YAZ OKULU HAKKINDA BİLGİLENDİRME DUYURUSU

Yaz Okulu İle İlgili Bilgilendirme

 1. Yaz Okulu başvuruları 16-23 Haziran 2021 tarihleri arasında Öğrenci Bilgi Sistemi (Öğrenci Otomasyon Sistemi) içerisinde bulunan Yaz Okulu Ders Talep Ekranı üzerinden yapılacaktır. Yaz Okulu Ders Talep Ekranı 23 Haziran günü saat 17.00 itibariyle otomatik olarak kapanacaktır.
 2. Başvuruların tamamlanmasını takiben, Yaz Okulu Koordinasyon Kurulu toplanacak ve hangi derslerin açılacağına karar verecektir. Açılmasına karar verilen dersler 23 Haziran akşamı Üniversitemiz web sayfasından ilan edilecektir. 24-25 Haziran tarihlerinde ise sadece, açılacağı ilan edilen derslere kayıt yapılabilecektir.
 3. Öğrencilerimizin nihai ders kayıtları ilgili akademik birim tarafından yapılacaktır.
 4. Yaz öğretimi ücreti, Fakülte ve MYO öğrencileri için kredi başına 726, 86 TL + KDV, Hazırlık Okulu öğrencileri için ise 2.925, 93 TL + KDV olarak belirlenmiştir. Tam burslu öğrencilerimiz belirtilen ücretlerin yarısını ödeyeceklerdir.
 5. Yaz Öğretimi, Pandeminin etkisini sürdürmesi nedeniyle uzaktan eğitim sistemi ile yürütülecektir.
 6. Yaz Öğretimi, Çağ Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği hükümlerine uygun şekilde yürütülmektedir. Öğrenci başvurularının bu duyuruda belirtilen hususlara uygun yapılması gerekir.
 7. Yaz Okulunda en fazla 3 (üç) ders alınabilmektedir.
 8. Yaz Okulunda öğretim süresi 7 (yedi) haftadır.
 9. Yaz Okulunda alınan notlar hem DNO’ ya hem de GNO’ ya etki etmektedir.
 10. Yaz Okulunda tekrar alınan dersin başarı notu, en son alınan yarıyıldaki nottan düşükse değerlendirmeye alınmamaktadır.
 11. Yaz Öğretiminde uygulanacak esaslar, normal eğitim-öğretim dönemlerinde uygulanan esaslarla aynıdır.                                                                                                                                                                                                                   ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