakkak tezlerinin içerisinde TEZ ANKET İZİN/TEZ ETİK KURUL İZİN yazılarını Ek' ler başlığı altında göstermeleri gerekeceğinden bu formları aşağıdaki MATBU EVRAKLAR linki içerisinde Madde-13 (TEZ ANKET İZİN, TEZ ETİK KURUL İZİN VE TEZ ETİK KURULU ONAY TUTANAK FORMU)' daki formu doldurup ilgili birimlerden onaylatarak Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne verip üst yazı alarak tezlerinin ilgili başlığı altında göstermeleri gerekmektedir.   

Not: Kayıtlı öğrencilerimizin durumlarına göre doldurmaları gereken Matbu evraklar linki içerisindeki durumları ile ilgili evrakları artık elle değilde, word ortamında doldurulup, bilgisayar üzerinden çıktı alınıp, imzalanılarak Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Sekreterliğine verilmesi gerekecektir. Elle doldurularak verilen evraklar işleme alınmayacaktır.

Not: Dönemlik kayıtlarını yenileyip, tez yazmaya geçerek tezli programda kayıtlı tezleri tamamlanmış, 1.Tez savunma sınavına girecek olan  öğrencilerimizin tez sınavları ile ilgili gerekli yazışmaların, iş ve işlemlerin sağlıklı yapılabilmesi ve ilgili birimlerin tez savunma sınavına hazırlanabilmeleri için kayıtlı oldukları programlara bağlı olarak Matbu Evraklar linki içerisinde yer alan Madde- 10, Madde- 11/a, Madde-11/b’ deki mevcut durumlarına uygun “1.Tez savunma sınavına” giriş evraklarının düzenlenmesi gerekmektedir. Ancak 1.Tez savunma sınavları kayıt yenilenen her dönem sonundan önce sınavların yapılmış olması gerekmekte olacağından bu dönem sonu tarihleri dikkate alındığında oluşturulacak sınav  tarihlerinin evrak düzenleme, teslim tarihi ile sınav tarihi arasında en geç 25 gün olacak şekilde düzenlenip jüri isimlerinin, sınav tarih ve saatlerinin belirlenip, doldurulup, imzalandıktan ve onaylandıktan sonra Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Sekreterliğine tezlerin kitap şeklindeki çıktıları ile birlikte elden teslim edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda kayıtlarını yenileyerek, tezleri tamamlanmış olan, tez danışmanlarınca da uygun görülen 1.Tez savunma sınavlarına girecek olan öğrenciler için tez danışmanlarınca düzenlenmesi gerekecek olan evraklar Matbu Evraklar linki içerisinde yer alan Madde- 10, Madde- 11/a, Madde-11/b’ de yer almaktadır. Belge düzenleme tarihi ile sınav tarihi arasında 25 günden az olacak şekilde belirlenip evraklarını teslim eden öğrencilerin 1.Tez savunma sınavları yapılmayacaktır. İlgililere duyurulur.

 

Örnek Tezleri incelemek ve yayımlanan tezleri incelemek için lütfen burayı tıklayınız. 

 

 

Özel Hukuk ile Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programları Hariç, diğer tüm programlar için Seminer, Dönem Projesi ile TEZ Yazım Kurallarını İncelemek İçin (LÜTFEN BURAYA TIKLAYINIZ)

 

 

 

 

Sadece Özel Hukuk ile Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programları için Seminer, Dönem Projesi ile TEZ Yazım Kurallarını İncelemek İçin (LÜTFEN BURAYA TIKLAYINIZ)

 

 

Sadece Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı için Seminer, Dönem Projesi ile TEZ Yazım Kurallarını İncelemek İçin (LÜTFEN BURAYA TIKLAYINIZ)

 

 

T.C. Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bünyesindeki Programlarda Okumakta Olan Öğrenciler İçin Hazırlanan  Matbu Evraklar Linkini İncelemek İçin ( LÜTFEN BURAYI TIKLAYINIZ )

 

 

 

TEZ ÖNERİSİ NASIL HAZIRLANIR? (Ayrıntılı Bilgi İçin Lütfen Burayı Tıklayınız)

 

 

 

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNDEN TEZ ANKET İZİNİ ALACAKLAR İÇİN LİSANSÜSTÜ TEZ ÖNERİSİ ÖRNEK FORMUNU İNCELEMEK İÇİN (LÜTFEN BURAYI TIKLAYINIZ.)