Fen Edebiyat Fakültesi

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI

Amaç:  İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencilerine İngilizce öğretmeninde olması gereken çağdaş bilgi ve becerileri  ve davranışları kazandırmayı amaçlamaktadır.

Hedefler: İngilizce Öğretmenliği Bölümü, öğrencilerine 21.yüzyılın güçlükleriyle baş edebilmeleri için önderlik etmeyi ve onlara gerekli eğitim ve öğretimi vererek çağdaş bilgi ve becerilerle donanmalarını hedeflemektedir.

Diğer bir hedef öğrencilerin eğitim bilimleri, dilbilimi, İngiliz dili ve edebiyatı gibi disiplinler arası alanları takip etmelerini sağlamaktır. Ayrıca bilgi aktarımı ve değerlendirme süreçlerine ilişkin becerilerin de öğretim programları içinde kazandırılması hedeflenmiştir.

 

 

 

 

 

MemSource yazılımını akademik lisansla öğrencilerimizin kullanımına sunan MemSource firmasına teşekkür ederiz.

 

İngiliz Dili Eğitimi Programı Genel Bilgiler

 

Kuruluş ve Onay

 

Cag Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, öğrencileri devlet veya özel sektörde görev alacak biçimde çağdaş bilgi ve becerilerle donanık İngilizce öğretmenleri yetiştirmek amacıyla; 09.07.1997 tarih ve 4282 sayılı 7-D-2; 7-H (2547) madde uyarınca 1997 yılında kurulmuştur.

Diploma ve Unvanlar

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler İngiliz Dili Eğitimi alanında diploma alırlar.

Program Düzeyi

Birinci kademe İngilizce Öğretmenliği lisans programı.

Özel Kabul Koşulları

Diğer ulusal veya uluslar arası üniversitelerde okumakta olan öğrenciler Çağ Üniversitesi ve YÖK'ün belirlediği esaslara uygun olarak yatay geçiş için başvurabilirler. Detaylı bilgi Çağ Üniversitesi Öğrenci Kabul Koşullarına bakınız.

Yatay Geçiş Koşulları

Diğer Üniversitelerin ilgili bölümlerinde okumakta olan öğrenciler Çağ Üniversitesi İngilizce Bölümüne birinci yarıyıldan sonra yatay geçiş için başvurabilirler. Geldikleri programdaki ders içeriklerinin aynı olması ve geçer not almaları koşuluyla ilgili derslerden muaf sayılırlar. Öğrenci not ortalamasının en az 2.00 olması ve başarısız notunun bulunmaması gerekir.

Programın Genel Amacı

İngilizce Öğretmenliği Bölümü,  hızla değişen dünya koşullarına uygun kuramsal ve pratik bilgilerle donanmış, devlet veya özel sektörde görev alacak yetkin İngilizce Öğretmenleri yetiştirmeyi amaçlar.

İş ve Lisans Üstü Programlara Devam  Olanakları

Bölüm mezunları devlet ve özel sektörde İngilizce öğretmeni olarak görev yapmanın dışında çevirmen olarak da çalışabilirler. Bölüm mezunları İngiliz Dili Eğitimi ve Eğitim Bilimleri Lisansüstü programlarına başvurabilirler.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemi

Ölçme ve değerlendirme yöntemleri her ders için dersin doğasına bağlı olarak farklılık gösterebilir ancak genellikle her ders için bir ara sınav ve bir final sınavı verilir. Detaylı bilgi için Çağ Üniversitesi Sınav ve Değerlendirme Yönetmeliğine bakınız.

Mezuniyet Koşulları

İngilizce Öğretmenliği programı mezuniyet koşulları Çağ Üniversitesinin ilgili koşulları esas alarak uygulanır. Öğrencinin mezun olabilmesi için müfredattaki tüm derslerden en az DD ve GNO'nun 2.00 olması gerekmektedir.

Program Türü

Tam zamanlı

Program Dili

İngilizce

Program /Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Şehnaz Şahinkarakaş sehnazkarakas@cag.edu.tr

Tel: 0.324.651 48 00 
Fax: 0.324.651 48 11

AKTS ve Erasmus Koordinatörü

Fakülte Koordinatörü: Fatma Toköz Göktepe fatmatokoz@cag.edu.tr

Bölüm Koordinatörü: Fatma Toköz Göktepe fatmatokoz@cag.edu.tr

Tel: 0.324.651 48 00

Fax : 0.324.651 48 11

İNGİLİZCE  ÖĞRETMENLİĞİ  PROGRAM ÇIKTILARI  (PÇ)       

Programı başarıyla tamamlayan öğretmen adayları:

PÇ 1.   Milli Eğitim sisteminin yapısını ve amaçlarını ve işlevlerini tanır.

PÇ 2.   Öğrencilerin kişisel, psikolojik, etik, sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunabilecek okul yönetimi, veli, meslektaşları, ilgili kurumlar, sivil toplum örgütleri ile iletişim kurar.

PÇ 3.   Yabancı dil öğrenmeye, kültürel iletişime ve mesleki gelişime değer verir.

PÇ 4.   Eğitim uygulamalarında profesyonel ve etik sorumluluk gösterir.

PÇ 5.   Yabancı dillerde dinleme, okuma, konuşma ve yazma becerilerini geliştirir.

PÇ 6.   Dil bileşenleri ve dil edinimi konusunda bilgi edinir.

PÇ 7.   Eğitim uygulamalarında inisiyatif alma ve yaratıcı olma gibi bağımsız davranış becerileri kazanır..

PÇ 8.   Öğrencilerin fiziksel, bilişsel, duyuşsal ve sosyal gelişimleri konusunda bilgi sahibi olur.

PÇ 9.   Alanında temel kuramlar, ilkeler ve yöntemler konusunda bilgi sahibi olur.

PÇ 10. İngilizceyi yabancı dil olarak öğretme konusunda temel kuramlar, ilkeler ve yöntemleri uygular.

