2020 - 2021 YILI PROGRAM ÜCRETLERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

 

2020 / 2021  YILI PROGRAM ÜCRETLERİ LİSTESİNİ İNCELEMEK İÇİN ( LÜTFEN BURAYI TIKLAYINIZ )

 

Lisansüstü (Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora) Programları İçin Ödenecek Ücretler Yukarıdaki Linkte Belirtildiği Gibidir. Bu Nedenle;  

Yatırılması gereken Peşinat tutarları elden tahsilat şeklinde yapılmamakta olup, eğitim ücretinin  ilk taksiti olarak peşinat tutarlarının öncelikle bankaya peşin olarak yatırılarak ödenmesi aksi takdirde de tek seferde kredi kartına tek çekimde yapılabilmektedir. Kalan taksitleri ise ödeme planında belirtilen sürelerde ödenecek olup, hiçbir şekilde elden nakit tahsilatı yapılmamaktadır.

2020 – 2021 Akademik yılında kayıt yaptıracak öğrencilerin Peşinatlarını muhakkak banka şubesine yatırarak kayda gelmeleri gerekmektedir.

Kazanılan burslar tezli/tezsiz yüksek lisans programlarında 2 yıl/4 dönemi kapsamakta olup, doktora programlarında ise 4 yıl/8 dönemi kapsamaktadır.

Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında mezuniyet için ödenmesi gereken toplam ücreti 2 yıl=4 dönem’ dir. ALES puanı ile kayıt yaptırarak Tezsiz Programı azami 3 dönem = 1,5 yıl, Tezli Programı 3 dönem = 1,5 yıl da erken bitirmiş olsalar bile mezuniyetleri için programın ücreti olan 2 yıl = 4 dönem’lik ücretin ödenmiş olması gerekmektedir. Ayrıca Yüksek Lisans Programları 4 dönemde bitirilemez ise her uzatılan dönem için dönemlik ücret ödenmektedir. 

Doktora Programlarında mezuniyet için ödenmesi gereken toplam ücreti 4 yıl=8 dönem’ dir. Ayrıca Doktora Programları 8 dönemde bitirilemez ise her uzatılan dönem için dönemlik ücret ödenmektedir. 

Yukarıda linkte belirtilen ücretler  1 (bir) yıllık olup, Güz + Bahar dönemlerine aittir. 2 (iki)’nci yılın ödemeleri Mütevelli Heyetinin belirlemiş olduğu oranlar üzerinden Haziran ayından sonra yeniden belirlenir.

Dönem kaydını yaptıran, o dönemin ücretini ( o dönem ücretinin kalan taksitlerini ) öder. İlişik kesme işlemi, bu ödemeyi takiben yapılır. Güz dönemi sonu 26 Ocak 2020; Bahar dönemi sonu 15 Haziran 2020’ dir. Her dönem açılan Lisansüstü Programlarımıza kesin kayıt/ders kaydı yaptıracak olan öğrenci adaylarımızın kayıtları dönemlik olarak yapılmakta olup, dönemlik kaydını yenileyen öğrencimiz kayıt yenilediği o dönemin dönemlik ücretini ödemek zorundadır.   

Öğrencinin Adı – Soyadı, kayıt olmak istediği yüksek lisans programının ismini veya kayıt yenilemesinin yapılacağı yüksek lisans programının ismini, yılı ve dönemi belirtilerek ödeme yapılacaktır. Taksit ödemeleri yapılırken hangi ayın taksit ödemesi yapılıyor ise ödenen ay’ ın ismi belirtilerek ödeme yapılacaktır.

Kalan taksitler için kredi kartı çektirileceğinden dolayı kayıt sırasında kredi kartı istenilecektir.  Bu  sebeple kart sahibinin bizzat gelmesi gerekecektir.  Eğer kredi kartı yok ise kalan taksitler için senet düzenlenecektir.

Tezli programlara Çağ Üniversitesi Lisans diploması olanlar hariç kayıt yaptıranlar Burssuz olarak program ücretlerini yatırmaktadırlar. Herhangi bir Üniversiteden Lisans diploması  olanlar  için  ALES puanlarından herhangi birinden en az 60,000 – 64,999 arası olanlar  % 25 Burs; en az 65,000 – 79,999 arası olanlar % 50 Burs, en az 80,000 – üstü olanlar  için  % 75 burslu olarak almış oldukları ALES puanlarına istinaden ödemiş oldukları ücretler hariç, kalan dönemlik borçları için Burs kazanabilmektedirler. Çağ Üniversiteden Lisans diploması olanlar için ise ALES puanlarından herhangi birinden en az 55,000 – 79,999 arası olanlar % 50 Burs kazanmakta iken ALES sınavına yeniden girmek suretiyle ALES puanlarından herhangi birinden en az 80,000 – üstü olanlar ise % 75 burslu olarak almış oldukları ALES puanlarına istinaden ödemiş oldukları ücretler hariç, kalan dönemlik borçları için Burs kazanabilmektedirler. 

Yüksek Lisans Programlarının tezli maksimum süresi 3 yıl (2 yıl (4 dönem) + 1 yıl (2 dönem tez aşaması)) = 6 dönem olup, tezsiz maksimum süresi ise 1,5 yıl = 3 (2 dönem + 1 dönem) dönem’dir. Bursluluk süresi Burs kazanan öğrencinin 2 yıl = 4 dönem’ ini kapsamaktadır. Ancak 3. yılı olan 5. dönem ve 6. dönemine uzatan bir öğrencinin Bursu kesilmektedir. Tez yazanlar için Tez iki ders yerine geçtiğinden ve Tezsiz programda okuyanlar için ise mezuniyet için kaç ders alması gerekiyor ise o kadar ders ücretini burssuz ücret üzerinden öder.

Burs kazanarak Programa kayıt olur iken verilen ilk ALES puanları geçerlidir. Ancak farklı bir burs oranını kazanmak üzere yeniden ALES sınavına girerek farklı bir bursun puanını almaları halinde yeni ALES puanları dikkate alınacaktır. ALES’ ten dolayı kazanılan farklı Burslar geçerlidir. Ödenmiş olan tutarlara değil, kalan dönemlik borçlarına yeniden kazanılan burs uygulanacaktır. 

Doktora Programına geçerli olan ALES’ ten en az 55,000 – üstü bir puan alarak Yüksek Lisans Programından mezun olarak kesin kayıt yaptıranların programı azami bitirme süreleri 6 yıl = 12 dönemdir (2547 YÖK Kanunu- Madde: 19). Programın ücreti kesin kayıt hakkı kazanarak başvurmuş olan adayların kayıtlarını yaptıranların bursluluk süresi burs kazanan öğrencinin 4 yıl = 8 dönemini kapsamakta ve mezuniyet için toplam ücreti 4 yıl = 8 dönem’ ini ödemesi gerekmektedir.  

 

20 NİSAN 2016 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN AZAMİ SÜRELER İLE KAYIT SİLMELER HAKKINDA LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ HAKKINDAKİ DEĞİŞİKLİĞİN  BİLGİLENDİRMESİ İÇİN LÜTFEN BU LİNKİ TIKLAYINIZ  

 

 

BANKA BİLGİLERİ:       

ÜNVANI ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ
BANKA ZİRAAT   BANKASI ADANA ŞUBE
MÜŞTERİ   NO 25981885
ŞUBE KODU 0013
HESAP  NO 5002
IBAN NO TR710001000013259818855002

 

 

 

Not: Diğer banka ödeme bilgileri için (LÜTFEN BURAYI TIKLAYINIZ)