DERS GEÇME VE MEZUNİYET NOT ORTALAMASI HAKKINDA

DERS GEÇME VE MEZUNİYET NOT ORTALAMASI

 

 
İLGİ: Çağ Üniversitesi Senato Kararı 2012/ 04 Toplantı Sayısı – 4. Karar Sayılı – 28.03.2012 Karar Tarihi uyarınca Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesindeki Doktora ve Yüksek Lisans Programlarındaki derslerde uygulanmak üzere aşağıdaki karar alınmıştır.  

  

Ders Geçme ve Sınıf Geçme: 

  

a)     Yüksek Lisans Programında;

  • 1-     Üniversitemiz  Lisansüstü Eğitim -Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ndeki not sistemine göre ders geçme notu en az DC (60 - 69) = 1,50, mezuniyet için genel not ortalaması ise en az 4,00'lü not sisteminde 2,00-üstü olmalıdır. Tezli Yüksek Lisans Programında 7 ders kredili geçer not alınmalı, 1 ders Seminer (kredisiz) BAŞARILI olmalıdır. Tezsiz Yüksek Lisans Programında ise 9 ders kredili geçer not alınmalı, 1 ders Seminer kredili geçer not alınmalı, 1 ders Dönem Projesi (kredisiz) BAŞARILI olmalıdır.

  • 2-     Genel not ortalamasını 2,00’ a yükseltmek veya mezuniyet genel not ortalamasını sağladığı halde notunu 2,00-üstü şeklinde daha da yükseltmek isteyen öğrenci, açılan istediği derslerden bir veya daha fazlasını alabilir. Bu durumda son alınan not geçerlidir.  

 

  

b)    Doktora Programında;

  • 1-     Doktora Yeterlik sınavına girebilmek  için ders geçme notu en az  CC (70 - 74) = 2,00, mezuniyet için genel not ortalaması en az 4,00’lü not sisteminde 3,00-üstü olmalıdır. CC ve CC' den daha düşük not alanlar doktora programına devam etmek isterlerse ilgili dersi tekrarlayabilirler.

  • 2-     Genel  not ortalaması  en az 3,00 notu olan ya da notunu 3,00-üstü nota yükseltmek isteyen öğrenci açılan derslerden istediği ilgili dersleri alabilir. Bu durumda son alınan not geçerlidir.

 

 

  

HARF NOTLARININ AĞIRLIKLARI VE SAYISAL KARŞILIKLARI

BAŞARILI OLAN NOTLANDIRMALAR

 

AA - 4.00  (90-100),

 

BA - 3.50 (85-89),

 

BB - 3.00 (80-84),

 

CB - 2.50 (75-79),

 

CC - 2.00 (70-74),

 

DC - 1.50 (60-69),   

 

S - YETERLİ / BAŞARILI.     

 

 

BAŞARISIZ OLAN NOTLANDIRMALAR

 

DD - 1.00 (50-59),

 

FD - 0.50 (40-49),

 

FF - 0.00 (00-39),

 

NA - DEVAMSIZ,

 

U - YETERSİZ / BAŞARISIZ.

 

 

 

Bilgilendirme Notu:

  • Tezli Yüksek Lisans Programlarından tez yazım aşamasına geçebilmek  için 8 ders + TEZ şeklinde olup, kredili 7 dersin (7*3 kredi=21 kredi) DC-1,50-60,00-üstü geçer notun alınması, GNO: en az 2,00-üstü olması ile  1 ders Seminer (kredisiz) sadece BAŞARILI notunun alınması, kayıttan itibaren geçerli olan  ALES’ ten herhangi bir puan türünden en az 55,000-üstü puan alınmış olması gerekmektedir ki tez yazım aşamasına geçilerek TEZ yazmaya başlanılabilinsin ki TEZ sonunda da tez savunma sınavından başarılı olanlar ise tezli yüksek lisans programından tezli mezun olurlar. Psikoloji, İşletme Yönetimi, Özel Hukuk, Kamu Hukuku, Sağlık Kurumları İşletmeciliği Yüksek Lisans Programlarında kayıtlı olan öğrencilerimizin için ise ilaveten Bilimsel Hazırlık Programında aldıkları derslerden kredisiz, nota etkisi olmaksızın sadece DC-1,50-60,00-üstü geçer notun alınması gerekmektedir.

