Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Kayıt Kabul Koşulları

Çağ Üniversitesine bağlı;

Fen Edebiyat Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Meslek Yüksekokuluna öğrenci kabulü, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen Seçme ve Yerleştirme Sınavı sonuçlarına ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen diğer düzenlemelere göre yapılır.

Kesin Kayıt: Üniversitenin birimlerinden birinde öğrenci olma hakkını kazanan aday ÖSYM Başkanlığınca belirlenen süre içinde şahsen kesin kayıt yaptırmak üzere aşağıdaki belgelerle birlikte yerleştirme sonucunda belirtilen birime başvurur.

ÇAĞ ÜNİVERSİTESİNİ KAZANAN ADAYLARIN KAYITLARI TÜM BÖLÜM/PROGRAMLAR İÇİN SONUÇ BELGENİZDE BELİRTİLEN TARİHLER ARASINDA UBS SİSTEMİMİZ ÜZERİNDEN ONLİNE OLARAK  https://ubs.cag.edu.tr/ais/academicprogram/newstudentrecord/login.aspx ADRESİNDEN YAPILACAKTIR.

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR. ( EK KONTENJAN VE DİKEY GEÇİŞ SINAVI İLE GELENLER İÇİN DE AYNI BELGELER)

1 - ADAYIN YKS SONUÇ BELGESİ (İNTERNET ÇIKTISI),

2 - ADAYIN MEZUN OLDUĞU OKULDAN ALDIĞI DİPLOMANIN ASLI YA DA YENİ TARİHLİ MEZUNİYET BELGESİ, DİPLOMASINI KAYBETMİŞ İSE MEZUN OLDUĞU LİSEDEN ALACAĞI DİPLOMA KAYIP BELGESİ,

3 - NÜFUS CÜZDANININ ASLI VEYA ONAYLI ÖRNEĞİ, 

4 - İKAMETGAH İLE İLGİLİ BEYAN,

5 - ADAYLARIN ASKERLİKLE İLGİLİ SORUNLARI İÇİN ASKERLİK ŞUBELERİNE BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR.

6 -  4,5 X 6 CM BOYUTUNDA FOTOĞRAF.

7 - ÖĞRENİM ÜCRETİNİN ÖDENMESİ İLE İLGİLİ BELGE, 

8 - ÖĞRENCİLERİN BANKAYA YATIRACAKLARI İLK TAKSİT MİKTARLARI MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAYFASINDA GÖSTERİLMİŞTİR.

9 - DİKEY GEÇİŞ SINAVI İLE KAYIT YAPTIRACAK ÖĞRENCİLER ÖN LİSANS DİPLOMASI VEYA GEÇİCİ MEZUNİYET BELGESİNİN ASLI, LİSE DİPLOMA ASLI.

10 - DİKEY GEÇİŞ SINAVI İLE KAYIT YAPTIRACAK ÖĞRENCİLER TRANSKRİPT VE DERS İÇERİKLERİNİ GETİRMELİDİR.

2021 YKS KILAVUZU 4.1. KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKİ ZİYARET EDİNİZ.

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2021/YKS/kntkilavuz05082021.pdf 4.1. KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

4.2. KAYITLA İLGİLİ BİLGİLER

a) Adayların kayıt için bizzat başvurmaları (elektronik kayıt hariç) gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.

b) Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez.

c) Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz. d) Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

e) Yükseköğretim kurumları, kayıt yaptıracak adaylardan sağlık kurulu raporu isteyebilir.

f) Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.

Kılavuzlarda yer alan yükseköğretim programlarında aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına kayıt yaptırılamayacağına ve eğitime devam edilemeyeceğine ilişkin Yükseköğretim Genel Kurul kararı uyarınca, durumları bu açıklamaya uyan adaylar halen kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan ilişiklerini kesmedikleri takdirde yeni yerleştirildikleri yükseköğretim programına kayıt yaptıramazlar. Söz konusu kararlar öğrencilerin YKS tercih ve  yerleştirmelerinde herhangi bir programa yerleştirilmesine engel değildir. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak ortaöğretim kurumlarında, ön lisans programında veya lisans programlarında mezun aşamasında olup staj, bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2021 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

Durumları aşağıdaki bentlerden birine uyan adaylar için uygulanmak üzere;

a) 1111 sayılı Askerlik Kanunu hükümlerine ve bu konuda Millî Savunma Bakanlığınca yayınlanan prensip emirlerine göre askerlik hizmetlerini erteletme hakkını kaybedenler,

b) İki veya üç yıllık bir yükseköğretim programını bitirmiş olup dört yıldan daha az süreli bir başka yükseköğretim programına girmek isteyenlerden askerliğini yapmamış olanlar (İki veya üç yıl süreli bir yükseköğretim programından mezun olup askerliğini yapmamış olan adaylar, dört yıl veya daha fazla süreli bir yükseköğretim programına girmek için 2021-YKS'ye başvurabilirler.),

c) Dört yıl veya daha fazla süreli bir yükseköğretim programını bitirmiş olanlardan askerliğini yapmamış olan adaylar,

2021-YKS sonucunda herhangi bir yükseköğretim programına yerleşmeleri durumunda bu adayların kayıtları yapılacaktır. Ancak bu durumdaki adayların askerlikleri tecil edilmiş ise askerlik tecil sürelerinin bitimine kadar kayıt hakkı kazandıkları programda eğitime devam edebilecek, tecil sürelerinin sona ermesi hâlinde askerlik erteleme haklarını kaybettiklerinden bu durumdaki adayların kayıtları dondurularak, askerlik hizmetlerini yaptıktan sonra eğitime devam edebileceklerdir.