20 NİSAN 2016 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN AZAMİ SÜRELER, KAYIT SİLMELER İLE EK SINAV VERİLMESİ HAKKINDA LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA BİLGİLENDİRMEDİR

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ YENİDEN YAYIMLANDI.

 

20 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği için tıklayınız.

 

Yönetmeliğe ilişkin bilgi notu için tıklayınız.

 

Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliğinde Tekrardan Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği İncelemek İçin (LÜTFEN BURAYI TIKLAYINIZ)

 

AZAMİ SÜRELERİN HESAPLANMASINDAN SONRA KAYIT SİLME İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ YÖK' ÜN YAZISINI İNCELEMEK İÇİN (LÜTFEN BURAYI TIKLAYINIZ.)

 

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞININ 6569 SAYILI KANUNUN UYGULAMA İLKELERİ/AZAMİ SÜRELER SONUNDA EK SINAV HAKKI VERİLMESİ HAKKINDAKİ YÖK' ÜN YAZISINI İNCELEMEK İÇİN (LÜTFEN BURAYI TIKLAYINIZ.)