Fen Edebiyat Fakültesi

İngiliz Dili Eğitimi Programı Genel Bilgiler

 

Kuruluş ve Onay

 

Cag Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, öğrencileri devlet veya özel sektörde görev alacak biçimde çağdaş bilgi ve becerilerle donanık İngilizce öğretmenleri yetiştirmek amacıyla; 09.07.1997 tarih ve 4282 sayılı 7-D-2; 7-H (2547) madde uyarınca 1997 yılında kurulmuştur.

Diploma ve Unvanlar

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler İngiliz Dili Eğitimi alanında diploma alırlar.

Program Düzeyi

Birinci kademe İngilizce Öğretmenliği lisans programı.

Özel Kabul Koşulları

Diğer ulusal veya uluslar arası üniversitelerde okumakta olan öğrenciler Çağ Üniversitesi ve YÖK'ün belirlediği esaslara uygun olarak yatay geçiş için başvurabilirler. Detaylı bilgi Çağ Üniversitesi Öğrenci Kabul Koşullarına bakınız.

Yatay Geçiş Koşulları

Diğer Üniversitelerin ilgili bölümlerinde okumakta olan öğrenciler Çağ Üniversitesi İngilizce Bölümüne birinci yarıyıldan sonra yatay geçiş için başvurabilirler. Geldikleri programdaki ders içeriklerinin aynı olması ve geçer not almaları koşuluyla ilgili derslerden muaf sayılırlar. Öğrenci not ortalamasının en az 2.00 olması ve başarısız notunun bulunmaması gerekir.

Programın Genel Amacı

İngilizce Öğretmenliği Bölümü,  hızla değişen dünya koşullarına uygun kuramsal ve pratik bilgilerle donanmış, devlet veya özel sektörde görev alacak yetkin İngilizce Öğretmenleri yetiştirmeyi amaçlar.

İş ve Lisans Üstü Programlara Devam  Olanakları

Bölüm mezunları devlet ve özel sektörde İngilizce öğretmeni olarak görev yapmanın dışında çevirmen olarak da çalışabilirler. Bölüm mezunları İngiliz Dili Eğitimi ve Eğitim Bilimleri Lisansüstü programlarına başvurabilirler.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemi

Ölçme ve değerlendirme yöntemleri her ders için dersin doğasına bağlı olarak farklılık gösterebilir ancak genellikle her ders için bir ara sınav ve bir final sınavı verilir. Detaylı bilgi için Çağ Üniversitesi Sınav ve Değerlendirme Yönetmeliğine bakınız.

Mezuniyet Koşulları

İngilizce Öğretmenliği programı mezuniyet koşulları Çağ Üniversitesinin ilgili koşulları esas alarak uygulanır. Öğrencinin mezun olabilmesi için müfredattaki tüm derslerden en az DD ve GNO'nun 2.00 olması gerekmektedir.

Program Türü

Tam zamanlı

Program Dili

İngilizce

Program /Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Şehnaz Şahinkarakaş sehnazkarakas@cag.edu.tr

Tel: 0.324.651 48 00 
Fax: 0.324.651 48 11

AKTS ve Erasmus Koordinatörü

Fakülte Koordinatörü: Fatma Toköz Göktepe fatmatokoz@cag.edu.tr

Bölüm Koordinatörü: Fatma Toköz Göktepe fatmatokoz@cag.edu.tr

Tel: 0.324.651 48 00

Fax : 0.324.651 48 11