Meslek Yüksekokulu

HALKLA İLİŞKİLER ve TANITIM PROGRAMI

 Amaç:

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı; iş hayatı ile ilgili olarak; şirketlerin, kamu kuruluşlarının, üniversitelerin, sivil toplum örgütlerinin ve benzeri diğer kuruluşların halkla ilişkiler departmanlarında görev alacak veya kendi adına işyeri açıp çalıştırabilecek uygun nitelikli Halkla İlişkiler ve Tanıtım Elemanlarını  yetiştirmeyi amaçlayan dört yarı yıllık bir yüksek öğretim programıdır.

Hedefler:

Program; öğrencilerin ahlaki ve sosyal değerlere bağlı kalarak

  • Temel ve teknik bilgilerle donatılmasını
  • Bilimsel altyapı kazanımlarını kullanarak sorun çözme becerisi kazanmalarını,
  • İletişim, işbirliği, sorgulama ve sorumluluk alma yeteneklerinin geliştirilmesini ve
  • Mesleki ve kişisel gelişimlerini ömür boyu sürdürmelerini sağlamayı hedeflemektedir.

Genel Bilgiler

Amaç, Kuruluş ve Onay

Çağ Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 1997 yılında 4282 sayılı yasayla kurulmuştur.

Resmi Gazete: 9 Temmuz 1997, Sayı: 23050

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı; uygun nitelikli Halkla İlişkiler ve Tanıtım Elemanları yetiştirmek amacıyla 2005-06 Eğitim Öğretim yılında açılmıştır.

YÖK Onayı: 13.04.2005/007700 (Türkçe)

Gereken Nitelikler

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı'nda okumak isteyen bir öğrencinin sosyal ve beşeri bilimler alanına ilgi duyması, iletişim becerisi, ekip çalışması, yaratıcılık, etkili ve güzel konuşma yeteneklerinin gelişmiş olması beklenir.

Programın Genel Yapısı

Öngörülen nitelikleri kazandırmak amacıyla oluşturulan akademik programda iktisat, pazarlama, hukuk, işletmecilik gibi genel temel dersler üzerine, halkla ilişkiler, iletişim ve ikna, kitle iletişimindeki gelişmeler ve bilgiler ışığında önerilen seçmeli derslerle öğrencilere Halkla İlişkiler ve Tanıtım  alanında mesleki formasyon kazandırılması amaçlanmaktadır. Program; yabancı dil dersleri ve uygulamalı bilgisayar dersleriyle desteklenmektedir. 

Diploma ve Ünvanlar

 

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı dalında önlisans diploması verilir ve mezunlar "Halkla İlişkiler ve Tanıtım Meslek Elemanı" ünvanına sahip olurlar.

Çalışma Alanları

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı mezunları kamu ve özel sektör kuruluşlarında,  firmaların pazarlama bölümlerinde, yazılı, sözlü ve görsel basın kuruluşlarında müşteri ilişkileri yöneticisi, halkla ilişkiler yöneticisi gibi alanlarda çalışma olanağı bulabilirler veya kendi işyerlerini açıp işletebilirler.

Kayıt Kabul Koşulları

Programa ilk kayıt ÖSYM Sınav Sistemine göre yapılır. Diğer Üniversitelerde kayıtlı öğrenciler, en erken birinci dönemin sonunda programa yatay geçiş yapabilirler ve kendilerine aynı içerikte ve başarılı olmak koşuluyla almış oldukları dersler için muafiyet tanınabilir. Yabancı öğrenciler için de benzer koşullar uygulanır.

Öğrenci İşleri Müdürlüğü --> Kayıt Kabul Koşulları

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme Esasları

 

Programda yer alan dersler için genel olarak bir ara sınavı ve bir de final sınavı yapılır. Her dersin ölçme ve değerlendirme ölçütleri için "Ders Programı"nda yer alan ders ismini tıklamanız yeterlidir.

