SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BÜNYESİNDE 2021/2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM GÜZ DÖNEMİNDE SADECE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINDA EK BAŞVURULAR HAKKINDA BİLGİLENDİRME

 

 

Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü bünyesinde 2021/2022 Eğitim-Öğretim Güz Döneminde ek başvuru yapılabilecek sadece Tezsiz Yüksek Lisans Programları aşağıda belirtilmiştir. Şartları uygun adayların söz konusu programlara 27.09.2021-30.09.2021 günleri arasında  saat 15:00’a kadar kesin kayıt yaptırabilmek için aşağıda  yer alan evrakları  http://ubs.cag.edu.tr:8078/limesurvey/index.php/18185?lang=tr   adresine yükleyerek değerlendirilmek üzere başvuru yapmaları  gerekmektedir.  

 

İşletme Yönetimi

Yüksek Lisans (Tezsiz)

Kamu Hukuku

Yüksek Lisans (Tezsiz)

Özel Hukuk

Yüksek Lisans (Tezsiz)

Psikoloji

Yüksek Lisans (Tezsiz)

Uluslararası İlişkiler ve Küreselleşme

Yüksek Lisans (Tezsiz)

Uluslararası Ticaret ve Pazarlama 

Yüksek Lisans (Tezsiz)

 

 

ÖN KAYIT EVRAK LİSTESİ

1.Lisansüstü programlarda burslardan faydalanmak için ÖSYM adresinin üzerinde yazılı olduğu geçerli olan akademik lisansüstü eğitimi giriş sınavı sonuç belgesi 1 (Bir) adet ALES. (burslar için) 

2. Lisans diplomasının (ön ve arka)  veya geçici mezuniyet belgesinin onaylı taranmış hali

3. Nüfus cüzdanının taranmış hali

4. Lisans Transkript belgesinin taranmış hali (E-Devlet üzerinden de alınabilir)

5. Erkek adaylar için terhis yada tecil olduğunu gösterir askerlik durum belgesi (E-Devlet üzerinden de alınabilir)

6. Lisans diplomasını yurt dışında almış bulunanlar için YÖK Denklik belgesinin taranmış hali

7. Lisansüstü programlarda başka bir üniversitede kaydının olmadığı hakkındaki dilekçe örneği için (LÜTFEN BURAYI TIKLAYINIZ) 

8. 1 Adet Vukuatlı Nüfus kayıt örneği belgesi (E-Devlet üzerinden de alınabilir)

9. E-Devlet üzerinden yeni tarihli, barkodlu bir adet mezuniyet durum belgesinin taranmış hali

 

 

İlgililere Duyurulur 

Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü