LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARDA 2019 / 2020 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

 

 

1. Bütünleme sınav hakkı 2019/2020 Bahar dönemi Yüksek Lisans ve Doktora Programlarını kapsar.

2. Final Sınavlarına girmiş veya girme hakkı bulunan (NA=DEVAMSIZ notunu alanlar hariç) fakat bu sınavlarda başarısız olan öğrenciler ile yarıyıl veya yılsonu sınavına girme şartlarını sağladığı halde bu sınavlara giremeyen tüm öğrencilere başarısız oldukları her ders için bütünleme sınav hakkı verilir.

3. Akademik takvimde belirtilen tarihlerde uygulanan yarıyıl sonu sınavlarına girme hakkı bulunan ve sonucunda başarısız olunan Yüksek Lisans Programlarında (NA = DEVAMSIZ notunu alanlar hariç,  FF = 0,00 = 0 – 39 puan arası, FD = 0,50 = 40 – 49 puan arası, DD = 1,00 = 50 – 59 puan arası alanlar) ile koşullu başarılmış derslerinden (DC = 1,50 = 60 – 69 puan arası koşullu geçer notunu alanlar) ve İşletme Yönetimi Doktora Programında (NA = DEVAMSIZ notunu alanlar hariç, FF = 0,00 = 0 – 39 puan arası, FD = 0,50 = 40 – 49 puan arası, DD = 1,00 = 50 – 59 puan arası,   DC = 1,50 = 60 – 69 puan arası alanlara)  bütünleme sınav hakkı verilir.   

4. Bütünlemede alınan not final sınavında alınan not yerine geçer. Yüksek Lisans Programlarında DC = 1,50 = 60,00– 69,00 puan arası koşullu geçer notunu alanlar bütünleme sınavına girmek zorunda değildir.

5. Sınava katılmak isteyen öğrenciler bütünleme sınavlarına girmek istedikleri derslerin daha öncesinde derslerin yapıldığı planlı gün ve saatlerindeki gibi ÇUZEM üzerinden uzaktan online şekilde yapılmak üzere girebileceklerdir.   

6. Final sınavına girme koşulunu taşıyan ancak final sınav tarihinde sınavına giremeyen öğrenciler mazeret almayıp “Bütünleme” sınavına gireceklerdir. Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesindeki Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına ait derslerin bütünleme sınavlarına girmek isteyen öğrencilerin herhangi bir dilekçe yada mazeret (rapor, görevlendirme yazıları, …. vb. gibi) sunmalarına gerek yoktur.

7. Bütünleme sınavına girmeyenler için tekrardan mazeret sınavı yapılmaz. CC=2,00=70,00-üstü geçer dönem sonu notunu alanlar bütünleme sınavına giremez. 

8. Söz konusu derslerin bütünleme sınavları 03 – 05 Haziran 2020 tarihleri arasını kapsayacak şekilde daha öncesinde derslerin yapıldığı planlı gün ve saatlerindeki gibi ÇUZEM üzerinden uzaktan online olarak dersi veren öğretim üyelerince yapılacaktır.  

9. Not yükseltmek amacıyla Yüksek Lisans Programlarında (DC=1,50=60,00–69,00 puan arası koşullu geçer notunu alanlar ) bütünleme sınavına girecek olan öğrencilerin notunun düşmesi olasılığını dikkate almaları önerilir.

 


 2019-2020 BAHAR (PANDEMİ DÖNEMİ) REVİZE EDİLMİŞ AKADEMİK TAKVİMİ İNCELEMEK İÇİN (LÜTFEN BURAYI TIKLAYINIZ)