Mezuniyet Koşulları

Bir öğrencinin mezun olabilmesi için Genel Not Ortalamasının (GNO) 4.00 üzerinden en az 2.00 olması, başarısız dersinin olmaması ve toplamda 120 AKTS kredi almış olması gerekir.

Çağ Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Öğrenime Devam Olanakları

 

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavıesaslarına göre Lisans Programlarının ilgili bölümlerine dikey geçiş yapabilirler.

Program Türü

Tam Zamanlı

Program Dili

Türkçe

Bölüm/Program Başkanı

Öğr.Gör.Tülay ERTAN
tulayertan@cag.edu.tr   
Tel: +90 324 6514800 
Fax: +90 324 6514811

AKTS & Erasmus Koordinatörü

Prof.Dr.Eda YAŞA ÖZELTÜRKAY
edayasa@cag.edu.tr
Tel: +90 324 6514800
Fax: +90 324 6514811

Programı tamamlayan bir öğrenci;

 PÇ 1.  Öğrenciler işletme, ekonomi,sosyoloji, istatistik ve yönetim dersleri gibi halkla ilişkiler ile ilgili temel ve ilgili teorik ve uygulamalı bilgileri tanıyabilecektir.

 PÇ 2.  Öğrenciler, halkla ilişkiler ve reklamcılık ile ilgili temel ve ilgili bilgileri kullanabilecektir.

 PÇ 3. Öğrenciler, temel ve teknik bilimsel altyapıyı kullanarak olası sorunlara yaratıcı ve yenilikçi çözümler önerebilecek, paydaşlarla ortaklık kurabilecek ve gerektiğinde bir ekip oluşturabilecek ve sorumluluk alabileceklerdir.

 PÇ 4. Öğrenciler, işletme ve yönetimi ile ilgili bilgilere nasıl ulaşacaklarını ve araştıracaklarını geliştirerek becerilerini hayata nasıl uygulayacaklarını öğrenebilecekler, mevcut verileri seçebilecek, anlamlandıracak, yorumlayabilecek ve kullanabilecektir.

 PÇ 5. Öğrenciler, meslektaşlarına belirtilen düzeyde halkla ilişkiler ile ilgili sözlü ve yazılı bilgi sunabilecektir.

 PÇ 6. Öğrenciler kamu, özel ve medya kaynaklarından gelen bilgi ve verileri takip edebilecektir.

 PÇ 7. Öğrenciler, halkla ilişkiler ile ilgili verilerin elde edilmesi, kullanılması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında sosyal, bilimsel, kültürel ve etik değer ve kriterlere güvenebilecek ve bunlara uygun davranabilecektir.

 

Birinci Yıl, Birinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
HLK-101 Halka İlişkilere Giriş I Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
ING-101 İngilizce I Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 4-0-4 05
SOS-101 Sosyolojiye Giriş Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 05
TRK-101 Türkçe I Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 02
IKT-103 Genel İktisat Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 06
ISL-105 Genel İşletme Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 06
Toplam 18 30
Birinci Yıl, İkinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
ING-102 İngilizce II Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 4-0-4 05
TRK-102 Türkçe II Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 02
HLK-104 Sosyal Psikoloji Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
MAT-104 İstatistik Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 06
HLK-106 Halkla İlişkilerde Medya ve Teknikler Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 07
BIL-108 Bilgisayar Kullanımı ve Uygulamaları Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 04
Toplam 18 30
İkinci Yıl, Üçüncü Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
HLK-201 İletişim ve İkna Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
HUK-201 Hukuka Giriş Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 05
ING-201 İngilizce III Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 4-0-4 05
TAR-201 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 02
HLK-207 Kitle İletişimi Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
HLK-209 Pazarlama İlkeleri Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
Toplam 18 30
İkinci Yıl, Dördüncü Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
ING-202 İngilizce IV Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 4-0-4 05
TAR-202 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 02
ISL-206 İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
HLK-210 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulamaları Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
HLK-212 Reklamcılık ve Medya Uygulamaları Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
HLK-216 Kurumsal Kimlik Yönetimi Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 05
Toplam 18 30
HLK-101 Halka İlişkilere Giriş I

Halkla İlişkilere Giriş I ; Halkla İlişkilerin tanımı ve kapsamı, insan faktörü, öğeleri, önemi ve hedef kitleler, halkla ilişkilerde reklam, kurumsal reklamcılık ve önemi, kişisel ilişkiler, sosyal yapı içerisinde insan, haberleşme kültür ve çevre, dört adım ilkesi ve halkla ilişkiler çalışmalarında izlenecek yol, halkla ilişkilerde dikkate alınacak ilkeler vb. temel konular incelenmektedir.


