Fen Edebiyat Fakültesi

İNGİLİZCE  ÖĞRETMENLİĞİ  PROGRAM ÇIKTILARI  (PÇ)       

Programı başarıyla tamamlayan öğretmen adayları:

PÇ 1.   Milli Eğitim sisteminin yapısını ve amaçlarını ve işlevlerini tanır.

PÇ 2.   Öğrencilerin kişisel, psikolojik, etik, sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunabilecek okul yönetimi, veli, meslektaşları, ilgili kurumlar, sivil toplum örgütleri ile iletişim kurar.

PÇ 3.   Yabancı dil öğrenmeye, kültürel iletişime ve mesleki gelişime değer verir.

PÇ 4.   Eğitim uygulamalarında profesyonel ve etik sorumluluk gösterir.

PÇ 5.   Yabancı dillerde dinleme, okuma, konuşma ve yazma becerilerini geliştirir.

PÇ 6.   Dil bileşenleri ve dil edinimi konusunda bilgi edinir.

PÇ 7.   Eğitim uygulamalarında inisiyatif alma ve yaratıcı olma gibi bağımsız davranış becerileri kazanır..

PÇ 8.   Öğrencilerin fiziksel, bilişsel, duyuşsal ve sosyal gelişimleri konusunda bilgi sahibi olur.

PÇ 9.   Alanında temel kuramlar, ilkeler ve yöntemler konusunda bilgi sahibi olur.

PÇ 10. İngilizceyi yabancı dil olarak öğretme konusunda temel kuramlar, ilkeler ve yöntemleri uygular.