Sosyal Bilimler Enstitüsü

İŞLETME YÖNETİMİ DOKTORA PROGRAMI ÇIKTILARI

İşletme Yönetimi Doktora Programını Başarıyla Tamamlayan Bir Öğrenci;

PÇ 1. Çağdaş yönetim kavramları, organizasyon teorileri ve küresel işletmecilik konuları ile ilgili kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur.

PÇ 2. Bir araştırmayı tasarlayabilir, uygulayabilir ve araştırma sonuçlarına dayalı akademik bir makale yazabilir.

PÇ 3. Yönetsel problemleri ve karar verme süreçlerindeki darboğazları kavramsallaştırabilir.

PÇ 4. Teorik bilgi birikiminin artırılmasına katkı sağlayabilecek bilgileri üretebilir.

PÇ 5. Çeşitliyönetsel problemlerin çözümü için çağdaş yönetim yöntem ve teknikleri geliştirebilir ve uygulayabilir.

PÇ 6. Organizasyonlarda çağdaş İnsan Kaynakları yönetim kavramları ve teknikleri geliştirip uygulayabilir.

PÇ 7. Bir işletmenin genel finansal durumunu değerlendirebilmek için finansal tabloları analiz edebilir.

PÇ 8. Uluslararası pazarlardaki gelişmeleri, küresel bir bakış açısıyla izleyip değerlendirebilir.