Kütüphane Daire Başkanlığı

İletişim

Adı: Meryem SAYMAN

Mail: meryemsayman@cag.edu.tr

Görevi: Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı

Fax : 0324 651 48 11

Tel : 0324 651 48 00 /Dahili 1234

Adı : Orhan ARSLAN

Mailorhanarslan@cag.edu.tr

Görevi: Kütüphaneci

Fax 0324 651 48 11

Tel 0324 651 48 00 /Dahili 1233

Adı : Ayşe GÜMÜŞGERDANLI

Mail: ayse@cag.edu.tr

Görevi: Kütüphane ve Dokümantasyon Memuru

Fax : 0324 651 48 11

Tel : 0324 651 48 00 /Dahili 1233

Adı : Cemile SARIER

Mail: cemileodaci@cag.edu.tr

Görevi: Kütüphaneci

Fax : 0324 651 48 11

Tel : 0324 651 48 00 /Dahili 2512

Adı : Turgay MORGÜL

Mail: turgaymorgul@cag.edu.tr

Görevi: Kütüphane ve Dokümantasyon Memuru

Fax : 0324 651 48 11

Tel : 0324 651 48 00 /Dahili 1233

 

Adı : Hatice KIZILYAMAÇ

Mail: haticekizilyamac@cag.edu.tr

Görevi: Kütüphaneci

Fax : 0324 651 48 11

Tel : 0324 651 48 00 /Dahili 1233

 

Kütüphane E-Posta Adresi: kutuphane@cag.edu.tr