Çağ Üniversitesi

Hazırlık Okulu

PEARSON ASSURED akreditasyon süreci ve değerlendirmesi

Dünyanın en büyük ölçme değerlendirme kuruluşlarından biri olan Pearson Assured, eğitim ve öğretim programlarının kalite güvencesini ve kurumların akreditasyon ölçütlerini belirleme, karşılaştırma ve denetleme konularında derin bir tecrübeye sahiptir ve yaklaşık yüz ülkede faaliyet göstermektedir.

SÜREÇ

 • Protokol imzalanması
 • Hazırlıkların yapılması
  • Öğrenci el kitabı
  • Staff Handbook
  • Quality Manual
  • Farklı konularda hazırlanmış 19 adet dosya
   • Öğrenci devamsızlık kayıtları
   • Yöneticiler, birim sorumluları, yetkilendirilmiş kişiler ve CVleri
   • Tanıtım
   • Kurumu tanıtan dergi ve broşürler
   • Yönetmelikler
   • Hazırlık Okulu genel ders programı
   • Sınıfların ders programları
   • Hocaların ders programları
   • Öğrenci alım ölçütleri kayıt işlemleri
   • Öğrenci oryantasyonu
   • Sınavlar
   • Notlar(son dört yıla ait notlar)
   • Ölçme ve değerlendirmede doğruluk (cross checking)
   • Ders ve öğretim elemanı değerlendirmesi
   • Toplantı takvimi ve toplantı tutanakları
   • İşe alınma ölçütleri ve yeni atananların oryantasyonu
   • Hizmet içi eğtim çalışmaları
   • Şikayetler ve çözümleri
   • Bakım, onarım, sağlık uygulamaları
 • Online Başvuru formu / Raporun doldurulup PEARSON ASSURED merkezine gönderilmesi (27 sayfa)
 • Kalite denetçisinin okulumuzu ziyareti
 • Nihai denetim için İngiltere’den kalite denetçisinin okulumuzu ziyareti
 • Nihai denetçinin raporunu yazıp PEARSON ASSURED merkezine sunması
 • Hazırlık Okuluna PEARSON ASSURED statüsünün verilmesi

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yaklaşık bir yıl süren çalışmada Çağ Üniversitesi Hazırlık Okulu aşağıdaki ölçütlere göre değerlendirilmiştir.

 • Kurumsal Yönetim
  • Hazırlık Okulunun organizasyonu
  • İdari sistem ve birimler
  • Öğretim elemanı kaynakları
  • Hizmet içi eğitim
  • Ekip çalışması
  • Evrak yönetimi
  • Fiziki kaynaklar
  • Bakım, onarım

 

 • Eğitim, Öğretim Yönetimi
  • Eğitimin planlanması
  • Eğitimin kalitesi
  • Görevler ve takım çalışması
  • Gözden geçirme, değerlendirme ve geliştirme
  • Öğrencilerin bilgilendirilmesi
  • Öğrencilere sağlanan destek ve imkânlar
  • İtiraz ve şikâyetler
  • Politikalar
   • Kalite geliştirme politikası
   • Ölçme değerlendirme politikası
   • Mesleki gelişim politikası
   • İşe alma politikası
   • Şikâyet ve problem çözme politikası
   • Karar verme politikası

 

 • Ölçme-Değerlendirme Yönetimi
  • Ölçme-Değerlendirme politikaları
  • Ölçme-Değerlendirme uygulamaları
  • Ölçme-Değerlendirme kayıtları

PEARSON ASSURED Statüsü

Yukarıda belirtilen ölçütlere göre İstanbul’dan ve İngiltere’den gelen Kalite Denetçileri tarafından Kurumsallaşma, standardizasyon ve kalite bakımından yapılan kontroller neticesinde Çağ Üniversitesi Hazırlık Okuluna PEARSON ASSURED statüsü verilmiştir. Bu statü ile Hazırlık Eğitimimizin uluslararası kalitede olduğu kanıtlanmış ve akredite edilmiştir.

Bu statü hem üniversitemiz, hem de öğrencilerimiz için referans oluşturmatadır ve  isteyen öğrencilerimiz başarı ile bitirdikleri Çağ Üniversitesi İngilizce Hazırlık Eğitimi programının PEARSON ASSURED tarafından akredite edilmiş, dolayısıyla kalite güvencesi sağlanmış bir program olduğunu gösteren ve dünya çapında tanınan PEARSON ASSURED sertifikası alabileceklerdir.