Ders Programı

Birinci Yıl, Birinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
ELT-011 İleri Okuma Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu (2-0)2 2
HIS-011 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Tamamlayıcı Dersler Zorunlu (2-0)2 3
ELT-013 İleri Yazma Tamamlayıcı Dersler Zorunlu (2-0)2 2
ELT-015 Sözlü İletişim Becerileri I Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu (2-0)2 2
ELT-017 Dinleme ve Sesletim Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu (2-0)2 2
ELT-023 İngiliz Edebiyatı Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu (3-0)3 3
COM-101 Bilgisayar Programlama I Tamamlayıcı Dersler Zorunlu (3-0)3 5
EDU-101 Eğitim Bilimlerine Giriş Temel Mesleki Dersler Zorunlu (2-0)2 3
TUR-101 Türkçe Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 03
EDU-103 Eğitim Sosyolojisi Temel Mesleki Dersler Zorunlu (2-0)2 3
FLX-101 İkinci Yabancı Dil I - Seçmeli Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 3
Toplam 5 31
Birinci Yıl, İkinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
ELT-010 English Language Sturcture Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 2-0-2 2
ELT-012 İleri Okuma Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu (2-0)2 2
HIS-012 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Tamamlayıcı Dersler Zorunlu (2-0)2 3
ELT-014 İleri Yazma II Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 2-0-2 3
ELT-016 Sözlü İletişim Becerileri II Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu (2-0)2 3
ELT-018 Dinleme ve Sesletim II Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu (2-0)2 3
HIS-102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 3
TUR-102 Turkçe II Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 5
EDU-104 Eğitim Psikolojisi Temel Mesleki Dersler Zorunlu 2-0-2 3
EDU-106 Eğitim Felsefesi Temel Mesleki Dersler Zorunlu 2-0-2 3
FLX-102 İkinci Yabancı Dil II - Seçmeli Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 3
GYP-100 GYP SEÇMELİ Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 2
Toplam 18 35
İkinci Yıl, Üçüncü Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
ELT-023 İngiliz Edebiyatı Temel Mesleki Dersler Zorunlu (2-0)2 4
ELT-025 Dilbilim Temel Mesleki Dersler Zorunlu (2-0)2 3
ELT-027 Eleştirel Okuma ve Yazma Temel Mesleki Dersler Zorunlu (2-0)2 3
EDU-201 Öğretim Teknolojileri Temel Mesleki Dersler Zorunlu (2-0)2 3
EDU-203 Öğretim İlke ve Yöntemleri Temel Mesleki Dersler Zorunlu (2-0)2 3
ELT-225 Kültür ve Dil Seçmeli Dersler Zorunlu (2-0)2 3
ELT-227 İngilizce Öğretimine Yaklaşımlar I Tamamlayıcı Dersler Zorunlu (2-0) 2 3
ELX-211 ELT Seçmeli Zorunlu Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Zorunlu (2-0) 2 4
FLX-201 İkinci Yabancı Dil III - Seçmeli Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli (2-0) 2 04
Toplam 3 30
İkinci Yıl, Dördüncü Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
ELT-022 İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar II Seçmeli Dersler Zorunlu 2-0-2 4
ELT-026 Dilbilim II Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 2-0-2 3
ELT-028 İngilizce Öğretim Programları Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 2-0-2 3
EDU-202 Türk Eğitim Tarihi Temel Mesleki Dersler Zorunlu 2-0-2 3
EDU-204 Eğitimde Araştırma Yöntemleri Temel Mesleki Dersler Zorunlu 2-0-2 3
EDU-206 Öğrenme Zorlukları Seçmeli Dersler Zorunlu 2-0-2 4
ELT-224 İngiliz Edebiyatı II Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 2-0-2 4
ELT-228 Eleştirel Haber Okuma Seçmeli Dersler Zorunlu 2-0-2 3
FLX-202 İkinci Yabancı Dil IV - Seçmeli Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 2-0-2 3
Toplam 18 30
Üçüncü Yıl, Beşinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
ELT-035 Dil ve Edebiyat Öğretimi Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu (2-0)2 3
ELT-037 Dil Becerilerinin Öğretimi Temel Mesleki Dersler Zorunlu (3-0)3 5
EDU-301 Sınıf Yönetimi Temel Mesleki Dersler Zorunlu (2-0)2 3
EDU-303 Eğitimde Ahlak ve Etik Temel Mesleki Dersler Zorunlu (2-0)2 3
EDU-305 Öğretme Teknikleri Seçmeli Dersler Zorunlu (2-0)2 4
ELT-327 Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi Temel Mesleki Dersler Zorunlu (3-0)3 5
ELT-329 Özel Öğretim Yöntemleri II Temel Mesleki Dersler Zorunlu (3-0)3 3
ELT-342 Topluma Hizmet Uygulamaları Temel Mesleki Dersler Zorunlu (1-2)2 3
ELT-377 Mikro Öğretim Seçmeli Dersler Zorunlu (2-0)2 4
EDU-403 Özel Eğitim ve Kaynaştırma Temel Mesleki Dersler Zorunlu (2-0)2 3
EDU-405 Eğitimde Medya Okuryazarlığı Seçmeli Dersler Zorunlu (2-0)2 3
ELT-410 Öğretmenlik Uygulaması Temel Mesleki Dersler Zorunlu (2-6)5 10
ELT-425 İngilizce Öğretmenliğinde Materyal Geliştirme Temel Mesleki Dersler Zorunlu (3-0)3 3
ELT-429 Yansıtıcı Uygulama Seçmeli Dersler Zorunlu (3-0)3 4
FLX-301 İkinci Yabancı Dil V - Seçmeli Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 3
Toplam 11 59
Üçüncü Yıl, Altıncı Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
EDU-302 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Temel Mesleki Dersler Zorunlu (2-0)2 3
ELT-338 Dil Becerilerinin Öğretimi II Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 6
ELT-340 Edebiyat ve Dil Öğretimi II Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 5
ELT-342 Topluma Hizmet Uygulamaları Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 1-2-2 4
ELT-344 Ölçme ve Değerlendirme Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 5
FLX-302 İkinci Yabancı Dil VI - Seçmeli Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 4
ELX-302 Seçmeli II Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 3
Toplam 16 30
Dördüncü Yıl, Yedinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
HIS-401 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tariihi I Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2(2-0) 2
ELT-411 Yabancı Dil Öğretiminde Materyal İnceleme ve Geliştirme Temel Mesleki Dersler Zorunlu (3-0)3 6
ELT-415 Rehberlik Temel Mesleki Dersler Zorunlu (3-0)3 5
ELT-417 Özel Eğitim Temel Mesleki Dersler Zorunlu (2-0)2 5
ELT-419 Okul Deneyimi Temel Mesleki Dersler Zorunlu (1-4)3 8
FLX-401 İkinci Yabancı Dil VII - Seçmeli Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 04
Toplam 7 30
Dördüncü Yıl, Sekizinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
HIS-402 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tariihi II Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 02
ELT-410 Öğretmenlik Uygulaması Temel Mesleki Dersler Zorunlu 2-6-5 10
ELT-428 Yabancı Dil Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
ELT-432 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Temel Mesleki Dersler Zorunlu 2-0-2 03
FLX-402 İkinci Yabancı Dil VIII - Seçmeli Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 04
ELX-402 Seçmeli II Zorunlu Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Zorunlu 3-0-3 5
Toplam 17 30
ELT-010 English Language Sturcture

ELT-011 İleri Okuma

HIS-011 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

ELT-012 İleri Okuma

HIS-012 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

ELT-013 İleri Yazma

ELT-014 İleri Yazma II

ELT-015 Sözlü İletişim Becerileri I

ELT-016 Sözlü İletişim Becerileri II

ELT-017 Dinleme ve Sesletim

ELT-018 Dinleme ve Sesletim II

ELT-022 İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar II

İngiliz Dili Öğretiminde ders tasarımı, ikinci/ yabancı/ uluslararası/ özel amaçlı/ akademik dil olarak İngilizce gibi farklı öğrenci ihtiyacına uygun yaklaşımlar; yapılandırmacı yaklaşım, içerik odaklı, görev odaklı, sorun odaklı, bütünce odaklı dil öğretimi, çoklu zeka ve bütüncül dil yaklaşımı gibi güncel uygulamalar; ikinci/ yabancı dil öğretimi ve dil öğretiminde kültürün önemi, teknolojinin dil sınıflarında kullanımı, gelişen dünyada iletişimin yeri ve kültürler arası etkileşim.


ELT-023 İngiliz Edebiyatı

ELT-025 Dilbilim

ELT-026 Dilbilim II

ELT-027 Eleştirel Okuma ve Yazma

ELT-028 İngilizce Öğretim Programları

EDU-029 Çocuk Psikolojisi

ELT-035 Dil ve Edebiyat Öğretimi

ELT-037 Dil Becerilerinin Öğretimi

COM-101 Bilgisayar Programlama I

EDU-101 Eğitim Bilimlerine Giriş

FLC-101 İkinci Yabancı Dil (Çince)

Yazılı ve sözlü Çince'nin temellerine giriş dersidir. Bu dersin amacı, öğrencilere, günlük yaşam, okul performansı, iş ve seyahat alanları gibi Çince konuşan bir ortamda iletişim ihtiyaçlarını karşılamak için ihtiyaç duyacağı temel dilbilgisi eğitimi sağlamaktır. Öğrencilere, okuma, yazma, konuşma ve dinleme öğretimi yoluyla, Çin dilinin akademik, sosyal ve kültürel yönlerini anlama fırsatı sağlanacaktır. Öğrencilerin bu becerilerdeki yetkinliklerini geliştirmek için, Çince dilinde ders kitapları ve metinler kullanılacaktır. Ayrıca ders içersinde, dinleme ve video izleme araçları kullanılarak çeşitli etkinlikler yapılmaktadır.


FLF-101 İkinci Yabancı Dil I (Fransızca)

Bu derste, öğrenciler, motive edici bir sınıf ortamında Fransızca olarak ifade etmeye teşvik edilir. Böyle bir öğrenme ortamında, öğrencilerin kendi deneyimlerini ve fikirlerini kullanmalarına izin verilerek öğrenci katılımını ve öğrenmeyi en üst düzeye çıkarmak amaçlanmıştır. Bu dersin önemi, Fransızca kullanımlarını deneyimlemek amacıyla gerçek yaşam koşullarını sınıf ortamına getirmesidir. Derste, öğrencilerin okuma ve dinleme becerilerini geliştirmek için temel Fransızca kelime bilgisi ve okuma metinleri kullanılmakta ve konuşmaya yönelik diyalog aktivitesi kullanılmaktadır.


