SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BÜNYESİNDE 2020/2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM BAHAR DÖNEMİNDE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINDA EK BAŞVURULAR HAKKINDA

 

Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü bünyesinde 2020/2021 Eğitim-Öğretim Bahar Döneminde ek başvuru yapılabilecek Tezsiz Yüksek Lisans Programları aşağıda belirtilmiştir. Şartları uygun adayların söz konusu programlara 16.02.2021-18.02.2021 günleri arasında  saat 16:00’ya kadar kesin kayıt yaptırabilmek için https://www.cag.edu.tr/tr/sosyal-bilimler-enstitusu-kayit-asamasi-ve-ucretler/duyurular/lisansustu-programlarda-20202021-bahar-donemi-kesin-kayitlarda-istenilen-belgeler-ile-bilgilendirme-duyurusudur linkinde yer alan evrakları  http://ubs.cag.edu.tr:8078/limesurvey/index.php/18185?lang=tr   adresine yüklemeleri  gerekmektedir. 

 

 

İşletme Yönetimi

Yüksek Lisans (Tezsiz)

Kamu Hukuku

Yüksek Lisans (Tezsiz)

Özel Hukuk

Yüksek Lisans (Tezsiz)

Psikoloji (YL)

Yüksek Lisans (Tezsiz)

Uluslararası İlişkiler ve Küreselleşme

Yüksek Lisans (Tezsiz)

Uluslararası Ticaret ve Pazarlama 

Yüksek Lisans (Tezsiz)

 

 

 

 

İlgililere Duyurulur 

Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü