Yaz Öğretimi (Okulu) Hk.

1.     Yaz okulunda en fazla 3 ders alınabilir. 

2.     Öğrenci yaz okulunda alacağı dersleri “Yaz Okulu Formu”nda belirtip, danışmanına ve muhasebeye onaylattıktan sonra Fakülte Dekanlığına / MYO Müdürlüğüne teslim etmelidir.

3.     Yaz okulunda açılacak dersler Yaz Okulu Koordinasyon Kurulu tarafından karara bağlanır.

4.     Yaz okuluna başvurulan ders açılmadığı takdirde; öğrenci, açılan başka bir derse kayıt yaptırabildiği gibi kayıt yaptırılan dersi yaz okulu açılan bir başka üniversiteden alabilir.

5.     Yaz okulunda açılan bir dersten, başka açılan bir derse geçiş yapılamaz.

6.     Üniversitemiz yaz okulunda açılan bir ders, “Yaz Okulu Kayıt Formu”nda belirtilmeyen dersler, daha önce alınmayan veya devamsızlıktan kalınan dersler, başarı notu CC ve üzeri olan dersler bir başka üniversitenin yaz okulunda alınamaz.

7.     Diğer üniversitelerden ders almak için, “Yaz Okulu Formu”nda belirttiğiniz dersin içeriğini, kredisini ve eğitim dilini bildiren yazı ile Fakülte Dekanlıklarına (Meslek Yüksekokulu öğrencisiyseniz Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne)  başvurulması gerekir. Dekanlık/Müdürlük “uygundur” yazısı verdiği takdirde o üniversitenin yaz okulunda ders alınabilir.

8.     Yaz okulu süresi 7 haftadır.

9.     Bir ders zorunlu olmadığı hallerde haftada iki gün yapılır.

10.   Yaz okuluna % 70 devam mecburiyeti vardır.

11.    Yaz okulunda alınan başarı notu, o dersin alındığı son döneme etki eder.

12.    Yaz okulunda alınan dersin notu dönem içinde alınan ders notundan düşük ise yüksek olan not geçerlidir.

13.    Yaz okulunda sınavların yapılması ve diğer hususlarda Çağ Üniversitesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uygulanır. Ayrıca sınava mazeretli katılamayan öğrencilerimize mazeret sınavı uygulanır.

(Yaz okulunda bir kredilik ders ücreti karşılığı 675 TL’dir.)