GENEL BİLGİ

 T.C
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ 
İŞLETME YÖNETİMİ DOKTORA VE İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ DOKTORA   PROGRAMLARI         

 

         Çağ Üniversitesi 2011 - 2012 Güz döneminden itibaren İşletme Yönetimi Doktora programını başlatmış olup, bünyesine yeni eklenen İngiliz Dili Eğitimi Doktora Programı ile birlikte İşletme Yönetimi Doktora Programına öğrenci alınacaktır. Adaylar, İşletme Yönetimi Doktora Programı kapsamında, seçimli derslerle, işletme yönetiminde yoğunlaşma ve uzmanlaşma fırsatı bulabileceklerdir. Program kapsamında, hepsi tam zamanlı olan sekiz profesör, üç doçent ve 11 yardımcı doçentten oluşan 22 kişilik geniş ve yetkin bir akademik kadro ile üstün nitelikli akademik eleman yetiştirilmesi hedeflenmiştir. Yeni açılan İngiliz Dili Eğitimi Doktora Programı, adayların İngiliz Dili Eğitimi alanında uzmanlaşmalarını ve alana katkıda bulunabilecek araştırmalar yapabilmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. Programlar ile ilgili ayrıntılı bilgi Enstitü WEB sayfasından ve Enstitü Müdürlüğünden öğrenilebilir.

 

T. C
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ 
YÜKSEK LİSANS (MASTER)  TEZLİ / TEZSİZ PROGRAMLARI

 

         Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde açık olan ve eğitimlerine halen devam eden İşletme Yönetimi Tezli/Tezsiz, Kamu Hukuku Tezli/Tezsiz, Psikoloji Tezli/Tezsiz, Türk Dili ve Edebiyatı Tezli, Sağlık Kurumları Yönetimi Tezli/Tezsiz, Uluslararası İlişkiler ve Küreselleşme Tezli/Tezsiz, Uluslararası Ticaret ve Pazarlama Tezli/Tezsiz  ile Özel Hukuk Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programları mevcuttur. 2009 - 2010 Eğitim -Öğretim yılında da başlamak üzere İngiliz Dili Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programımıza da sadece alan mezunları olan İngilizce Öğretmenliği Bölümü, Dil Bilimi Bölümü, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, Amerikan Dili ve Edebiyatı Bölümü dört yıllık lisans programını bitirmiş arkadaşlarımız başvuruda bulunmak üzere  yılda  2  dönem  öğrenci  alan  Tezli/Tezsiz Yüksek  Lisans Programımıza 2018 - 2019 Güz dönemi için kayıtlarımız ön kayıt olmaksızın direkt kesin kayıt olmak üzere  04 Haziran 2018 –  28 Eylül 2018   tarihleri arasında yapılacak olup, 2018 - 2019 Bahar dönemi için kesin kayıtlarımız ise  02 Ocak 2019 - 15 Şubat 2019  tarihleri arasında yapılacaktır.

       Dersler kendi alanlarında ün yapmış saygın akademisyenler ile iş hayatında başarısını kanıtlamış uzman iş adamları tarafından verilmektedir.