 

  • Tezsiz Yüksek Lisans Programlarından mezun olabilmek için se 9 ders kredili + 1 ders Seminer kredili  (10*3 kredi=30 kredi) DC-1,50-60,00-üstü geçer notun alınması ile GNO: en az 2,00-üstü olması ve 1 ders Dönem Projesi  (kredisiz) sadece BAŞARILI notunun alınması gerekmektedir ki dönem sonunda tezsiz yüksek lisans programından tezsiz mezun olabilirler. Psikoloji, İşletme Yönetimi, Özel Hukuk, Kamu Hukuku, Sağlık Kurumları İşletmeciliği Yüksek Lisans Programlarında kayıtlı olan öğrencilerimizin için ise ilaveten Bilimsel Hazırlık Programında aldıkları derslerden kredisiz, nota etkisi olmaksızın sadece DC-1,50-60,00-üstü geçer notun alınması gerekmektedir.

 

  • İşletme Yönetimi Doktora Programından mezun olabilmek için se en az 14 ders kredili  (14*3 kredi=42 kredi) CC-2,00-70,00-üstü geçer notun alınması ile GNO: en az 3,00-üstü olması, ALES ve DİL puanlarından en az 55,000-üstü puan alınmış olunması, Doktora Yeterlik sınavından BAŞARILI olunması gerekmektedir ki tez yazım aşamasına geçilerek TEZ yazmaya başlanılabilinsin, TEZ aşamasında da en az 3 kez TİK sınavından BAŞARILI olunması ve TEZ sonunda da tez savunma sınavından başarılı olanlar ise doktora programından mezun olurlar. Ancak toplam ders sayısı olan 14 ders kredili  (14*3 kredi=42 kredi) ders sayısında artış yapılması durumu programdaki genel şartlara göre yeniden değerlendirilerek yapılacaktır.

 

  • İngiliz Dili Eğitimi Doktora Programından mezun olabilmek için se 8 ders kredili  (8*3 kredi=24 kredi) CC-2,00-70,00-üstü geçer notun alınması ile GNO: en az 3,00-üstü olması, ALES ve DİL puanlarından en az 55,000-üstü puan alınmış olunması, Doktora Yeterlik sınavından BAŞARILI olunması gerekmektedir ki tez yazım aşamasına geçilerek TEZ yazmaya başlanılabilinsin, TEZ aşamasında da en az 3 kez TİK sınavından BAŞARILI olunması ve TEZ sonunda da tez savunma sınavından başarılı olanlar ise doktora programından mezun olurlar.

 

  • Programdaki mevcut derslerine ek olarak Tezli Programda sadece Seminer dersi kredisiz olup, genel not ortalamasına dahil edilmeksizin sadece BAŞARILI / S olması gerekmektedir ki programdan TEZLİ (7 ders kredili + 1 ders seminer kredisiz= 8 ders) mezun olunabilsin. Tezsiz programda ise Programdaki mevcut derslerine ek olarak Seminer dersi 3 kredi olup genel not ortalamasına dahil edilir ek olarak alınması gereken Dönem Projesi dersi ise kredisiz olup, genel not ortalamasına dahil edilmeksizin sadece BAŞARILI / S olması gerekmektedir ki programdan TEZSİZ (9 ders kredili + 1 ders seminer kredili + 1 ders dönem projesi kredisiz= 11 ders) mezun olunabilsin. Yani Tezli programdaki öğrenciler sadece seminer dersinin cd kopyası ile kitap şeklindeki bir adet çıktısını verecek iken, tezsiz programdaki öğrenciler ise seminer ve dönem projesi derslerine ait olmak üzere bir adet seminer ile bir adet dönem projesi ders cd kopyası ile çıktılarını vereceklerdir.