ING-101 İngilizce I

İngilizce I; Ders öğrencilerin somut ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen bilinen, günlük ifadeleri ve çok temel kalıpları öğrencilere hatırlatıp, kullanmalarını sağlamayı, aynı zamanda öğrencilerin sahip oldukları eşyaları, tanıdıkları insanları, yaşadıkları yer gibi kişisel detayları içeren soruları yanıtlamalarını, soru sormalarını, kendisini ve diğer insanları tanıtabilmelerini ve sonuç olarak da karşısındaki insanla yavaş ve açık bir şekilde iletişim kurabilmelerini sağlamayı hedeflemektedir.


SOS-101 Sosyolojiye Giriş

Sosyolojiye Giriş ; Sosyolojinin tanımı, temel kavramları, amacı ve yöntemi; genel sosyoloji kuramları, günümüzde yapılan sosyoloji çalışmaları dersin temel esaslarını oluşturmaktadır. Sosyolojinin Yöntemi ve Araştırma Teknikleri; Sosyolojinin Tarihçesi; Kültür, Kültür Kalıpları; Toplumsallaşma, Toplumsallaşma Süreci; Aile Kurumu, Ailenin Sınıflandırılması; Ekonomi Kurumu; Eğitim Kurumu; Din Kurumu; Siyasal Kurumlar vb. ele alınan konular arasındadır.


TRK-101 Türkçe I

Türkçe I ; Dilin tanımı ve özellikleri,dil-kültür ilişkisi, dillerin sınıflandırılması ve Türkçenin dünya dilleriarasındaki yeri, Türk dilinin tarihsel gelişimi, Türkiye Türkçesi, Türk DilKurumu ve çalışmaları, ses bilgisi ve Türkçedeki ses olayları, yazım kuralları, noktalama işaretleri ve yazışmalarla ilgili kurallar ele alınmaktadır.


ING-102 İngilizce II

İngilizce II ING 101 kodlu dersin devamı olarak, öğrencilerin; onları en çok ilgilendiren konularla ilişkili cümleleri ve sıklıkla kullanılan ifadeleri anmalarını sağlamayı hedeflemektedir. ( En temel kişisel ve ailevi bilgiler, alışveriş, yerel coğrafya ve istihdam gibi) Aynı zamanda; acil ihtiyaç durumlarındaki sorunları, yakın çevresini ve kendi hayatlarını basit bir biçimde tanımlamaları için; bilinen ve günlük durumlarda, basit ve doğrudan bilgi alışverişini gerektiren temel ve rutin görevlerde öğrencilerin iletişim kurmalarını sağlamaktadır.


TRK-102 Türkçe II

Türkçe II dersinde; sözlü ve yazılı anlatım çalışmaları kapsamında sunum, roman, öykü, deneme, şiir, kompozisyon, dergi, gazete inceleme ve uygulamaları, kitap tanıtımları, imla ve noktalama işaretleri, cümlenin öğeleri, cümle türleri, anlatım bozuklukları, kompozisyon bilgileri, yazılı anlatım türleri, düşünce yazıları, sözlü anlatım türleri ve hazırlıklı-hazırlıksız konuşma etkinlikleri ele alınacaktır.