FLG-101 İkinci Yabancı Dil I (Almanca)

Ders dört temel yabancı dil beceresinin (dinleme, konuşma, okuma, yazma) öğrenilmesini içermektedir. Bu ders için konuların tekrarlanması ve ek araştırmaların yapılması önemle tavsiye edilir. Uygulama yapmak yabancı dil öğreniminde önemli olduğu için, sınıf içi etkinliklerle öğrencilerin pratik yapması sağlanılmaktadır


FLR-101 İkinci Yabancı Dil I (Rusça)

Başlangıç seviyesindeki bu ders Rus alfabesi, fonetik yazım, yeni başlayanlar için pratik dilbilgisi konularını içerir. Bu kapsamda, bu ders içerisinde, alfabeye giriş, kendini tanıtma, nesneleri tanımlama, aile üyeleri, sayılar, sıfat türleri, karşılaştırma cümleleri, zaman hakkında konuşma, sene ay ve günleri tanımlama, geniş zaman ve geçmiş zaman kalıpları, edilgen cümleler, izin isteme, yön tayini ve öneri cümleleri, yazı ve okuma çalışmaları yapılmaktadır


FLS-101 İkinci Yabancı Dil I (İspanyolca)

İkinci yabancı dil olan İspanyolca dersinin amacı: öğrencilere gerekli araçları sağlayarak onların öngörülebilen sınırlı sayıdaki günlük iletişimsel durumlarla başa çıkma becerilerini geliştirmektir. Bu ders öğrencilerin hem sözlü hemde yazı dil araçlarını kullanıp İspanyolca iletişim kurmalarını amaçlar. Bu kapsamda giriş niteliğindeki bu ders, öğrencilerin temel kelimeleri ve dilbilgisini öğrenmelerini sağlayacaktır.


OSD-101 Evrende Yaşam

Evren’in, Samanyolu’nun, Güneş Sisteminin ve Dünya’nın doğum ve evrimi, bir gök cismi olarak Dünya, bildiğimiz şekli ile yaşamın tanımı, kimyasal ve yapısal temeli, DNA’nın tanımı ve  evrim sürecindeki rolü, yaşamın evrimi ve aklın evrimsel bir avantaj olarak ortaya çıkışı, bir gezegen ve diğer güneş sistemi cisimleri üzerinde yaşamın ortaya çıkış koşulları, 3-küçük ayıcık (goldilocks) hipotezi, diğer yıldız sistemlerinde durum, Drake denklemi, yerdışı yaşamı ve akıllı yaşamı arama (SETI) çalışmaları, araştırmaların sonuçları, yıldızlara göndeirlen mesajlar, uzay yolculuklarının fiziksel temeli ve karşılaşılan güçlükler.


TUR-101 Türkçe

Dersin amacı, öğrencilerin Türk dil kurallarını öğretmektir. Böylece öğrenciler kendilerini net ve verimli bir şekilde açıklayabilecektir. Panel tartışmaları, sempozyum, konferans vb. teknikler, bu derste dinleme becerilerinin gelişimi kapsamında ele alınmaktadır. Öğrencilere sözlü ve yazılı anlatım çalışmaları kapsamında sunum, roman, öykü, deneme, şiir, kompozisyon, dergi, gazete inceleme ve uygulamaları, kitap tanıtımları, imla ve noktalama işaretleri, cümlenin öğeleri, cümle türleri, anlatım bozuklukları, yazılı anlatım türleri, düşünce yazıları, sözlü anlatım türleri öğretilmektedir ve hazırlıklı-hazırlıksız konuşma etkinlikleri yapılmaktadır.


FLC-102 İkinci Yabancı Dil II (Çince)

Çince öğrenmeye hâlihazırda başlamış olanlar için tasarlanmış bu dersin amacı, öğrencilerin yeni dilbilgisi yapılarını ve bu yapılarla kullanılacak yeni kelimeleri kavramasını sağlamaktır


FLF-102 İkinci Yabancı Dil II (Fransızca)

İkinci dönem Fransızca II dersi, Fransızca I’in devamı olarak, dilde temel düzeyde yeterlilik edinmeye ve Fransız ve Fransızca konuşan dünyanın kültürünü anlamaya ağırlık verir. Öğrencilerin kendilerini ifade ederken, basit cümleler kurabilmeleri hedeflenmektedir.Sınıf ortamında ögrencinin derse katılımını en üst düzeye çıkarmak için gerekli materyal ve bilgiyi kullanarak, konuşma ,yazma, dinleme ve okuma becerileri pekiştirilir.Aynı zamanda öğrencinin, konuşma ortamı hazırlanmış sınıfta günlük, sade konuşmaları dialog aracılığıyla kullanabilmesi amaçlanır.


FLG-102 İkinci Yabancı Dil II (Almanca)

Ders, birinci aşama Almanca I'in devamıdır. Temel düzeydeki dil yeterliliği, yeni dil bilgisi ve gramer bilgileri ile pekiştirir; bu becerilerin anlamlı, etkili ve yaratıcı bir tarzda gelişmesine temel oluşturur. Ders saati içerisinde çoğunlukla dinleme ve konuşma becerilerinin ve basit diyalogların geliştirilmesine odaklanılmıştır.


FLR-102 İkinci Yabancı Dil II (Rusça)

Bu ders içerisinde, FLR101’in tekrar gözden geçirilmesinin yanı sıra, şu konulara odaklanılmaktadır: Telefonda konuşma, neden açıklama, cümle oluşturma, şimdiki zaman formu, tavsiye verme, kişilerin ilgi alanları ve hobileri, istek ve planları ifade etme, bazı dilbilgisi kalıpları, almak vermek fiilleri.


FLS-102 İkinci Yabancı Dil II (İspanyolca)

Bu dersin amacı, İspanyolca I dersinde edinilmiş bilgi ve becerilerin zenginleştirilmesine devam etmek, öğrencinin İspanyolca konuşulan bir ülkedeyken karşılaşabileceği farklı ve günlük yaşam deneyimleri için iletişime ve problem çözmeye dayalı bir yaklaşım teşvik etmek, öğrenciler iletişim kurarken hedeflerine ulaşsınlar diye konuşma, yazma, dinleme ve okumada onlara daha uygun araçlar vermektir.


HIS-102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

1923 yılından (Lozan Antlaşması ve Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşu), 1938 (Atatürk\'ün ölümü) yılına kadar modern bir devletin tesisine doğru yapılan çabalar; yasal, sosyal ve kültürel reformlar; ekonomik ve dış politika, cumhuriyet dönemi sırasında ekonomi ve dış politika; iç politika ve siyasal partiler; Mustafa Kemal Atatürk\'ün düşünce sistemi, ilkeleri ve amaçları, Mustafa Kemal Atatürk\'ün başlıca siyaseti ve reformları tartışılmaktadır.


TUR-102 Turkçe II

Duygu ve düşüncelerin maksada uygun bir şekilde ve uyumlu bir anlatımla verilmesini sağlayan retorik, yazım kuralları, noktalama işaretleri ve kompozisyonla ilgili bilgilerin teorik ve uygulamalı olarak verilmesi.


EDU-103 Eğitim Sosyolojisi

GYP-103 Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Uygulamaları

OSD-103 Toplumsal Cinsiyet

Toplumsal Cinsiyet ve Temel Kavramlar, Toplumsal Cinsiyet ve  Feminizm, Toplumsal Cinsiyet ve İnsan Hakları, Toplumsal Cinsiyet ve Çocuk, Toplumsal Cinsiyet ve Ergen, Toplumsal Cinsiyet ve Aile, Toplumsal Cinsiyet ve Medya, Toplumsal Cinsiyet ve Şiddet, Toplumsal Cinsiyet ve Dil, Söylem, Toplumsal Cinsiyet ve Din Toplumsal Cinsiyet ve Müzik, Spor ve Moda Toplumsal Cinsiyet ve İş Yaşamı, Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğini Önlemeye İlişkin Öneriler


EDU-104 Eğitim Psikolojisi

OSD-105 Mitoloji

Mit Kavramı, Mitos, Mitoloji Kavramları Bağlamında Mitoloji ve Anlam İlişkisi, Mitolojinin Tarihsel Gelişimi, Yunan Yaratılış Mitleri, Türk Yaratılış Mitleri, Mitoloji,Yaratılış ve Evren, Toplumlara Göre Mitoloji, Yunan Mitolojisi, Yunan Mitolojisi Tanrı ve Tanrıçaları, Türk Mitolojisi, Türk Mitolojisi Tanrı ve Tanrıçaları, Yunan ve Türk Tanrıları Karşılaştırma, Yunan ve Türk Tanrıçaları Karşılaştırma.


EDU-106 Eğitim Felsefesi

OSD-107 Popüler Kültür ve İletişim

Kültür kavramı, kitle kültürü,  tüketim kültürü, Popüler kültür kavramının gelişimi, seyirci/izleyici sayısı, popülerlik,  küreselleşme ve popüler kültür, eğlence kavramı ve yaşam biçimleri,  yiyecek ve içecek, Popüler ikonlar ve şöhret kavramı, moda ve kimlik, müzik endüstrisi, popüler kültür ve spor endüstrisi, haberler, diziler, çizgi filmler, Dil, Popüler kültür ile ilgili eleştirel yaklaşımlar anlatılmaktadır.