           İşletmecilik, Bankacılık, Dış ticaret, Kamu Yönetimi, Hukuk ve diğer Sosyal alanlarda  faaliyette bulunan ve bulunacak olan üniversite mezunlarına yerli ve yabancı öğretim elemanları nezaretinde yönetim becerisini geliştirmek, girişimci niteliğini kazandırmak, problem çözme yeteneğini arttırmak ve karar verme yetisini yükseltmek ve  çağdaş yönetim tekniklerini öğretmek amacı ile  açılmış olan Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı' nın kabul ettiği veya eşdeğer saydığı 4 yıllık lisans eğitim- öğretimi görerek mezun olmuş olan herkes katılabilir. Bu kapsamda (Özel hukuk ve kamu hukuku yüksek lisans programlarına sadece dört yıllık hukuk fakültesi hukuk bölümü lisans mezunları başvuruda bulunmaktadır, İngiliz Dili Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programına ise sadece alan içi İngilizce Öğretmenliği Bölümü, İngilizce Dil Bilimi Bölümü, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü, İngilizce Mütercimlik - Tercümanlık Bölümleriyle  ilgili 4 (dört) yıllık Lisans Programı mezunları başvurabilir), İşletme Yönetimi Tezli / Tezsiz, Uluslararası İlişkiler ve Küreselleşme Tezli / Tezsiz, Uluslararası Ticaret ve Pazarlama Tezli / Tezsiz, Sağlık Kurumları Yönetimi Tezli / Tezsiz, Psikoloji Tezli / Tezsiz, Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programlarımıza herhangi bir lisans diplomasına veya geçici mezuniyet belgesine sahip olan herkes ön kayıt olmadan doğrudan kesin kayıt olmak için başvurmaktadır.       

            Programa katılmak isteyenlerden halen 4.Sınıf Lisans Programlarında okuyanlar ile geçer olan Akademik Lisans Üstü Eğitim (ALES) sınavından herhangi birinden en az  55,000 puan almaları gerekmekte olup da bugüne kadar (ALES) sınavına girmemiş veya herhangi bir nedenle 55,000 puanın altında kalmış olan öğrenci adayları kayıt olmak istedikleri programlara "ÖZEL ÖĞRENCİ STATÜSÜ" şeklinde olarak ders almak üzere tezli programlara ders kaydı yaptırabilirler. Aynı zamandada Özel Öğrenci Statüsünde geçirirken alarak başarılı oldukları derslerden de bir sonraki dönemlerinde bu öğrencilerimiz (ALES) den yeterli puan almalarından itibaren daha önceki aldığı derslerinden DC=60=1,50 olan derslerinden muaf tutularak normal öğrenci statüsüne geçebilirler ve programa kaldıkları yerden devam edebilirler. Master Programlarımızın ders saatleri, çalışan kişilerin programdan yararlanabilmelerini sağlamak için esnek tutulmaktadır. Bu amaçla dersler hafta içi akşam  saatlerinde yapılmaktadır. ALES' ten herhangi bir puan türünden en az 55,000 - üstü puanını alamayan yada ALES sınavına girmemiş olan öğrencilerin programlara " Özel Öğrenci Statüsünde " ders almak için tezli programa kayıt yaptıranların alacağı maksimum ders sayısı " Normal Öğrenci Statüsünde " tezli programa kesin kayıt yaptıran öğrencilerin alabileceği toplamdaki  maksimum  ders  sayısının  % 50' sinden fazlasını alamaz. ALES' ten herhangi bir puan türünden en az 55,000 - üstü puan alana kadar programda BEKLEMEDE kalır ve bu süre zarfında başka bir ders alamaz. (Y.Ö.K' ün 24.10.2007 * 028566 tarih ve B.30.0.EÖB.000.00.03 - 02.03 / 4023 sayılı yazısı)

            Master programları ile ilgili olarak başvuru, kayıt koşulları, programın başlama tarihi, ders günleri ve saatleri, ders içerikleri, ders verecek öğretim elemanlarının nitelikleri gibi bir çok konuda geniş bilgiye sahip olmak istiyorsanız hafta içi her gün 08:30 - 16:30' a kadar ulaşabileceğiniz iletişim bilgilerimiz aşağıdaki gibidir. 