IKT-103 Genel İktisat

Genel İktisat ; Dersin amacı; öğrencilere günlük ekonomik kararlarını vermede yardımcı olmak; mesleki başarı için gerekli olan temel iktisat bilgilerini kazandırmak ve toplum ve dünya olaylarının anlaşılmasını sağlayacak iktisat bilgileri ile donatmaktır. Ekonomi ile ilgili Temel Kavramlar ve Ekonomik Sistemler, Fiyat Teorisi ve Fiyat Oluşumu, Tüketim ve Üretim Teorileri, Piyasa Çeşitleri ve Firma Dengesi Analizleri, Faktör Fiyatları ve Genel Denge işlenen başlıca konular arasındadır.


HLK-104 Sosyal Psikoloji

Sosyal Psikoloji ; Bu derste, Sosyal psikolojinin temel kavramlarına ve kuramlarına giriş yapmak ve sosyal psikoloji alanındaki egemen bilimsel paradigmanın sorunlarına, eleştirel sosyal psikolojinin olanaklarına değinmek bu dersin amacını oluşturmaktadır.


MAT-104 İstatistik

İstatistik; İstatistik kavramı, tanımsal istatistik, birinci derecede ve ikinci derecede karakteristikler, olasılık, normal dağılın ve standart sapma kavramları, regresyon korelasyon analizleri konuları incelenerek, öğrencilere istatistik nosyonu verilmesi amaçlanmaktadır.


ISL-105 Genel İşletme

Dersin temel amacı işletme biliminin temel felsefesi, kavramları ve pratik uygulama araçları ile ilgili bilgileri öğrencilere aktararak işletmeyi kurma ve yönetme becerisini geliştirmektir. Bu sonuçları elde edebilmek için dinamik bir çevrede risk almasının ve kar etmenin yolları; ekonominin işletmeyi nasıl etkilediğini kavramaya yönelik yetilerin geliştirme yöntemleri; küresel pazarda nasıl iş görüleceğinin ilkeleri, ahlaki ve toplumsal sorumluluk davranışlarını geliştirme imkanları; değişik nitelikte işletme sahipliği; işletme yönetimi ve üretim yönetimi gibi konular ders programına dahil edilmiştir.


HLK-106 Halkla İlişkilerde Medya ve Teknikler

Halkla İlişkilerde Medya ve Teknikler; halkla ilişkiler çalışmalarında kullanılan sözlü, işitsel, basılı, görsel materyaller, yazılı ve görsel materyallerin oluşturulma süreci ve özellikleri, bülten oluşturma, halkla ilişkilerde yeni medya ve mobil teknolojiler, halkla ilişkiler yazarlığı, yaratıcı metin yazarlığı, medya ve yöntem seçimi, halkla ilişkiler kampanyaları, açık alan ortamları konularını kapsamaktadır. 


BIL-108 Bilgisayar Kullanımı ve Uygulamaları

Bilgisayar Kullanımı ve Uygulamaları ; Bu dersin amacı, öğrencilere temel bilgisayar kullanma becerisi kazandırmaktır. Ders, Microsoft Office grubunun Windows, Word, Excel ve PowerPoint uygulamalarından oluşmaktadır. Bunun yanında, uygulamaların yanı sıra gereken temel bilgisayar kavramları verilmektedir.


HLK-201 İletişim ve İkna

İletişim ve İkna; İletişimin önemini ve gereğini öğrencilere kavratmak, iletişim türleri hakkında bilgi vererek öğrencilerin iletişim becerilerini geliştirmek, iletişim ve iknada beden dili, konuşma becerisi ve ses tonunun önemini vurgulamak, insan ilişkilerinde uzun süreli ve güvene dayalı iletişimin ve empatinin önemini kavratmak bu dersin temel konularını oluşturmaktadır.


HUK-201 Hukuka Giriş

Hukuka Giriş; Bu ders hukuk kavramları ve hukuk düşüncesiyle tanışmaya yöneliktir. Hukukun kuralları, kuralların amacı, haklar, hak sahipleri ve türleri, kazanılması, kullanılması, korunması ve kaybedilmesi, hukuk kurallarını yaptırımı, kamu ve özel hukuk ayrımı, pozitif hukukun kaynakları ve kanunların uygulanması gibi temel konular işlenerek; öğrencilerin temel hukuk kavramlarını öğrenmeleri ve hukuksal düşünme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.


