Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

2018-2019 YAZ OKULUNDA AÇILAN DERSLER 

14 Haziranda ilan edilecek

Fakülte ve Myo yaz okulu ücreti kredi başı: 675,00 TL olup banka hesabımıza peşin ödeme yapılarak dekontla kayda gelinecektir.


Yabancı Diller Yüksekokulunun yaz okulu ücreti:2.720,00 TL olup yarısı (1.360,00 TL) banka hesabımıza peşin ödeme yapılarak; kalan tutarın yarısı ise 1 ay vadeli senet işlemi yapılacaktır.

2018-2019 Yaz Okulu

Yaz Okulu Derslerine Başvurular

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

29-31 Mayıs 2019

LİSANS ÖNLİSANS 

10-13 Haziran 2019
Yaz Okulu Açılan Derslerin İlanı  

LİSANS ÖNLİSANS

14 Haziran 2019 Cuma
Yaz Okulu Derslerin Başlaması /Bitmesi                

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

10 Haziran-27 Temmuz 2019

LİSANS ÖNLİSANS 

17 Haziran / 02 Ağustos 2019
Yaz Okulu Final Sınavları

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

29-30 Temmuz 2019

LİSANS ÖNLİSANS

5-9 Ağustos 2019

Üniversitemiz yaz okulunda açılan bir ders; “Yaz Okulu Kayıt Formu”nda belirtilmeyen dersler; daha önce alınmayan veya devamsızlıktan kalınan dersler; başarı notu CC ve üzeri olan dersler bir başka üniversitenin yaz okulunda alınamaz.

Yaz okulunda kredisi ne olursa olsun en fazla 3 ders alınabilir.

Öğrenci yaz okulunda alacağı dersleri “Yaz Okulu Formu”nda belirtip, danışmanına ve muhasebeye onaylattıktan sonra Fakülte Dekanlığına / MYO Müdürlüğüne teslim etmelidir.

Yaz okulunda açılacak dersler Yaz Okulu Koordinasyon Kurulu tarafından karara bağlanır.

Yaz okuluna başvurulan ders açılmadığı takdirde; öğrenci, açılan başka bir derse kayıt yaptırabildiği gibi kayıt yaptırılan dersi yaz okulu açılan bir başka üniversiteden alabilir.

Yaz okulunda açılan bir dersten, başka açılan bir derse geçiş yapılamaz.

Diğer üniversitelerden ders almak için, “Yaz Okulu Formu”nda belirttiğiniz dersin içeriğini, kredisini ve eğitim dilini bildiren yazı ile Fakülte Dekanlıklarına (Meslek Yüksekokulu öğrencisiyseniz Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne)  başvurulması gerekir. Dekanlık/Müdürlük “uygundur” yazısı verdiği takdirde o üniversitenin yaz okulunda ders alınabilir.

Yaz okulu süresi 7 haftadır.

Bir ders zorunlu olmadığı hallerde haftada iki gün yapılır.

Yaz okuluna % 70 devam mecburiyeti vardır.

Yaz okulunda alınan başarı notu, o dersin alındığı son döneme etki eder.

Yaz okulunda alınan dersin notu dönem içinde alınan ders notundan düşük ise yüksek olan not geçerlidir.

Yaz okulunda sınavların yapılmasında sınav yönetmeliğimiz uygulanır. Ayrıca sınava mazeretli katılamayan öğrencilerimize mazeret sınavı uygulanır.