OSD-111 Diksiyon

Diksiyon, güzel söz söyleme, güzel ve etkili konuşma, Edebiyatın yorumculuk ve yaratıcılık yönü, Konuşmayı sanata dönüştürmektir.


EDU-201 Öğretim Teknolojileri

FLC-201 İkinci Yabancı Dil III - (Çince)

Bu ders kapsamında, kendini ve başkalarını tanıtma, yön tarifleri, yol sorma ve rezervasyon bilgileri, cümle yapıları, düz cümle, soru cümlesi, emir cümlesi benzeri konular ele alınmaktadır.Gramer ve kelime bilgisi konuları restoranda sipariş vermek, gıda alışverişi, davetleri kabul veya red etme, öğrenilen dil hakkında konuşmak benzeri diyaloglar çerçevesinde sunulacaktır.


FLF-201 İkinci Yabancı Dil III (Fransızca)

Öğrecinin Fransızca konuşmasını motive edecek bilgileri içerir. Ögrenme ortamında ögrencinin derse katılımını en üst düzeye çıkarmak için gerekli materyal ve bilgiyi kullanarak, konuşma yazma dinleme ve konuşma aktiviteleri.


FLG-201 İkinci Yabancı Dil III (Almanca)

Bu ders, öğrencilerin başlamış oldukları Almanca eğitiminin devamı niteliğindedir. Bu kapsamda, öğencilerin kendilerini farklı zaman kalıpları (geçmiş zaman, gelecek zaman, şimdiki zaman gibi) içerisinde ifade etmeleri hedeflenmektedir. Öğrenciler, günlük konuşma dilini içeren (aile, arkadaşlar, restoranlar) konularda Almanca kısa diyaloglar yaparak iletişim kuracaklardır. Sınıf diyaloglarına katılarak yazılı ve işitsel Almanca dilini kavrayacaklardır. Öğrenciler, Almanca yazabilme becerilerini sınıfta kısa denemeler yazarak geliştirecek ve kelime dağarcığını arttırarak Almanca konuşma yeteneği kazanacaktır


FLR-201 İkinci Yabancı Dil III (Rusça)

Bu dersin amacı öğrencilerin dil araçları ıle sözlü ve yazılı iletişimi seviyesine getirmek, çeşitli sosyal durumlarda öğrencinin deneyim ve güvenini arttıracak Rus Dili ve Kültürü nün farkındalığından keyif alınmasını sağlamaktır. Aynı zamanda ders, çeşitli temel konularda iletişim kurabilmeyi kapsamakta ve dil bilgisini pekiştirme ve çeşitlendirmeyi içermektedir. Öğrencilerin Rusça telaffuzlarının geliştirilmesi ve konuşma sırasında daha anlaşılır olması hedeflenmektedir.


FLS-201 İkinci Yabancı Dil III (İspanyolca)

Bu derstte öğrenciler anlamlı, etkili ve artan akıcılık ve yaratıcılıkla iletişim kurabilmek için temel İspanyolca I ve II’de anlatılan bilgi ve dilbilgisini geliştirirler. Ders, dil yapılarını yeniden inceleme, okuma, yazma ve konuşma becerilerinin gelişmesinin yanısıra, metinsel analize ve İspanyolca konuşan dünyanın kültürel hikâyelerine de yer vermektedir.


EDU-202 Türk Eğitim Tarihi

FLC-202 İkinci Yabancı Dil IV (Çince)

Sürekli gelişen, değişen ve globalleşen dünyamızda, çağın gereklerine ayak uydurabilmek, farklı kültürlerle doğru iletişim kurabilmek, sağlıklı bilgi akışını kesintisiz yürütebilmek için yabancı dil eğitimi önemlidir. Bu doğrultuda, bu ders öğrencilere Çince’yi hem dilbilimsel hem de işitsel öğrenmeye teşvik etmektedir. Ders içerisinde farklı öğrenme teknikleri (görsel-işitsel gibi) kullanılmaktadır. Ayrıca, her konu sonunda öğrencilerin gelişimi odaklı aktiviteler yapılamaktadır.


FLF-202 İkinci Yabancı Dil IV (Fransızca)

İkinci sınıf öğrenciler bu derste, motive edici bir sınıf ortamında kendilerini Fransızca olarak ifade etmeye teşvik edilir. Böyle bir öğrenme ortamında, öğrencilerin kendi deneyimlerini ve fikirlerini kullanmasıyla derse katılımı arttırılır ve öğrenme en üst düzeye çıkarılmaya çalışılır. Dersle ilgili en önemli nokta, Fransızca kullanımını deneyimlemek için gerçek yaşam koşullarını sınıf ortamına getirmesidir. Bu ders, temel Fransızca kelime hazinesi, okuma metinleri, öğrencilerin okuma ve dinleme becerilerini geliştirmek için diyaloglar hazırlar.


FLG-202 İkinci Yabancı Dil IV (Almanca)

Bu yabancı dil dersinde özellikle hedeflenilen nokta, belirli bir seviye yakalamaktır. Bu, öğrencinin kendisini B1 seviyesinde ifade edebilmesi ve bunu yaparken iletişim problemi yaşamaması anlamına gelmektedir. Bu doğrultuda, bu ders bugüne kadar ele alınan gramer konularını tekrar etmeye ve yeni kelimeler öğrenmeye yöneliktir. Bu sayede, öğrencilerin yıl sonunda eksikliklerini kapatarak yeni konular hazır olması sağlanmaktadır.


FLR-202 İkinci Yabancı Dil VI (Rusça)

İngilizce günümüzde tüm dünyada gerek günlük yaşamda gerekse birçok sektörde ağırlığı olan bir dil. Ancak günümüzde ana dili İngilizce olan milyonlarca kişi ikinci dil olarak Rusçayı öğrenmektedir. Rusça dersinde özellikle hedeflediğimiz, öğrencilerin yıl sonuna kadar öğrendikleri yabancı dil ile B1 seviyesini yakalamalarıdır. B1 seviyesinde öğrenci, kısa, net, basit ileti ve duyurulardaki temel düşünceyi kavrayabilir, bazı metinleri okuyabilir.


FLS-202 İkinci Yabancı Dil IV (İspanyolca)

Bu dersin amacı, öğrencilerin okuyabilecek , yazabilecek, anlayabilcek ve konuşabilecek düzeye gelmeleridir.Bu sayede öğrenciler, güncel konuları tartışabilecek ve uzmanlık alanina giren konularda konuşup fikrini açıklayabilecektir. Bu kapsamda, bu ders,  kelime ve dilbilgisine ağırlıklı olarak yönelecektir. Ayrıca, edinilen bilgiler, dinleme ve konuşma aktiviteleri ile desteklenecektir. Bu ders içerisinde öğrenciler, grup çalışması, sunum, tartışma benzeri etkinlikler gerçekleştirecektir.


EDU-203 Öğretim İlke ve Yöntemleri

EDU-204 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

EDU-206 Öğrenme Zorlukları

ELT-224 İngiliz Edebiyatı II

ELT-225 Kültür ve Dil

ELT-227 İngilizce Öğretimine Yaklaşımlar I

ELT-228 Eleştirel Haber Okuma

EDU-301 Sınıf Yönetimi

FLC-301 İkinci Yabancı Dil V (Çince)

Bu ders,  okuma ve yazma becerilerini temel dilbilgisi formlarına uygun olarak  geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu çerçevede her hafta farklı bir konu ele alınarak temel ve orta  düzeyde  dilbilgisi konularında alıştırma yapılacaktır. Bu kapsamda öğrencilerin yön gösterme, diyalog kurma,  şükran ve pişmanlık benzeri ifadeleri kullanma, bir kişinin söylediğini anlamadıklarında nasıl cevap verecekleri veya nasıl önerilerde bulunacakları benzeri konular üzerinden okuma, yazma ve konuşma pratiklerinin geliştirilmesi de hedeflenmektedir.


FLF-301 İkinci Yabancı Dil V (Fransızca)

Bu derste, öğrencilerin  kendilerini motive edici bir sınıf ortamında Fransızca olarak ifade etmeleri teşvik edilmektedir. Öğrencinin derse katılımını en üst düzeye çıkarmak için gerekli materyaller kullanılarak, konuşma, yazma, dinleme ve okuma aktiviteleri gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda derste günlük hayatın farklı anlarında gerçekleşebilecek durumlara yönelik konuşma ve yazma alıştırmaları yapılmaktadır.