ING-201 İngilizce III

İngilizce III ; Ders, öğrencilerin somut ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen bilinen, günlük ifadeleri ve çok temel kalıpları öğrencilere hatırlatıp, kullanmalarını sağlamayı, aynı zamanda öğrencilerin sahip oldukları eşyaları, tanıdıkları insanları, yaşadıkları yer gibi kişisel detayları içeren soruları yanıtlamalarını, soru sormalarını,kendisini ve diğer insanları tanıtabilmelerini ve sonuç olarak da karşısındaki insanla yavaş ve açık bir şekilde iletişim kurabilmelerini sağlamayı hedeflemektedir.


TAR-201 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I dersinde; Türk İnkılâbının stratejisi, Osmanlı Devleti’nin yıkılışını ve Türk İnkılâbını hazırlayan sebeplere toplu bir bakış, XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde yenileşme hareketleri, Osmanlı Devleti’nin dağılması sürecinde meydana gelen iç ve dış olaylar, Osmanlı Devleti’nin son dönemindeki fikir akımları I. Dünya Savaşı ve Mondros Mütarekesinin imzalanması, işgaller, tepkiler, cemiyetler, milli mücadele için ilk adım ve Kongreler yoluyla teşkilatlanma konuları işlenmektedir.


ING-202 İngilizce IV

İngilizce IV ;Bu ders, öğrencilerin; iş, okul ve boş zamanlarda sürekli karşılaşılan durumlardaki açık ve standart bilgilerin ana giriş hatlarını anlamalarını sağlamaktadır. Bunun yanı sıra, özellikle dilin konuşulduğu ülkede seyahat ederken ortaya çıkabilecek en olası durumlarla nasıl başa çıkabilineceği konusunda öğrencilere yardımcı olur. Ders; ilgi alanında ya da bilinen konular üzerinde; basit ve bağlantılı bir metin yazma konusunda da öğrencilere yardım eder. Bu ders aynı zamanda, öğrencilerin; deneyim ve olayları, hayallerini, umutlarını ve hedeflerini açıklayabilmelerini ve kısaca düşünceleri ve planları adına sebepler ve açıklamalar verebilmelerini sağlar.


TAR-202 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II: dersinde; Cumhuriyetin ilanı, İnkılâbın içindeki görevlilerin ve liderlerin önemi, Lozan Konferansıyla ilgili problemlerin anayasal çözümleri, yeni cumhuriyet hükümetinin uluslararası organizasyonlara ve paktlara katılımı ile etkili faaliyetleri; çok parti kurma denemeleri; Türkiye Cumhuriyetin iç ve dış politikası; sosyal, hukuksal, iktisadi, kültürel, askeri konulara ve gelişimleri; Kemalizm olarak da adlandırılan Atatürk İlkeleri ve İnkılâbı ile Türkiye’nin gelecek için güven verici dış politikası (Yurtta Sulh, Cihanda Sulh) incelenen başlıca kavram ve konulardır.


ISL-206 İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi ; İnsan Kaynakları Yönetiminin Tanımı, Örgütlenmesi ve Çevresi, İnsan Kaynakları Planlaması, İnsan Kaynağını Bulma, Seçme ve Yönlendirme, İnsan Kaynağının Eğitimi ve Geliştirilmesi, İnsan Kaynağının Değerlemesi ve Ücretlendirilmesi, İş İlişkileri vb konular anlatılmaktadır.


HLK-207 Kitle İletişimi

Kitle İletişimi; kavramsal düzeyde kitle, kitle iletişimi, kamu, kamuoyu, gündem tanımları, kitle iletişim türleri ve işlevleri, kitle iletişim araçlarının etkileri (popüler kültür, toplumsallaşma, yabancılaşma), kitle iletişim kuramları, haber ve reklam analizleri, Türkiye’de ve dünyada kitle iletişiminin yansımaları konularını içermektedir.


