Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

 Burslar

Üniversitemiz, Tam burs (%100) ve destek bursları (%75, %50, %25) olmak üzere 4 farklı burs olanağı sunmaktadır. 

Burslar, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından her yıl yapılan üniversiteye giriş sınavı sonunda, ÖSYM kılavuzunda yer alan burslu kontenjanlara ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrencilere tanınır.

Tam Burs (%100) :  Öğrenci Seçme Sınavı sonucunda üstün başarı gösteren öğrencilere verilir ve öğretim ücretinin tamamını kapsar. Bu bursu alabilmek için ÖSYM kılavuzunda yer alan burslu kontenjanların tercih edilmesi gerekir.

Destek Bursları (%75,  %50, %25) : Öğrenci Seçme Sınavı sonucunda başarı gösteren öğrencilere verilir ve öğretim ücretinin, %75'ini, %50'sini ya da %25'ini kapsar. Bu bursu alabilmek için ÖSYM kılavuzunda yer alan burslu kontenjanların tercih edilmesi gerekir.

Burslar Zorunlu Hazırlık Eğitimi bulunan bölümler için Hazırlık  ile birlikte zorunlu hazırlık eğitimi bulunmayan bölümler için eğitim- öğretim süresini kapsamakta olup, öğrencinin kaydını yenilediği, derslere devam ettiği ve disiplin cezası almadığı durumlarda geçerlidir.

Çağ Bursu : Çağ Kolejinden mezun olan öğrencilere tanınan bu burs öğretim ücretinin %50'sini kapsamaktadır.