FLG-301 İkinci Yabancı Dil V (Almanca)

Bu ders yazılı ve sözlü Almanca’nın geliştirilmiş düzeyine giriş aşamasıdır. Avrupa Dil Portfolio’suna göre B1 Almanca düzeyini kullanmak amaçlanmaktadır. Bu ders, dört temel yabancı dil beceresinin (dinleme, konuşma, okuma, yazma) geliştirilmesinin yanı sıra, dilbilgisi ve kelime alıştırmalarını da içermektedir. Derste,  yabancı dil öğreniminde önemli olan konu tekrarı  ve  ek araştırmalar yapılmaktadır.


FLR-301 İkinci Yabancı Dil V (Rusça)

Bu derste, öğrencilerin  kelime alıştırmaları yaparak anlamlı cümleler kurması  amaçlanmıştır. Derste hikaye kitaplarından okumalar yapılmaktadır. Böylelikle  öğrencilerin telaffuzunun geliştirilmesine katkı sağlanmaktadır. Ayrıca derste, temel gramer konuları da ele alınmaktadır


FLS-301 İkinci Yabancı Dil V (İspanyolca)

Bu derste, öğrencinin İspanyolca konuşmasını motive edecek alıştırmalar yapılmaktadır. Ayrıca bu ders ile öğrencilerin okuma ve yazma becerilerini geliştirmesi amaçlanmaktadır. Telaffuzdan dilbilgisine kadar birçok şeyi içeren temel konular bu ders ile ele alınmaktadır. Ayrıca ders kapsamında öğrencilere, uluslararası ilişkiler alanına yönelik çeşitli kelimeler de öğretilmektedir.


EDU-302 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

FLF-302 İkinci Yabancı Dil VI (Fransızca)

Bu derste, öğrenciler kendilerini motive edici bir sınıf ortamında Fransızca olarak ifade etmeye teşvik edilir. Bu ders, orta düzeyde konuşma ve dinleme becerilerini öğretmeye yardımcı olur.


FLG-302 İkinci Yabancı Dil VI (Almanca)

Bu derste öğrencilerin dil becerilerini geliştirmek için fiil biçimleri, şimdiki zaman ve gelecek zaman, koşullu yapılar ele alınmaktadır.


FLR-302 İkinci Yabancı Dil VI (Rusça)

Bu derste, öğrencilerin kendilerini Rusça olarak ifade etme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda ders, öğrencilerin başlangıç ve orta seviyede okuma ve yazma becerilerini geliştirmesine yardımcı olmaktadır. Ayrıca öğrenciler, boş zaman aktiviteleri hakkında konuşma ve arkadaşlarını eğlenmeye davet etme benzeri diyalog formlarının pratiğini yapmaktadırlar. Ders kapsamında kelime bilgilerinin gelişimi, geçmiş zaman, sayılar, adres  sorma ve zaman konuları da ele alınmaktadır


FLS-302 İkinci Yabancı Dil VI (İspanyolca)

İspanyolca dersinin  amacı, dinleme, konuşma, okuma ve yazma konusunda öğrencilere  yeterlilik kazandırmaktır. Ayrıca, bu ders ile öğrenciler etkili iletişimin ve anlamlı dil yeterliliğinin temeli olan akıcı konuşma becerisini kazanacaklardır.


EDU-303 Eğitimde Ahlak ve Etik

EDU-305 Öğretme Teknikleri

ELT-327 Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi

Erken yaş dil öğrenenleri (5-12 yaş) ile diğer yaşlardaki öğrenenler arasındaki farklar (dil yapısı, becerileri ve alt becerilerinin öğrenimi açısından) ve erken yaş öğrenenleri hakkında yanlış bilinenler; erken yaş öğrenenlerinin öğrenme biçemleri (görsel, işitsel ve duyuşsal) ve stratejileri (örn.: üstbiliş, biliş, sosyoduyuşsal); kelime, dil becerisi, dil yapısı öğretimi için aktiviteler (örn.: yapboz, hikaye, oyun ve benzetim), görsel-işitsel araçlar (örn.: resim, gerçek nesneler, karikatür, kukla ve şarkılar) geliştirmesi; öğrenenlerin dil seviyelerine ve bilişsel, duyuşsal gelişimlerine uygun öğretim noktalarının seçimi, sıralaması, materyal uyarlaması ve değerlendirmesi; erken öğrenen sınıfları için duyacağı sınıf yönetimi teknikleri.


ELT-329 Özel Öğretim Yöntemleri II

Sınıf temelli araştırma, öğretmen merkezli araştırma, eylem araştırma uygulamaları, öğrenenlerin dil ile ilintili sorunlarının saptanması ve düzeltici öğretim aktiviteleri; öğrenenlerin etkin izlenme ve değerlendirilme ilkeleri, güncel eğilimleri baz alan yöntemler; ulusal ve uluslararası mesleki organizasyonlar (örn.: TESOL ve INGED) ve uygulamalı süreli yayınlar (örn.: English Teaching Forum, ELTJ, TESLJ ve TESL Reporter).


ELT-338 Dil Becerilerinin Öğretimi II

Okuma, yazma ve dilbilgisi öğretiminin farklı evreleri ve tekniklerinin detaylı incelenmesi; değişik yaşta ve dil yeterliliğinde öğrenen grupları için dil farkındalığının ve öğretim becerilerinin geliştirilmesi; farklı yeterlilik düzeylerine uygun ders planlama ilke ve teknikleri.


ELT-340 Edebiyat ve Dil Öğretimi II

Literature and Language Teaching 3 kredilik bir derstir. Yabancı dil öğrenirken dilbilgisi yapılarını direk olarak öğrenmek yerine bu yapıları içeren küçük ipuçlarıyla daha iyi öğrendiğimizi biliyoruz. Edebiyat; dilin içerdiği dilbilimi inceliklerini en zengin ve motive edici bir şekilde öğreten kaynaklardan biridir. Bu nedenle bu ders, öğrencilerin yabancı dil öğretiminde/ öğreniminde edebiyatın kullanılmasının teorik olarak inceliklerini anlamalarına yardımcı olur. Ayrıca bu ders farklı öğrenci gruplarına göre, farklı edebi kaynakların seçilmesini ve değerlendirilmesini, edebiyatın farklı türlerinin dil öğretimde kullanılmasını, edebi metinleri ders programına eklemeyi, belli bir grup öğrenciye göre ders tasarlayabilmeyi hedef almaktadır.


ELT-342 Topluma Hizmet Uygulamaları

Topluma hizmet uygulamalarının önemi, toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama, panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı yada düzenleyici olarak katılma, sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma, topluma hizmet çalışmalarının okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerilerin kazanılması amaçlarına yönelik fiilin çalışmalar yapılacaktır.


ELT-344 Ölçme ve Değerlendirme

Bu derste, öğrencilerin ölçme ve değerlendirmeye ilişkin temel kavramları, test özelliklerini ve test hazırlamayı, ölçme ve değerlendirmede gerekli temel istatistiksel işlemleri öğrenmeleri amaçlanmıştır.


ELT-346 Kritik Okuma ve Yazma

ELT-360 Kültürlerarası İletişim

Kültürlerarası iletişimin bireysel ve toplumsal önemini kavramlar çerçevesinde analiz edici, iletişimde yer alan önemli kavramları güncel gelişmelerle değerlendirici, kitle iletişim araçlarında kültürlerarası farklılıkları çözümleyici bir derstir.


ELT-362 İngilizce Dil Öğretiminde Öğretim Teknolojisi

Dil öğretiminde öğetim teknolojilerinin kullanımı güncel gelişmeleri incelenmesi; bilgisayarlar, etkileşimli video, dil öğretiminde televizyon ve video kullanımı; ve öğretim teknolojisini kullanarak İngilizce dil öğretimi ders materyali tasarımı, değerlendirme, geliştirme ve uygulama yaklaşımları.


