Kütüphane Daire Başkanlığı

Hizmetler 

 • Ödünç Verme Hizmeti
 • Referans(Danışma) Hizmeti
 • Süreli Yayınlar Hizmeti
 • Genel Koleksiyon
 • Rezerve Hizmeti
 • Internet Olanakları
 • E-Kaynaklar
 • Kütüphanelerarası Hizmetler

Ödünç Verme Hizmeti : Çağ Üniversitesi mensubu olan herkes kütüphaneye üye olmak kaydıyla Çağ Üniversitesi Ödünç Verme Politikası'nda belirtilen esaslar dahilinde kaynak ödünç alabilmektedir.

Referans(Danışma) Hizmeti : Kütüphane kullanıcılarına kütüphaneden yararlanma konusunda yardımcı olunması, araştırma yaptıkları konularda ihtiyaç duydukları  bilgi ve belgelerin sağlanması hizmetidir.

Süreli Yayınlar Hizmeti : Kütüphanemize yerli ve yabancı dilde çeşitli dergiler, ayrıca günlük gazeteler gelmektedir. Kütüphaneye alınacak süreli yayınların seçiminde başta öğretim görevlilerinden gelen talepler olmak üzere tüm kütüphane kullanıcılarının genel beklentileri  göz önünde bulundurulmaktadır.

Genel Koleksiyon : Kütüphane koleksiyonunu oluşturan kitaplar Amerikan Kongre Kütüphanesi  Sınıflama Sistemine göre sınıflanmakta ve açık raf sistemiyle kullanıcılara sunulmaktadır. Kütüphane koleksiyonunun geliştirilmesinde Çağ Üniversitesi Koleksiyon Geliştirme Politikası esas alınmaktadır. Kullanıcıların  kütüphaneye alınmasını istedikleri kitaplar için Kütüphaneden alacakları kullanıcı adı ve şifre ile katalog tarama sayfasından kullanıcı hesabına girerek  Eser İstek veya Ders Kitabı İstek formlarını doldurarak kütüphaneye başvurmalıdırlar.

Rezerve Hizmeti : Her öğretim dönemi başında Öğretim üyeleri rezerve konulmasını istedikleri ders kitaplarını ve ders notları vb. dokümanları kütüphaneye bildirirler. Özellikle ders kitaplarının her öğretim dönemi başlamadan en az 3 ay öncesinden kütüphaneye bildirilmesi gerekir. Yurt içinden satın alınmayan kitaplar yurt dışından getirtilmekte, bu da 3 ay gibi uzun bir zaman almaktadır. Bu hizmet eğitim programlarını desteklemek amacı ile öğretim üyeleri tarafından önerilen bilgi kaynaklarını özel kurallar çerçevesinde öğrencilere yararlandırmayı amaçlamaktadır.

Internet Olanakları : Kütüphanemizde kablosuz internet erişim sistemi mevcuttur. Arzu eden kullanıcılarımız dizüstü bilgisayarlarıyla veya kütüphaneden ödünç alacakları dizüstü bilgisayarla internete bağlanıp araştırma yapabilmektedirler.

E- Kaynaklar : Kütüphane kullanıcıları Kütüphanemizin  abonesi olduğu E-Veri Tabanlarını Üniversitemiz içerisinde herhangi bir internet erişimli bilgisayardan IP erişimli olarak ücretsiz kullanabilmektedirler.

Kütüphaneler Arası Ödünç Verme Hizmeti : Çağ Üniversitesi öğretim görevlileri ve doktora öğrencileri bu hizmetten yararlanabilmektedir. Kendi koleksiyonumuzda bulunmayan kaynakların diğer üniversite kütüphanelerinden belirli sürelerle ödünç alınması hizmetidir.

Bu hizmetten yararlanmak isteyen kullanıcılarımızın katalog tarama sayfasından kullanıcı hesabına girerek Kütüphanelerarası Ödünç Verme  (KAÖ)  formunu doldurarak Kütüphaneye başvurmaları gerekmektedir. (kullanıcı adı ve şifreniz için lütfen Kütüphane Ödünç Verme Birimine başvurunuz veya kutuphane@cag.edu.tr adresine e-posta göndererek talepte bulununuz.)

Danışma Hizmeti

Kütüphanemizdeki veya İnternet ortamındaki Bilgi Kaynaklarına erişimde yardıma ihtiyacınız olduğunda anlık ileti gönderebilirsiniz.

Yazışmaya başlamak için öncelikle aşağıdaki ekrandan çevrimiçi (online) olup olmadığını kontrol ediniz. Daha sonra sorunuzu (Type here and hit enter to send a private message.) yazan aşağıdaki kutucuğa yazarak klavyeden "enter" tuşuna basınız. Anlık ileti hizmeti çevrimdışı (offline) durumda iken sorularınızı kutuphane@cag.edu.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.

Kütüphaneler Arası Ödünç Yayın (KAÖ)

 • Bu hizmetle üniversitemiz kütüphanesinde bulamadığınız   yayınları diğer üniversite kütüphanelerinden karşılanır ve sadece üniversite kütüphaneleri ile sınırlıdır.

 • Bu hizmetten sadece akademik personel, yüksek lisans ve doktora öğrencileri faydalanabilir. Öğrencilere bu hizmet verilmemektedir.

 • Kütüphanemizde arayıpta bulamadığınız kaynağı  Kütüphaneler Arası İşbirliği Takip Sistemi (KİTS) üyesi Üniversitelerden,Yordam Toplu Kataloğu ve Ulusal Toplu Kataloğu (TOKAT)' na kayıtlı üniversitelerin kataloğlarından buluarak talep edebilirsiniz. 

 • Kullanıcılar tek istekte en fazla 2 kaynak isteğinde bulunabilir;

 • Ödünç istenen yayının geliş süresi yayını gönderen kuruma ve postada geçen zamana göre değişmektedir.

 • İstekler  Kütüphane Web Sayfasından "Çevrimiçi Katalog Tarama Web Arayüzü"'nden kullanıcı adı ve şifrenizi girip kişisel sayfanızı açarak “Kütüphaneler arası Ödünç İstek (KAÖ İstek)” e-formunu doldurularak yapılır.

 • İsteklerin zamanında ve doğru bir şekilde karşılanabilmesi için formların doğru ve eksiksiz doldurulması, kısaltma kullanılmaması gerekir.  Eksik olarak doldurulan formlar işleme konulmaz. Bu durum kullanıcıya e-posta yolu ile bildirilir.

 • İstekte bulunan yayınlarda sağlayıcı kütüphanenin ödünç verme kuralları geçerlidir. Ödünç alınan yayının zamanında getirilmemesi, kaybedilmesi veya zarar görmesi durumunda, yayının ödünç alındığı kütüphanenin kuralları uygulanır. Kullanıcı bu kurallara uymakla yükümlüdür.

 • Yayın isteğinde bulunan kullanıcı, telif hakları doğrultusunda yayını kullanmayı ve istenen süre içinde iade etmeyi kabul etmiş sayılır.

 • Kütüphaneler arası ödünç yayın sağlama hizmeti aracılığı ile yapılan istekler sonucu doğacak tüm masrafları istekte bulunan kullanıcı karşılar. (Fotokopi, posta ücreti vb.)

 • Bu hizmete ilişkin her türlü soru, sorun ve önerileriniz için Kütüphane Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.