Sosyal Bilimler Enstitüsü

İŞLETME YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAM ÇIKTILARI

İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programını başarıyla tamamlayan bir öğrenci;

PÇ 1. Farklı iş ortamlarında etkili ve profesyonel şekilde iletişim kurabilecektir.

PÇ 2. Farklı yönetimsel sorunlar karşısında modern yönetim araçlarını ve tekniklerini kullanabilecektir.

PÇ 3. Muhasebe, finans, pazarlama, yönetim, insan kaynakları ve organizasyonlardaki üretim konseptleri ve modelleri gibi işletme yönetimi işlevlerini gerçekleştirebilecek ve aralarındaki ilişkileri kurabilecektir.

PÇ 4. Ekonomik şartların işletme üzerindeki potansiyel etkilerini değerlendirebilecektir ve bu şartlar ile başa çıkmayı sağlayacak uygun kararları verebilecektir.

PÇ 5. Farklı iş ortamlarında planlama, organizasyon, yönetim ve denetim gibi yönetim işlevlerini koordine edebilecektir.

PÇ 6. Farklı iş ortamlarında etkin lider davranış biçimlerini sergileyebilecektir.

PÇ 7. Uluslararası pazarlardaki trendleri takip edebilecek ve bunların yönetimsel kararlar üzerindeki potansiyel etkilerini analiz edebilecektir.

PÇ 8. Çeşitli iş ortamlarında uygun motivasyon tekniklerini kullanabilecektir.

PÇ 9. Organizasyonlarda uygun karar alma süreçlerini uygulayabilecektir.