2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM BAHAR YARIYILI DERS KAYDI VE KAYIT YENİLEME DUYURUSU

Değerli Öğrenciler,

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi “Ders Kaydı ve Kayıt Yenileme” işlemleri https://ubs.cag.edu.tr  adresi üzerinden 23 Şubat-05 Mart 2023 tarihleri arasında, ders ekleme ve çıkarma işlemleri ise 06-19 Mart 2023 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır.  Kayıtların, işlem sırası aşağıda belirtildiği şekilde tarafınızdan gerçekleştirilecektir.

1.Enstitümüz programlarında indirimli veya ücretli olarak kayıtlı olan öğrencilerimiz öncelikle öğrenim ücreti peşinatını https://www.cag.edu.tr/tr/mali-isler-mudurlugu-ucretler sayfamızdan öğrenip ilgili hesaba yatıracaklar, bu işlemi takiben Mali İşler Daire Başkanlığı’nca kendilerine mali onay verilecektir. Kayıt ekranı sadece mali onay almış öğrenciler için açık olacaktır. Öğrencimiz mali onay almamış ise ekrana, “Dönem peşinatını yatırdıktan sonra mali onay ile sisteme giriş yapabilirsiniz” uyarısı gelecektir.

2.Kayıt için öğrencilerimiz sisteme kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş yapacaklardır. Lisansüstü programlarda eğitim-öğretimi devam eden öğrencilerimiz var olan Kullanıcı Adı ve Şifrelerini kullanacaklardır. 2022-2023 Bahar döneminde eğitim-öğretimine bu yıl başlamış olan öğrencilerimiz için “Kullanıcı Adı: Öğrenci Numarası”, “Şifre: TC Kimlik Numarası” olarak belirlenmiştir.

3.Öğrenci, ders aşamasındaysa kayıt ekranından alacağı dersleri seçip kontrollerini yaptıktan sonra “Danışman Onayına Gönder” işlemini, tez aşamasında olan öğrenciler ise tez dersini seçip  “Danışman Onayına Gönder” işlemini yapacaktır. İlgili ders programlarına https://www.cag.edu.tr/tr/sosyal-bilimler-enstitusu-ders-asamasi linkinden ulaşabilirsiniz.

4. Tüm yüksek lisans programlarında kayıtlı öğrenciler önce programda açılan zorunlu dersleri, sonra  seçmeli dersleri seçip toplamda 4 dersi danışman onayına göndermelidir.

5.Sadece Psikoloji Alan içi derslerde grup seçimi yapılması gerekmektedir. (Grup seçimi ise öğrenci numarasının son hanesi tek olan öğrenciler I grup, öğrenci numarasının son hanesi çift olan öğrenciler II grup olarak seçim yapmaları gerekmektedir.)

6. 4.Maddede belirtilen derslere ek olarak İngiliz Dili Eğitimi tezli yüksek lisans programında yeni kayıtlı öğrencilerden lisans öğrenimi İngilizce öğretmenliği dışında olan öğrenciler (Dilbilim-İngiliz/Amerikan Edebiyatı-Çeviri vb.) ‘‘ELT574-Öğrenme Teorileri ve ELT’ye giriş’’ dersini seçmek zorundadır. Bu doğrultuda öğrenci toplamda 5 dersi danışman onayına göndermelidir.

7. 2022-2023 Bahar döneminde eğitim-öğretimine bu dönem başlamış olan Psikoloji alan dışı olan öğrenciler ise Bilimsel Hazırlık derslerini seçmeleri gerekmektedir.

8.Ortak seçmeli derslerin açılabilmesi için asgari on beş, azami otuz öğrencinin seçmesi gerekmektedir.

9.Danışman, öğrenci tarafından gönderilen ders kaydını inceledikten sonra öğrencinin seçtiği dersler doğru ise kaydı onaylayacaktır.

10.Ders kaydı tamamlanan öğrencilerimiz kayıtlandıkları dersleri otomasyon sistemi üzerinden kontrol etmekle yükümlüdür.

11.Dönem kaydı/ders seçimi yapan öğrenciler arasında ilaveten belge gerektiren işlemler aşağıda sunulmuş olup, 23 Şubat-12 Mart 2023 tarihleri arasında geçiş ve kayıt dondurma talepleri senaydemir@cag.edu.tr  adresine e-posta olarak ulaştırılmalıdır.

İlgili Formlara https://www.cag.edu.tr/tr/sosyal-bilimler-enstitusu-matbu-evraklar/duyurular/matbu-evrak-listeleri-hakkinda-bilgilendirmedir linkinden ulaşabilirsiniz.

  • Tezsiz programdan Tezli programa geçme talebi olan öğrenciler ALES sınav sonucu ile SOBE formlarında yer alan madde- 8’inci dosyadaki form 15’i doldurup imzalayıp göndermeli,

  • Tezli programdan Tezsiz programa geçme talebi olan öğrenciler SOBE formlarında yer alan madde- 8’inci dosyadaki form 14’ü doldurup imzalayıp göndermeli,

  • Kayıt Dondurma işlemi yapacak olan öğrenciler Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne hitaben bir gerekçeli kayıt dondurma dilekçesi hazırlayıp onaylı şekilde talebini yukarıda belirtilen tarih aralığında Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’ne ulaştırmalıdır.       


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü