Öğrenci İşleri Müdürlüğü

Yaz Okulu

2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı Hazırlık Sınıfı yaz okulu ücreti (2.200,00) İkibin ikiyüz TL ‘dir.

Bölümlerde alınan derslerin kredilerine göre toplam ücret değişmekle birlikte bir kredilik ders ücreti karşılığı (550,00) Beşyüzelli TL’dir.

2016-2017 Yaz Okulu

Yaz Okulu Derslerine Başvurular

HAZIRLIK OKULU

29 Mayıs / 02 Haziran 2017

LİSANS ÖNLİSANS

 05 - 15 Haziran 2017

Yaz Okulu Açılan Derslerin İlanı  

LİSANS ÖNLİSANS

16 Haziran 2017

Yaz Okulu Derslerin Başlaması /Bitmesi                

HAZIRLIK OKULU

05 Haziran / 31 Temmuz 2017

LİSANS ÖNLİSANS 

19 Haziran /04 Ağustos 2017

Yaz Okulu Final Sınavları

HAZIRLIK OKULU

01 - 04 Ağustos 2017

LİSANS ÖNLİSANS

07 - 10 Ağustos 2017

Üniversitemiz yaz okulunda açılan bir ders; “Yaz Okulu Kayıt Formu”nda belirtilmeyen dersler; daha önce alınmayan veya devamsızlıktan kalınan dersler; başarı notu CC ve üzeri olan dersler bir başka üniversitenin yaz okulunda alınamaz.

 

Yaz okulunda kredisi ne olursa olsun en fazla 3 ders alınabilir.

Öğrenci yaz okulunda alacağı dersleri “Yaz Okulu Formu”nda belirtip, danışmanına ve muhasebeye onaylattıktan sonra Fakülte Dekanlığına / MYO Müdürlüğüne teslim etmelidir.

Yaz okulunda açılacak dersler Yaz Okulu Koordinasyon Kurulu tarafından karara bağlanır.

Yaz okuluna başvurulan ders açılmadığı takdirde; öğrenci, açılan başka bir derse kayıt yaptırabildiği gibi kayıt yaptırılan dersi yaz okulu açılan bir başka üniversiteden alabilir.

Yaz okulunda açılan bir dersten, başka açılan bir derse geçiş yapılamaz.

Diğer üniversitelerden ders almak için, “Yaz Okulu Formu”nda belirttiğiniz dersin içeriğini, kredisini ve eğitim dilini bildiren yazı ile Fakülte Dekanlıklarına (Meslek Yüksekokulu öğrencisiyseniz Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne)  başvurulması gerekir. Dekanlık/Müdürlük “uygundur” yazısı verdiği takdirde o üniversitenin yaz okulunda ders alınabilir.

Yaz okulu süresi 7 haftadır.

Bir ders zorunlu olmadığı hallerde haftada iki gün yapılır.

Yaz okuluna % 70 devam mecburiyeti vardır.

Yaz okulunda alınan başarı notu, o dersin alındığı son döneme etki eder.

Yaz okulunda alınan dersin notu dönem içinde alınan ders notundan düşük ise yüksek olan not geçerlidir.

Yaz okulunda sınavların yapılmasında sınav yönetmeliğimiz uygulanır. Ayrıca sınava mazeretli katılamayan öğrencilerimize mazeret sınavı uygulanır.