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Sekreteri:  Aycan KOL

Telefon :  0 324 651 48 00   Dahililer : 1237 - 1304

Fax      :  0 324 651 48 11

E-Mail  :  aycankol@cag.edu.tr

                sobe@cag.edu.tr                                                                                                                    

   

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü: Doç. Dr. Murat KOÇ

Telefon :  0 324 651 48 00   Dahili : 1303

Fax      :  0 324 651 48 11

E-Mail  :  muratkoc@cag.edu.tr

  

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı:   Dr. Öğr. Üyesi İbrahim İNAN 

Telefon :  0 324 651 48 00   Dahili : 1310

Fax      :  0 324 651 48 11

E-Mail  :  ibrahiminan@cag.edu.tr  

  

Sosyal Bilimler Enstitüsü Sekreteri: Senay DEMİR             

Telefon :  0 324 651 48 00   Dahililer : 2005  - 1237 - 1304

Fax      :  0 324 651 48 11  

E-Mail  :  senaydemir@cag.edu.tr

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müd. Yeni Yeri: Hukuk Fak. - İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Binası üstü 3.Kat 

 

 

T.C
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
İŞLETME YÖNETİMİ TEZLİ/TEZSİZ ,  KAMU HUKUKU TEZLİ/TEZSİZ , ÖZEL HUKUK TEZLİ/TEZSİZ , 
İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ TEZLİ , PSİKOLOJİ TEZLİ/TEZSİZ , SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ TEZLİ/TEZSİZ, 
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TEZLİ, ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE KÜRESELLEŞME TEZLİ/TEZSİZ,
ULUSLARARASI TİCARET VE PAZARLAMA TEZLİ/TEZSİZ  
YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

 

            İktisadi ve İdari Bilimler alanlarında açılan Yüksek Lisans Programları ile Kamu kesiminde ve Özel Sektörde çalışmayı planlayan veya halen çalışan Üniversite mezunlarının Yönetim becerisini geliştirmek; onlara, girişimci niteliği, problem çözme ve stratejik düşünebilme yeteneğini kazandırarak doğru karar vermelerini sağlamak ve sonuçta, gerek ülke içinde ve gerekse uluslararası piyasalarda rekabet edebilecek bir konuma getirmek amaçlanmaktadır.

 

 

Lisansüstü Programlarımız ile ilgili diğer tüm ayrıntılı bilgilere ulaşmak ve incelemek için (LÜTFEN BURAYI TIKLAYINIZ.) 

 

 

2018 / 2019 BAHAR DÖNEMİNDE ÖZEL HUKUK VE KAMU HUKUKU TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROG. İLK KEZ / YENİ TEZ DANIŞMANI ATAMA İSİM LİSTESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRMESİDİR 31.10.2018 2018 / 2019 BAHAR DÖNEMİNDE İŞLETME YÖNETİMİ VE SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROG. İLK KEZ / YENİ TEZ DANIŞMANI ATAMA İSİM LİSTESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRMESİDİR 25.10.2018 2018 / 2019 BAHAR DÖNEMİNDE TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROG. İLK KEZ / YENİ TEZ DANIŞMANI ATAMA İSİM LİSTESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRMESİDİR 09.03.2018 2018 / 2019 BAHAR DÖNEMİNDE PSİKOLOJİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROG. İLK KEZ / YENİ TEZ DANIŞMANI ATAMA İSİM LİSTESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRMESİDİR 25.10.2018 2018 / 2019 BAHAR DÖNEMİNDE İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROG. İLK KEZ / YENİ TEZ DANIŞMANI ATAMA İSİM LİSTESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRMESİDİR 25.10.2018 TEZ - SEMİNER - DÖNEM PROJESİ YAZANLAR İÇİN BİLGİLENDİRMEDİR 02.11.2017 2018 / 2019 BAHAR DÖNEMİNDE DÖNEM PROJESİ DERSİ İLE SEMİNER DERSİNİN AÇILMIŞ OLDUĞU HAKKINDA BİLGİLENDİRMESİDİR.... 23.02.2018 LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARDA 2018 / 2019 BAHAR DÖNEMLERİ ARA SINAV VE FİNAL SINAVI TARİHLERİ HAKKINDA 04.11.2017 2018-2019 BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME, DERS SEÇİMİ VE DERS KAYIT FORMLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME 02.11.2017 2018 / 2019 BAHAR DÖNEMİNDE LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARDA VERİLECEK OLAN DERSLERİN SINIF PLANLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME 13.02.2018