Meslek Yüksekokulu

Meslek Yüksek Okulu bünyesindeki Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Dış Ticaret ile Bankacılık ve Sigortacılık bölümleri için International Accreditation Council for Business Education (IACBE) Üyelik süreci Aralık 2017 tarihinde başlamış olup, Nisan 2019’da adaylık statüsü başlamıştır. Temmuz 2022 tarihinde ise 7 yıl için  akredite olmuştur.

https://iacbe.org/memberpdf/CAGUniversity.pdf