ELT-372 Gençlere Yabancı Dil Öğretimi

ELT-374 Dil Öğretiminde Akademik Sunum Becerileri

ELT-377 Mikro Öğretim

FLC-401 İkinci Yabanci Dil VII (Çince)

Bu derste, öğrencilerin çeşitli konularda ileri düzeyde okuma ve yazma becerisi kazanması ve çeşitli aktivitelerle konuşma pratiklerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca bu ders kapsamında öğrenciler, Çince konuşan halkların kültürünü, geleneklerini ve alışkanlıklarını daha yakından öğreneceklerdir


FLF-401 İkinci Yabancı Dil VII (Fransızca)

Bu ders, öğrencilerin  Fransızca  konuşma ve  dinlediğini anlama becerilerini geliştirmeye yardımcı olur. Fransızca okuma ve yazma becerilerini geliştirmeye yönelik ders içerisinde çeşitli aktiviteler gerçekleştirilmektedir. Ayrıca bu derste öğrenciler, çağdaş Fransız kültürü çerçevesinde kendilerini ifade etmeyi de öğrenmektedir.


FLG-401 İkinci Yabancı Dil VII (Almanca)

Ders, dört temel yabancı dil beceresinin (dinleme, konuşma, okuma, yazma) geliştirilmesinin yanı sıra dilbilgisi ve kelime konularıyla ilgili alıştırmaları içermektedir. Bu derste Almanca dilinde düşünmeyi kolaylaştırmak için çeşitli metinler okunmakta ve tartışılmaktadır. Ayrıca, öğrencilerin telaffuzlarının düzeltilmesi için de çalışmalar yürütülmektedir. Çeşitli uygulamaların yapılması yabancı dil öğreniminde önemli olduğu için, ders konularının tekrarlanması ve ek araştırmaların yapılması bu ders kapsamında önemle tavsiye edilmektedir.


FLR-401 İkinci Yabancı Dil VII (Rusça)

Bu ders, öğrencilerin  Rusça  konuşma ve  dinlediğini anlama becerilerini geliştirmesine yardımcı olmaktadır.


FLS-401 İkinci Yabancı Dil VII (İspanyolca)

Bu derste öğrencilerin iş hayatına yönelik konuşma ve yazma becerilerinin geliştirilmesi beklenir. Ders kapsamında, öğrencilerin edindikleri temel yabancı dil bilgilerini pekiştirmek için çeşitli öğretici etkinlikleri uygulanmaktadır. Bu doğrultuda, kelime öğrenme, dilbilgisi kurallarına uygun olarak yazma, akıcı konuşma konuları üzerine durulmaktadır.


HIS-401 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tariihi I

Temelde Modern Türkiye\'nin doğuşu ve gelişiminin öğretilmesini esas alan dersin amacı: Atatürkçü Düşünce Sistemi, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi hakkında ve Türkiye ile Atatürkçü Düşünce Sistemi\'nin uygulamalarına yönelik tehditler konusunda doğru bilgiler vermek; Türk gençliğini ülkesi, milleti ve devletiyle bölünmez bir bütünlük içinde Atatürkçü Düşünce Sistemi doğrultusunda yetiştirmek, güçlendirmek ve milli hedefler etrafında birleştirmek; akılcı, çağdaş, onurlu, çalışkan, yurt ve millet sevgisiyle dolu, hoşgörü ve insancıl fikirlerden oluşan bir kişiliğe sahip bireyler yetiştirmektir.


FLC-402 İkinci Yabancı Dil VIII (Çince)

Bu ders, dört yıllık Çin dili eğitimini tamamlayacak öğrencilerin, metin okuma ve akıcı konuşma becerilerini yapılacak çeşitli pratiklerle desteklemeyi amaçlamaktadır. Ayrıca bu ders kapsamında çeşitli çeviri pratikleri de yapılmaktadır.


FLF-402 İkinci Yabancı Dil VIII (Fransızca)

Bu ders, öğrencilerin ileri düzeyde konuşma ve dinleme becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu derste, öğrenciler etkili iletişim ve dil yeterliliğinin temel alan bir eğitim alacaklardır.


FLG-402 İkinci Yabancı Dil VIII (Almanca)

Bu derste  öğrencinin, iş hayatına yönelik  dinleme, konuşma, okuma ve yazma yeteneğinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu çerçevede sunumlar ve konuşma egzersizleri yapılmaktadır.


FLR-402 İkinci Yabancı Dil VIII (Rusça)

Bu ders, öğrencileri Rusça dilinin iş yaşamında kullanılması için yönlendirmektedir. Böylece öğrencilerin Rusça iletişim becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.


FLS-402 İkinci Yabancı Dil VIII (İspanyolca)

Bu derste öğrencilerin konuşma ve yorumlama becerilerini artırmak için çeşitli etkinlikler (tartışmalar, sunumlar,vb) yapılacaktır. Ders ayrıca, öğrencileri İspanyolca dilinde okuma ve yazma konusunda da teşvik etmektedir.


HIS-402 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tariihi II

Cumhuriyetin ilanı ve siyasal, sosyal, kültürel inkılâplar; ekonomik atılımlar. Lozan Barış Antlaşmasının çözüme ulaştıramadığı sorunlar ve bunların sonuçlandırılması. Yeni düzene karşı hareketler.Çok partili hayat denemeleri ve sonuçları. Atatürk dönemi Türk Dış Politikası, İnönü dönemi ve İkinci Dünya Savaşı yılları. Türkiye’nin çok partili hayata geçişi, Demokrat Parti dönemi ve sonrası, Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri.


EDU-403 Özel Eğitim ve Kaynaştırma

EDU-405 Eğitimde Medya Okuryazarlığı

ELT-410 Öğretmenlik Uygulaması

Öğretmenlik Uygulaması dersi Okul Deneyimi dersinin devamıdır. Uygulama haftada 4 ders saati olmak üzere 10 hafta sürelidir. Stajyer öğrenciler rehber öğretmenin nezdinde örnek ders verirler ve bu dersi veren öğretim elemanları tarafından değerlendirilir..Değerlendirme YÖK’ün belirlediği kurallar çerçevesinde ve Çağ Üniversitesinin yönetmeliklerine uygun bir biçimde yapılmaktadır.


ELT-411 Yabancı Dil Öğretiminde Materyal İnceleme ve Geliştirme

Bu ders İngilizce öğretiminde materyal geliştirme kuramları ve derslerde ders kitabı kullanımının avantaj ve dezavantajları üzerinde durur; dil öğretim materyallerinin seçim kriterlerini; öğrenci dil seviyesi, kültürel ortam, öğrenilebilirlik, dil kullanımı ve iletişim, dil öğretim materyallerinin adaptasyonu ve geliştirilmesi, belirli öğrenme ihtiyaçlarına göre ders kitabı materyallerinin adaptasyonu konularını içerir.


ELT-415 Rehberlik

Temel kavramlar, öğrenci kişilik hizmetleri, psikolojik danışma ve rehberliğin bu hizmetler içerisindeki yeri, rehberliğin ilkeleri, gelişimi, psikolojik danışma ve rehberliğin çeşitleri, servisler (hizmetler), teknikler, örgüt ve personel, alandaki yeni gelişmeler, öğrenciyi tanıma teknikleri, rehber-öğretmen işbirliği, öğretmenin yapacağı rehberlik görevleri.


ELT-417 Özel Eğitim

Özel eğitimin tanımı, özel eğitimle ilgili temel ilkeler, engelliliği oluşturan nedenler, erken tanı ve tedavinin önemi, engele bakışla ilgili tarihsel yaklaşım, zihinsel engelli, işitme engelli, görme engelli, bedensel engelli, dil ve iletişim bozukluğu olan, süregelen hastalığı olan, özel öğrenme güçlüğü gösteren, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan, otistik ve üstün yetenekli çocukların özellikleri ve eğitimleri, farklı gelişen çocukların oyun yoluyla eğitimi, özel eğitime muhtaç çocukların ailelerinde gözlenen tepkiler, ülkemizde özel eğitimin durumu, bu amaçla kurulmuş kurumları tanıma.


ELT-419 Okul Deneyimi

Okul Deneyimi dersi öğrencilerin okul ortamını öğrenmelerine olanak sağlamaktadır.Ayrıca, öğrenciler rehber öğretmenin nezdinde gözlem yaparlarken öğretmenlik mesleğini, öğretim yöntem ve tekniklerini öğretmenin sorumlularını ve sınıf yönetimi konularında bilgi sahibi olurlar. Bu ders Mersin ve Tarsus’ta mevcut okullarda yapılmaktadır.