HLK-209 Pazarlama İlkeleri

HLK-210 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulamaları

Kurumsal Sosyal Sorumluluk,  bölgemizin, ülkemizin ve içinde bulunduğumuz dünyanın karşı karşıya olduğu önemli ve büyüyen sorunlarına dikkat çekmek ve çözmek için örgütlerin gerçekleştirdiği halkla ilişkiler faaliyetleridir. Büyüyen ve büyümeye aday birçok kurum ve   kuruluş ,  kurumsal sosyal sorumluluğun iş dünyası nezdinde toplumla ilişki kurma, değer kazandırma ve toplumdan aldığını topluma fayda olarak sunma için  vazgeçilmez bir araç haline gelmiştir. Aynı zamanda sosyal konularda duyarlı ve sorumlu bir yaklaşım içinde olan firmaların itibar grafiklerinde   yüksek puanlar aldıklarını görüyoruz. Kurumlar bu çalışmalar neticesinde daha da etkin bir şekilde  geniş kitlelere ulaşmaya başlamışlardır. İşletmelerin etik değerler ve yükselen itibar çizgilerine istinaden   faaliyet alanı olsun veya olmasın çeşitli  toplumsal konularda çaba sarf ederek destek olmak için  harekete geçme zorunluluğu hissetmişlerdir. Halkla İlişkiler çalışmalarının önemli bir bölümünü oluşturan Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri ve Uygulamaları;  topluma, işgörenlere,  ve paydaşlara yönelik bir dizi iletişim çalışmalarının tamamını kapsar. Uygulamalarla öğrencilerin deneyimlerini edinmelerini sağlar.


HLK-212 Reklamcılık ve Medya Uygulamaları

HLK-216 Kurumsal Kimlik Yönetimi

Kurumsal Kimlik Yönetimi; kurumsal kimlik kavramı ve stratejiler, kurumsal kimliğin gelişimi, örnekler ve kurum analizleri, kurumsal kimliğin öğeleri, kurumsal kimlik unsurlarından kurumsal davranış, kurumsal iletişim, kurumsal imaj, kurumsal dizayn, kurumsal kültür, kurum felsefesi dikkate alınarak gerçekleştirilen kurumsal kimlik analizi ve uygulamalar dersin içeriğini oluşturmaktadır.


 

 


 

Uzmanlık-Alan Dersleri
Ders Kodu Ders Kredi AKTS
HLK-101 Halka İlişkilere Giriş I 3-0-3 06
SOS-101 Sosyolojiye Giriş 3-0-3 05
HLK-104 Sosyal Psikoloji 3-0-3 06
HLK-201 İletişim ve İkna 3-0-3 06
ISL-206 İnsan Kaynakları Yönetimi 3-0-3 06
HLK-207 Kitle İletişimi 3-0-3 06
HLK-209 Pazarlama İlkeleri 3-0-3 06
HLK-210 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulamaları 3-0-3 06
HLK-212 Reklamcılık ve Medya Uygulamaları 3-0-3 06
HLK-216 Kurumsal Kimlik Yönetimi 3-0-3 05
Tamamlayıcı Dersler
Ders Kodu Ders Kredi AKTS
ING-101 İngilizce I 4-0-4 05
TRK-101 Türkçe I 2-0-2 02
ING-102 İngilizce II 4-0-4 05
TRK-102 Türkçe II 2-0-2 02
IKT-103 Genel İktisat 3-0-3 06
MAT-104 İstatistik 3-0-3 06
ISL-105 Genel İşletme 3-0-3 06
HLK-106 Halkla İlişkilerde Medya ve Teknikler 3-0-3 07
BIL-108 Bilgisayar Kullanımı ve Uygulamaları 3-0-3 04
HUK-201 Hukuka Giriş 3-0-3 05
ING-201 İngilizce III 4-0-4 05
TAR-201 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I 2-0-2 02
ING-202 İngilizce IV 4-0-4 05
TAR-202 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 2-0-2 02