İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İŞ DÜNYASININ AKTÖRLERİNİ SINIF ORTAMINA TAŞIYORUZ:

İş dünyasındaki gelişmeleri yakından izlemek, söz konusu yenilik ve değişimleri yürütmekte olduğumuz programlara ve derslere yansıtmak, öğretim üyelerimizi ve öğrencilerimizi sürekli haberdar etmek için iş dünyasındaki şirketler, kurum ve kuruluşlarda aktif olarak görev yapan yöneticileri ve uzmanları sınıf ortamına davet ediyor ve kurumsal danışmanlıklarla sürekli iletişim halinde olmayı sürdürüyoruz.

DANIŞMA KURULU ÜYELERİ ve BİLGİ KAYNAKLARI

Öğretim Üyesi Bilgi Kaynakları Etkinlikler

Doç. Dr. Eda Yaşa ÖZELTÜRKAY

(Başkan)

Çukurova İK Topluluğu

KOSGEB Mersin

Aile Şirketleri

Mezunlar & Öğrenciler

Dr. Öğ. Üyesi Murat Gülmez

Uluslararası Akademik Kurumlar

Dr. Öğ. Üyesi Koral Çepni

İş Dünyası ve Sağlık Sektörü Temsilcileri

Dr. Öğ. Üyesi Gökhan Sökmen

Finans Sektörü Temsilcileri

Dr. Öğ. Üyesi Sevgi Balkan Şahin

Sivil Toplum Kuruluşları

Dr. Öğ. Üyesi İbrahim İnan

Lojistik Sektörü Temcilcileri

Dr. Öğ. Üyesi Musa İnal

Sağlık Sektörü Temcilcileri