Sosyal Bilimler Enstitüsü

PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
ÖĞRENME ÇIKTILARI (KURUMSAL ÖĞRENME ÇIKTILARI)

Psikoloji Yüksek Lisans Programını başarıyla tamamlayan öğrenciler;

1. Bilimsel anlamda ileri ve gelişmiş düşünce becerisine sahip olur

2.  Psikolojinin temel uzmanlık alanlarında bilgiye sahip olur.

3. Ulusal ve uluslararası yayımlanan bilimsel çalışmaları takip eder, değerlendirir ve analiz eder.

4. Sahip olduğu kuramsal bilgi ile edindiği yeni bilgi ile arasında bağlantısallık kurar.

5. Çalışma alanına katkı sağlayacak yeni bilimsel araştırma soruları oluşturur.

6. Oluşturduğu bilimsel sorulara uygun araştırma yürütecek, sonuçları analiz edecek yöntemsel bilgi edinir.

7. Psikolojinin etik ilkelerini edinir.

8. Araştırma, uygulama ve mesleki alanlarda bu ilkelere göre hareket eder.

9. Edinmiş olduğu bilgi ve becerileri uygulama alanında kullanabilir.