Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

PERSONEL

Adı: Meryem SAYMAN

Mail: meryemsayman@cag.edu.tr

Görevi: Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı

Tel : 0324 651 48 00 /Dahili 1234

Adı : Orhan ARSLAN

Mailorhanarslan@cag.edu.tr

Görevi: Kütüphaneci

Tel 0324 651 48 00 /Dahili 2512

Adı : Ayşe GÜMÜŞGERDANLI

Mail: ayse@cag.edu.tr

Görevi: Kütüphane ve Dokümantasyon Memuru

Tel : 0324 651 48 00 /Dahili 2512

Adı : Cemile SARIER

Mail: cemileodaci@cag.edu.tr

Görevi: Kütüphaneci

Tel : 0324 651 48 00 /Dahili 2512

Adı : Turgay MORGÜL

Mail: turgaymorgul@cag.edu.tr

Görevi: Kütüphane ve Dokümantasyon Memuru

Tel : 0324 651 48 00 /Dahili 1233