ELT-425 İngilizce Öğretmenliğinde Materyal Geliştirme

ELT-428 Yabancı Dil Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme

Sınıf bazlı ölçme ve değerlendirme üzerine temel kavram, ilke ve kurgular; farklı testler ve sınama biçimleri, geniş boyutlu dil ölçme amaçları için değişik soru türleri; bu tür testlerin ve mevcut diğer ölçme yöntemlerinin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi; farklı yaş grupları, dil düzeyleri ve öğrenme biçemleri için dil testleri; okuma, yazma, dinleme, konuşma, kelime ve dilbilgisini test etmek için ayrık ve bütüncül biçimde sınav hazırlama teknikleri; betimlemeli çıkarımsal istatistik hesaplamaları ve sınav tasarımının altında yatan ilkeler; test kurgulama aşamaları, madde analizi ve test puanlarının yorumlanması, ölçünleştirilmiş testlerin değerlendirilmesi öğretmen tarafından hazırlanan dil sınavları ve yararlı geri etki.


ELT-429 Yansıtıcı Uygulama

ELT-432 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

Türk eğitim sisteminin amaçları ve temel ilkeleri, eğitimle ilgili yasal düzenlemeler, Türk eğitim sisteminin yapısı, yönetim kuramları ve süreçleri, okul örgütü ve yönetimi, okul yönetiminde personel, öğrenci, öğretim ve işletmecilikle ilgili işler, okula toplumsal katılım.


ELT-450 Eylem Araştırması

Bu dersin amacı İngilizce dersi öğretmen adaylarının staj yaptıkları okullarda eylem araştırması yapmalarını sağlamaktır.


İngilizce Öğretmenliği Program Çıktıları ve Dersler İlişki Tablosu                                 

Kodu

Ders Adı

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

PÇ8

PÇ9

PÇ10

Birinci Yıl/Birinci Yarıyıl

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ELT 125

Bağlamsal Dil Bilgisi I

-

-

-

-

X

X

-

-

-

-

ELT 107

İleri Okuma ve Yazma I

-

-

-

-

X

X

-

-

-

-

ELT 101

Sözlü İletişim Becerileri I

-

-

-

-

X

X

-

-

-

-

ELT 123

Eğitim Bilimine Giriş

X

X

-

X

-

-

-

-

-

-

TUR 101

Türkçe I: Yazılı Anlatım

-

X

-

-

-

-

-

-

X

-

FL   101

İkinci Yabancı Dil I

-

-

-

-

X

X

-

-

-

-

ELT 121

İletişim Becerileri

-

X

-

X

-

-

-

-

-

-

Birinci Yıl/İkinci Yarıyıl

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ELT112

Bağlamsal Dil Bilgisi II

-

-

-

-

X

X

-

-

-

-

ELT 108

İleri Okuma ve Yazma II

-

-

-

-

X

X

X

-

-

-

ELT 102

Sözlü İletişim Becerileri II

-

-

-

-

X

X

-

-

-

-

TUR 102

Türkçe II: Sözlü Anlatım

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

FL   102

İkinci Yabancı Dil II

-

-

-

-

X

X

-

-

-

-

MAT122

Bilgisayar II

-

-

X

X

-

-

X

-

-

-

ELT 118

Eğitim Psikolojisi

-

-

-

-

-

-

-

X

X

-

İkinci Yıl/Birinci Yarıyıl

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ELT 205

İngiliz Edebiyatı I

-

-

X

-

X

-

-

-

X

-

ELT 211

Dilbilim I

-

-

-

-

X

X

-

X

X

-

ELT 213

İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar I

-

-

X

-

X

X

X

-

X

X

ELT 217

Anlatım Becerileri

-

-

-

X

X

-

X

-

-

-

ELT 223

Akademik Yazma

X

-

X

-

X

-

-

-

X

X

ELT 221

Öğretim İlke ve Yöntemleri

-

-

-

X

-

-

X

-

-

-

FL 201

İkinci Yabancı Dil III

-

-

-

-

X

X

-

-

-

-

İkinci Yıl/İkinci Yarıyıl

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ELT 208

İngiliz Edebiyatı II

-

-

X

-

X

-

-

-

X

-

ELT 212

Dilbilim II

-

-

-

-

X

X

-

X

X

-

ELT 214

İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar II

-

-

X

-

X

X

X

-

X

X

ELT 216

Dil Edinimi

-

-

-

-

-

X

-

X

X

-

ELT 218

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

-

-

-

-

X

X

-

-

-

-

ELT 220

Özel Öğretim Yöntemleri I

-

-

-

-

X

-

-

X

X

X

FL  202

İkinci Yabancı Dil IV

-

-

-

-

X

X

-

-

-

-

Üçüncü Yıl/Birinci Yarıyıl

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ELT 327

Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi I

-

-

X

-

X

X

X

X

X

X

ELT 329

Özel Öğretim Yöntemleri II

-

-

X

X

X

-

X

X

X

X

ELT 331

Dil Becerilerinin Öğretimi I

-

-

-

-

X

X

-

X

X

X

ELT 335

Drama

-

-

X

-

X

-

X

-

-

X

ELT 349

Dil, Toplum ve Kültürler

-

X

X

-

-

-

-

X

-

-

ELT 337

Sınıf Yönetimi

X

X

-

X

-

-

-

X

-

-

FL   301

İkinci Yabancı Dil V

-

-

-

-

X

X

-

-

-

-

Üçüncü Yıl/İkinci Yarıyıl

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ELT 338

Dil Becerilerinin Öğretimi II

-

-

-

-

X

X

-

X

X

X

ELT 340

Edebiyat ve Dil Öğretimi II

-

-

X

-

X

-

X

X

-

-

ELT 342

Topluma Hizmet Uygulamaları

-

X

-

-

-

-

X

-

-

-

ELT 344

Ölçme ve Değerlendirme

-

-

-

-

-

-

-

X

X

-

FL   302

İkinci Yabancı Dil VI

-

-

-

-

X

X

-

-

-

-

ELT 360

Kültürlerarası İletişim

-

-

X

-

X

X

-

X

-

-

ELT 362

İngilizce Dil Öğretiminde Öğretim Teknolojisi

-

-

-

X

-

-

X

X

-

-

Dördüncü Yıl/Birinci Yarıyıl

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ELT 411

Yabancı Dil Öğretiminde Materyal İnceleme ve Geliştirme

-

-

-

-

X

X

-

X

X

X

HIS 401

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

ELT 419

Okul Deneyimi

X

X

-

X

-

-

X

X

X

X

ELT 415

Rehberlik

X

X

-

-

-

-

-

X

-

-

ELT 417

Özel Eğitim

X

-

-

X

-

-

X

X

X

-

FL   401

İkinci Yabancı DilVII

-

-

-

-

X

X

-

-

-

-

Dördüncü Yıl/İkinci Yarıyıl

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ELT 428

Yabancı Dil Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme

-

-

-

X

X

-

X

X

X

X

HIS 402

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

ELT 432

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

X

X

-

-

-

-

-

-

-

-

ELT 410

Öğretmenlik Uygulaması

X

X

-

-

-

-

X

-

X

X

FL   402

İkinci Yabancı DilVIII

-

-

-

-

X

X

-

-

-

-

ELT 448

Eğitim ve Öğretimde Etik

X

-

-

X

-

-

-

-

X

X

Program Çıktılarıyla İlişkili Ders Sayısı:-- 54

9

11

12

14

33

25

16

20

22

14

Program Çıktılarıyla İlişkili Yüzdesi              

17%

20%

22%

26%

61%

46%

30%

37%

41%

26%

 

Seçmeli Dersler

ELT 434

İnsan Hakları ve Demokrasi

-

-

X

X

-

-

-

-

-

-

ELT 416

Profesyonel Gelişim

-

-

X

X

-

-

-

-

-

-

ELT 418

Sosyal Antropoloji

-

-

X

X

-

-

-

-

-

-

ELT 421

Çoçuk Edebiyatı

-

-

X

X

-

-

-

-

-

-

ELT 424

Sosyal Psikoloji

-

-

X

X

-

-

-

-

-

-

ELT 426

Mitoloji

-

-

X

X

-

-

-

-

-

-

ELT 436

Medeniyetler Tarihi

-

-

X

X

-

-

-

-

-

-

İngilizce Öğretmeliği Program Program Çıktıları ve Dersler Sayısal İlişki Tablosu

