Sosyal Bilimler Enstitüsü

Programı Tamamlayan Bir Öğrenci

PÇ 1.   İngiliz Dili Eğitimi alanında çeşitli akım ve kuramları değerlendirir.

PÇ 2.   İkinci veya yabancı dil öğretimi ile ilgili edindikleri bilgileri uygular.

PÇ 3.   Alanında belirli bir konudaki uzmanlığını geliştirir.

PÇ 4.   Kendi alanında yapılmış araştırmaları kapsamlı bir şekilde anlar.

PÇ 5.   Teori, metot ve deneysel becerilerin yanı sıra orijinal fikirleri formüle edip üzerinde çalışabilecekleri araştırma becerilerini geliştirir.

PÇ 6.   Disiplinler arası takımlara dahil olup grup çalışmaları yapar.

PÇ 7.   Çeşitli kitlelerle bilgi paylaşımı yapar.