ÖĞRENCİLERİMİZİN İLETİŞİM BİLGİLERİNİ GÜNCELLEMELERİ HAKKINDA DUYURU

ÖĞRENCİ İLETİŞİM BİLGİLERİNİN GÜNCELLENMESİ HAKKINDA DUYURU

      Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 26.03.2021 tarih ve E-19924119-710.99-23170 sayılı yazısında üniversitelerden, daha sağlıklı ve etkili iletişim kurulabilmesi amacıyla yükseköğretim bilgi sisteminde (YÖKSİS) bulunan öğrencilere ait iletişim bilgilerinin tamamlanması/güncellenmesi istenmiştir. Bu talimata yönelik olarak, öğrencilerimizin otomasyon sisteminde yer alan iletişim bilgilerini güncellemeleri ve eksik olanları tamamlamaları gerekmektedir.

                                                                                                                                                                             Çağ Üniversitesi Rektörlüğü