MEZUNİYET İÇİN ATILMADAN TEK DERS SINAV HAKKI VERİLMESİ HAKKINDA

 

Üniversitemiz Senatosu Rektörün Başkanlığında toplanarak Sosyal Bilimler Enstitüsünde lisansüstü programlar için Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 7'nci ve 12'nci Maddeleri uyarınca; eğitim-öğretimde azami süreleri tamamladıkları için kayıtlarının silinmesi gereken ancak tek dersten kalarak programlarla ilişiği kesilmesi gereken öğrencilere mezun olabilmeleri için o dönemin sonunda başarısız olduğu dersten tek ders sınav hakkı verilmesi kararlaştırılmıştır. (T.C.Çağ Üniversitesi Senato Kararı 2018/02-1-12.02.2018)