2021-2022 Tek Ders/ İki Ders Sınav Duyurusu

MESLEK YÜKSEKOKULU

TEK DERS SINAVI

Tek ders sınavı,

MADDE 34 –(1) Mezuniyet için gerekli tüm dersleri alarak başarılı oldukları halde herhangi bir yarıyıla ait bir dersten (FF) veya (FD) notu almış olan öğrencilere, bu dersten girecekleri sınav sonucunda alacakları notun katkısıyla genel not ortalamalarını en az 2.00 düzeyine çıkarabilecek durumda olmaları koşuluyla, yarıyıl sınavlarının bitimini izleyen on beş gün içinde kullanılmak üzere veya yaz öğretimi sınavlarından sonra akademik takvimdeki derslerin başladığı tarihi takip eden 15 (on beş) gün içinde kullanılmak üzere bu dersten Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ile bir ek sınav hakkı verilir.

(3) Tüm derslerden başarılı olmalarına rağmen, bu Yönetmelik uyarınca mezuniyet koşullarını genel not ortalamalarının 2.00’ın altında olması yüzünden yerine getiremeyen, azami öğrenim süresi içindeki öğrencilere, daha önce koşullu başarılı not ile başardıkları dersler arasından seçecekleri bir dersten, bu dersten girecekleri not yükseltme sınavı sonucunda alacakları notun katkısıyla ağırlıklı genel not ortalamalarını en az 2.00 düzeyine çıkarabilecek durumda olmaları koşuluyla ek bir sınav hakkı verilir. Bu sınav, yarıyıl sonu sınavlarının bitimini takiben veya yaz öğretimi sınavlarından sonra akademik takvimde ilan edilen tarihte yapılır.

(4) Girilen bu sınavlarda alınan notlar ,tek başına değerlendirilir ve buna göre harf notu takdir edilir.

(5) Bu maddede belirtilen sınavların mazeret hakkı yoktur.

  • Tek ders sınavına girmek için en geç 24 Haziran Cuma günü saat 17:30’a kadar myo@cag.edu.tr adresine dilekçenizi göndermeniz gerekmektedir. Gönderilen e-mail’in konu bölümüne mutlak surette “Tek Ders Sınavı Başvurusu” yazılmalıdır.  (Dilekçe örneği için TIKLAYINIZ.)
  • Devamsızlıktan kalınan dersin sınavına girilemez.
  • TEK DERS SINAVI 28 Haziran Salı günü Saat 11:00 te 201 nolu derslikte yüzyüze yapılacaktır.

MESLEK YÜKSEKOKULU

İKİ DERS SINAVI

İki ders sınavı; bir öğrencinin bütün öğrenim dönemi sonunda mezun olmasına engel iki başarısız dersi olan öğrencilerin mezun olabilmeleri için tanınmış olan bir sınav hakkıdır.

  • İki ders sınavına girmek için Genel Not ortalamasının en az 2.00 ve en fazla 2 başarısız (FF, FD) dersinin olması gerekir.
  • İki ders sınavına girmek için en geç 24 Haziran Cuma günü saat 17:30’a kadar myo@cag.edu.tr adresine dilekçenizi göndermeniz gerekmektedir. Gönderilen e-mail’ in konu bölümüne mutlak surette  “İki Ders Sınav Başvurusu” yazılmalıdır. (Dilekçe örneği için TIKLAYINIZ) Devamsızlıktan kalınan dersin sınavına girilemez.
  • İKİ DERS SINAVI 28-29 Haziran tarihlerinde Saat 11:00 de 201 nolu derslikte yüzyüze yapılacaktır.