MATBU EVRAK LİSTELERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRMEDİR

 

 

T.C. Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bünyesindeki Programlarda Okumakta Olan Öğrenciler İçin Hazırlanan  Matbu Evraklar Linkini İncelemek İçin ( LÜTFEN BURAYI TIKLAYINIZ )

 

 

Not: Kayıtlı öğrencilerimizin durumlarına göre doldurmaları gereken Matbu evraklar linki içerisindeki durumları ile ilgili evrakları artık elle değilde, word ortamında doldurulup, bilgisayar üzerinden çıktı alınıp, imzalanılarak Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Sekreterliğine verilmesi gerekecektir. Elle doldurularak verilen evraklar işleme alınmayacaktır.

Not: Dönemlik kayıtlarını yenileyip, tez yazmaya geçerek tezli programda kayıtlı tezleri tamamlanmış, 1.Tez savunma sınavına girecek olan  öğrencilerimizin tez sınavları ile ilgili gerekli yazışmaların, iş ve işlemlerin sağlıklı yapılabilmesi ve ilgili birimlerin tez savunma sınavına hazırlanabilmeleri için kayıtlı oldukları programlara bağlı olarak Matbu Evraklar linki içerisinde yer alan Madde- 10, Madde- 11/a, Madde-11/b’ deki mevcut durumlarına uygun “1.Tez savunma sınavına” giriş evraklarının düzenlenmesi gerekmektedir. Ancak 1.Tez savunma sınavları kayıt yenilenen her dönem sonundan önce sınavların yapılmış olması gerekmekte olacağından bu dönem sonu tarihleri dikkate alındığında oluşturulacak sınav  tarihlerinin evrak düzenleme, teslim tarihi ile sınav tarihi arasında en geç 25 gün olacak şekilde düzenlenip jüri isimlerinin, sınav tarih ve saatlerinin belirlenip, doldurulup, imzalandıktan ve onaylandıktan sonra Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Sekreterliğine tezlerin kitap şeklindeki çıktıları ile birlikte elden teslim edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda kayıtlarını yenileyerek, tezleri tamamlanmış olan, tez danışmanlarınca da uygun görülen 1.Tez savunma sınavlarına girecek olan öğrenciler için tez danışmanlarınca düzenlenmesi gerekecek olan evraklar Matbu Evraklar linki içerisinde yer alan Madde- 10, Madde- 11/a, Madde-11/b’ de yer almaktadır. Belge düzenleme tarihi ile sınav tarihi arasında 25 günden az olacak şekilde belirlenip evraklarını teslim eden öğrencilerin 1.Tez savunma sınavları yapılmayacaktır. İlgililere duyurulur.