İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ULUSLARARASI FİNANS VE  BANKACILIK BÖLÜMÜ DANIŞMA KURULU

Gökhan BÜYÜKŞENGÜL

Türkiye Sermaya Piyasaları Birliği Eğitim Müdürü

Prof.Dr. Hatice DOĞUKANLI

Çukurova Üniversitesi İktiadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi

Utku Beşir YERSEL

Garanti Yatırım A.Ş.Yatırım Ürünleri Yönetimi

Fatih Kemal ÖZKAN

Banka Finans ve Sigorta İşçileri Sendikası (BASİSEN)-Şube Sekreteri

Kubilay Onur ÖZER

İnfo Yatırım-Çukurova Şube Müdürü

Deniz AKSAKAL

Türkiye Bankalar Birliği (TBB)-Mesleki Gelişim ve Eğitim Kıdemli Uzmanı