Kodu

Ders Adı

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

PÇ8

PÇ9

PÇ10

Birinci Yıl/Birinci Yarıyıl

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ELT 125

Bağlamsal Dil Bilgisi I

-

-

-

-

4

4

-

-

-

-

ELT 107

İleri Okuma ve Yazma I

-

-

-

-

5

3

-

-

-

-

ELT 101

Sözlü İletişim Becerileri I

-

-

-

-

5

4

-

-

-

-

ELT 123

Eğitim Bilimine Giriş

5

5

-

5

-

-

-

-

-

-

TUR 101

Türkçe I: Yazılı Anlatım

-

3

-

-

-

-

-

-

4

-

FL    101

İkinci Yabancı Dil I

-

-

-

-

5

5

-

-

-

-

ELT 121

İletişim Becerileri

-

4

-

4

-

-

-

-

-

-

Birinci Yıl/İkinci Yarıyıl

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ELT112

Bağlamsal Dil Bilgisi II

-

-

-

-

4

4

-

-

-

-

ELT 108

İleri Okuma ve Yazma II

-

-

-

-

5

3

2

-

-

-

ELT 102

Sözlü İletişim Becerileri II

-

-

-

-

5

4

-

-

-

-

TUR 102

Türkçe II: Sözlü Anlatım

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

FL   102

İkinci Yabancı Dil II

-

-

-

-

5

5

-

-

-

-

MAT122

Bilgisayar II

-

-

3

4

-

-

3

-

-

-

ELT 118

Eğitim Psikolojisi

-

-

-

-

-

-

-

4

4

-

İkinci Yıl/Birinci Yarıyıl

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ELT 205

İngiliz Edebiyatı I

-

-

5

-

5

-

-

-

5

-

ELT 211

Dilbilim I

-

-

-

-

4

5

-

3

3

-

ELT 213

İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar I

-

-

3

-

4

4

3

-

5

4

ELT 217

Anlatım Becerileri

-

-

-

4

5

-

4

-

-

-

ELT 223

Akademik Yazma

-

-

5

5

5

4

-

-

5

4

ELT 221

Öğretim İlke ve Yöntemleri

-

-

-

4

-

-

4

-

-

-

FL 201

İkinci Yabancı Dil III

-

-

-

-

5

5

-

-

-

-

İkinci Yıl/İkinci Yarıyıl

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ELT 208

İngiliz Edebiyatı II

-

-

5

-

5

-

-

-

5

-

ELT 212

Dilbilim II

-

-

-

-

4

5

-

5

3

-

ELT 214

İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar II

-

-

3

-

4

4

3

-

5

4

ELT 216

Dil Edinimi

-

-

-

-

-

5

-

5

3

-

ELT 218

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

-

-

-

-

4

4

-

-

-

-

ELT 220

Özel Öğretim Yöntemleri I

-

-

-

-

5

-

-

4

4

4

FL  202

İkinci Yabancı Dil IV

-

-

-

-

5

5

-

-

-

-

Üçüncü Yıl/Birinci Yarıyıl

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ELT 327

Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi I

-

-

4

-

4

4

5

5

5

4

ELT 329

Özel Öğretim Yöntemleri II

-

-

3

4

4

-

5

5

5

4

ELT 331

Dil Becerilerinin Öğretimi I

-

-

-

-

4

4

-

4

5

5

ELT 335

Drama

-

-

5

-

4

-

5

-

-

4

ELT 349

Dil, Toplum ve Kültürler

-

-

5

-

3

4

-

3

3

4

ELT 337

Sınıf Yönetimi

4

5

-

4

-

-

-

5

-

-

FL   301

İkinci Yabancı Dil V

-

-

-

-

5

5

-

-

-

-

Üçüncü Yıl/İkinci Yarıyıl

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ELT 338

Dil Becerilerinin Öğretimi II

-

-

-

-

4

4

-

4

5

5

ELT 340

Edebiyat ve Dil Öğretimi II

-

-

4

-

4

-

4

4

-

-

ELT 342

Topluma Hizmet Uygulamaları

-

4

-

-

-

-

4

-

-

-

ELT 344

Ölçme ve Değerlendirme

-

-

-

-

-

-

-

4

5

-

FL   302

İkinci Yabancı Dil VI

-

-

-

-

5

5

-

-

-

-

ELT 360

Kültürlerarasi İletişim

-

3

5

2

4

3

-

4

-

4

ELT 362

İngilizce Dil Öğretiminde Öğretim Teknolojisi

-

-

4

3

4

2

5

5

-

-

Dördüncü Yıl/Birinci Yarıyıl

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

ELT 411

Yabancı Dil Öğretiminde Materyal İnceleme ve Geliştirme

-

-

-

-

4

4

-

4

4

4

HIS 401

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

ELT 419

Okul Deneyimi

5

5

-

5

-

-

4

5

5

5

ELT 415

Rehberlik

4

4

-

-

-

-

-

5

-

-

ELT 417

Özel Eğitim

5

-

-

5

-

-

4

5

4

-

FL   401

İkinci Yabancı DilVII

-

-

-

-

5

5

-

-

-

-

Dördüncü Yıl/İkinci Yarıyıl

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ELT 428

Yabancı Dil Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme

-

-

-

4

4

-

4

5

4

4

HIS 402

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

ELT 432

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

5

5

-

-

-

-

-

-

-

-

ELT 410

Öğretmenlik Uygulaması

5

5

-

-

-

-

5

-

5

5

FL   402

İkinci Yabancı DilVIII

-

-

-

-

5

5

-

-

-

-

ELT 448

Eğitim ve Öğretimde Etik

-

4

5

5

3

-

-

-

4

4

Program Çıktılarının Ağırlığı

33

50

59

64

159

118

73

103

100

68

İlişki Düzeyi: 0: İlişki yok;  5: En yüksek İlişki Düzeyi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

                         

 

Seçmeli Dersler

ELT 416

Profesyonel Gelişim

-

-

4

4

-

-

-

-

-

-

ELT 418

Sosyal Antropoloji

-

-

4

4

-

-

-

-

-

-

ELT 421

Çoçuk Edebiyatı

-

-

4

4

-

-

-

-

-

-

ELT 434

İnsan Hakları ve Demokrasi

-

-

4

4

-

-

-

-

-

-

ELT 442

İngilizce Öğretmenliğinde Seçilmiş Konular

-

-

4

4

-

-

-

-

-

-

 

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI TYYÇ & PÇ İLİŞKİLERİ

TYYÇ Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri

İngilizce Öğretmenliği Program Çıktıları (PÇ)

PÇ TANIMLARI

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

BİLGİ

 

 

 

 

Kuramsal & Olgusal

1-Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; alanıyla

ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar.

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

5. Yabancı dillerde dinleme, okuma, konuşma ve yazma becerilerini geliştirir.

 

 

6. Dil bileşenleri ve dil edinimi konusunda bilgi edinir.

2-Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

3-Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri tartışır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem

ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

5-Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin

bilgisine sahiptir.

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

6-Ulusal ve uluslararası kültürleri tanır.

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BECERİLER

 

 

 

 

 

Bilişsel ve Uygulamalı

1-Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

9. Alanında temel kuramlar, ilkeler ve yöntemler konusunda bilgi sahibi olur.

 

 

10. İngilizceyi yabancı dil olarak öğretme konusunda temel kuramlar, ilkeler ve yöntemleri uygular.

2-Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır, bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler, verileri yorumlar ve değerlendirir.

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

3-Alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

4-Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.

 

X

 

 

 

 

 

X

 

X

5-Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

6-Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1-Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

1. Milli Eğitim sisteminin yapısını ve amaçlarını ve işlevlerini tanır.

 

 

 

2. Öğrencilerin kişisel, psikolojik, etik, sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunabilecek okul yönetimi, veli, meslektaşları, ilgili kurumlar, sivil toplum örgütleri ile iletişim kurar.

 

 

 

3. Yabancı dil öğrenmeye, kültürel iletişime ve mesleki gelişime değer verir.

 

 

 

4. Eğitim uygulamalarında profesyonel ve etik sorumluluk gösterir.

 

 

 

7. Eğitim uygulamalarında inisiyatif alma ve yaratıcı olma gibi bağımsız davranış becerileri kazanır.

 

 

 

8. Öğrencilerin fiziksel, bilişsel, duyuşsal ve sosyal gelişimleri konusunda bilgi sahibi olur

 

2-Kendini bir birey olarak tanır; yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır ve zayıf yönlerini geliştirir.

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

3-Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Öğrenme Yetkinliği

1-Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

2-Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

3-Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

4-Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1-Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

2-Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı olduğunu gösterir ve ve bu gelişmeleri izler.

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

3-Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.

 

 

X

X

 

 

X

 

 

 

4-Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

5-Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

6-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil portföyü B1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

 

X

 

 

X

X

X

 

 

 

7-Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

8-Farklı kültürlerde yaşar ve sosyal yaşama uyum sağlar.

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alana Özgü Yetkinlik

1-Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

2-Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3-Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

4-Güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar.

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

5-Çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

6-Milli Eğitim Temel Kanunu'nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.

X