Sosyal Bilimler Enstitüsü

Programı Tamamlayan Bir Öğrenci

PÇ 1. Eğitim Bilimlerinin değişik alanlarında araştırma yapar.

PÇ 2. İngilizce öğretimindeki uygulamaları etkileyebilecek ulusal ve uluslararası kültürel unsurları tanır.

PÇ 3. Alanındaki hedef öğrenci gruplarının dil becerilerinin, öğrenmedeki rolünü ve bunlara yapılabilecek katkıları değerlendirir

PÇ 4. Alanında gerekli ilerlemeyi sağlayabilmek için, hedef öğrenci gruplarının bireysel, sosyal, kültürel farklılıklarını, özel ilgi ve gereksinimlerini dikkate alarak en üst düzeyde öğrenmeleri için uygun eğitim ortamları düzenler ve etkili öğretme öğrenme süreçleri oluşturmak için uygun öğrenme materyalleri geliştirir.

PÇ 5. Anadil ve ikinci dile ilişkin kuramları karşılaştırır.

PÇ 6. Edebi ve edebi olmayan metinlerdeki dil kullanımını çözümler.

PÇ 7. Alanı ile ilgili konularda düşünceler ve çözüm önerileri üretir. Özgün eserler oluşturur.

PÇ 8. Dil, kültür ve öğrenme arasındaki karşılıklı ilişkileri değerlendirir.

PÇ 9. Eğitim uygulamalarında meslek etiğine önem verir.

PÇ 10. Yaptığı araştırmaları ulusal ve uluslararası ortamlarda paylaşır.