İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

AKREDİTASYON SÜRECİ:

Akreditasyon bir kalite güvence sistemidir. Bu süreçte önlisans, lisans ve yüksek lisans programları ve eğitim faaliyetleri bağımsız bir dış denetim kuruluşu tarafından değerlendirilir.
Bu kapsamda fakültemiz işletmecilik programları ile yüksek lisans ve önlisans işletmecilik programları IACBE (International Accreditation Council for Business Education) tarafından değerlendirilmektedir.
Söz konusu değerlendirme süreci üyelik, adaylık ve akreditasyon olmak üzere üç aşamadan oluşmaktadır. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi adaylık aşaması sürecindedir.

IACBE; Council for Higher Education Accreditation (CHEA : Amerikan YÖK’ü)  tarafından tanınan dünyadaki üç büyük akreditasyon kuruluşundan biridir. Bugüne kadar işletmecilik alanında 1800’ün üzerinde işletmecilik programını akredite etmiştir