Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

 Burslar-İndirimler

Üniversitemiz, Tam burs (%100) ve indirimleri (%75, %50, %25) oranlarında  belirlemiştir. 

Burs ve indirimlerden, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından her yıl yapılan üniversiteye giriş sınavı sonunda, ÖSYM kılavuzunda yer alan Çağ Üniversitesi burslu ve indirimli kontenjanlara ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler yararlanabiliraktadır.

Tam Burs (%100) :  Öğrenci Seçme Sınavı sonucunda üstün başarı gösteren öğrencilere verilir ve öğretim ücretinin tamamını kapsar. Bu bursu alabilmek için ÖSYM kılavuzunda yer alan burslu kontenjanların tercih edilmesi gerekir.

İndirimler (%75,  %50, %25) : Öğrenci Seçme Sınavı sonucunda başarı gösteren öğrencilere verilir ve öğretim ücretinin, %75'ini, %50'sini ya da %25'ini kapsar. indirimlerden yararlanmak için ÖSYM kılavuzunda yer alan indirimli kontenjanların tercih edilmesi gerekir.

Burs ve indirimler Zorunlu Hazırlık Eğitimi bulunan bölümler için Hazırlık  ile birlikte zorunlu hazırlık eğitimi bulunmayan bölümler için eğitim- öğretim süresini kapsamakta olup, öğrencinin kaydını yenilediği, derslere devam ettiği ve disiplin cezası almadığı durumlarda geçerlidir.

Çağ Bursu : Çağ Kolejinden mezun olan öğrencilere tanınan bu burs öğretim ücretinin %50'sini kapsamaktadır.

Şehit Yakını ve Gazi Bursu: Çağ Üniversitesi programlarından Tam Burslu program dışında yeralan indirimli programlardan veya ücretli programlardan birine ÖSYM tarafından yerleşen ve kayıt yaptıran gazi ve şehit eşi-çocuklarına verilen burs olup eğitim -öğretim ücretinin tamamını kapsamaktadır. Bu burs için başvuran öğrencilerden kayıtlarını yaptıran ve evraklarının incelenmesi sonucu evrakları tam olanlardan herbir bölüm için bir öğrenciye verilmektedir.