TEZ ERTELEME EK SÜRE TALEBİ BİLGİLENDİRMESİ

 

Değerli Öğrenciler;

 

İlgi: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 10.06.2020 tarih ve 31151 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde              Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik konulu yazısı.

      Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın ilgi yazısı uyarınca 2019/2020 Bahar dönemi itibariyle kayıtlarını yenilemiş ve tez aşamasında kayıtlı, azami süresini tamamlamış olan öğrencilerin tez çalışmalarına devam edebilmeleri için en geç 20.07.2020 günü mesai bitimine kadar Üniversite Senato Kuruluna sunulmak üzere Müdürlüğümüz senaydemir@cag.edu.tr e-posta adresine onaylı tez erteleme talep dilekçelerini iletmeleri gerekmektedir.  Belirtilen tarihe kadar ek süre talebinde bulunmayan öğrencilerin “lisansüstü programlarda azami sürelerinin dolmasından dolayı” kayıtlarının silineceğini bilgilerinize sunarız. İş bu yazı tebliğ mahiyetindedir.

 

Tebliğ yazısını incelemek için lütfen burayı tıklayınız 

 

        

                                                                                                  

Doç. Dr. Murat KOÇ

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü