İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

IACBE AKREDİTASYON SÜRECİ:

Akreditasyon bir kalite güvence sistemidir. Bu süreçte önlisans, lisans ve yüksek lisans programları ve eğitim faaliyetleri bağımsız bir dış denetim kuruluşu tarafından değerlendirilir.
Bu kapsamda fakültemiz işletmecilik programları ile yüksek lisans ve önlisans işletmecilik programları IACBE (International Accreditation Council for Business Education) tarafından değerlendirilmektedir.
Söz konusu değerlendirme süreci üyelik, adaylık ve akreditasyon olmak üzere üç aşamadan oluşmaktadır. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi adaylık aşaması sürecindedir. Türkiye de IACBE akreditasyonuna başvuran sadece Çağ Üniversitesidir.

IACBECouncil for Higher Education Accreditation (CHEA: Amerikan YÖK’ü)  tarafından tanınan dünyadaki üç büyük akreditasyon kuruluşundan biridir. Bugüne kadar işletmecilik alanında 1800’ün üzerinde işletmecilik programını akredite etmiştir.

 

Institution Name

Location

Academic Business Unit

Membership Status

CAG University

Turkey

Faculty of Economics and Administrative Sciences

Candidate for Accreditation (pdf)

 

 

 

 

 

UNITED NATIONS PRME ÜYELİĞİ:

Çağ Üniversitesi, Birleşmiş Milletler Sorumlu Işletme Eğitimi Ilkeleri (Principles for Responsible Management Education/PRME)'ne imza atarak bu platformun katılımcılarından biri olmuştur.2007 yılında Cenevre’de Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmeleri Liderleri Zirvesi’nde başlatılan Sorumlu İşletme Eğitimi İlkeleri (PRME), sürdürülebilirlik ve kurumsal sorumluluk değerlerini geliştirmekte ve bu evrensel değerlerin müfredata ve bilimsel çalışmalara konu olabilmesi için ortak bir zemin oluşturmaktadır.

PRME’nin misyonu, Sorumlu Yönetim Eğitimi Prensipleri çerçevesini oluşturup, öğrenme topluluklarını geliştirmek ve Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri hakkında farkındalık yaratarak, yönetim eğitimi, araştırma ve düşünce liderliğini küresel olarak dönüştürmektir.

PRME’nin Altı Prensibi, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin on İlkesi gibi uluslararası kabul gören değerlerden esinlenmiştir ve akademik kurumlar için evrensel değerleri müfredatlara ve araştırmalara dahil ederek toplumsal sorumluluğu geliştirme hedefine sahiptir. Amaç, 21. yüzyılda iş dünyası ve toplumun karşılaştığı zorlukları yönetebilecek yeni nesil iş liderleri yetiştirmek için, yönetim eğitimi kurumları içinde sürekli iyileştirme süreci oluşturmaktır.

PRME ilkelerisürekli gelişim, öğrenme ağı ve paydaşlara ilerleme bildirimi konusunda kademeli ve sistematik değişim için bir çerçeve oluşturmaktadır:

PRME’ye Türkiye’den Katılan Üniversiteler: