Sınav Kuralları Hk.

- Öğrenciler sınavlara girerken, yanlarında Öğrenci Kimliğini bulundurmak zorundadır.

- Sınav öncesinde öğrencilerin cep telefonlarını gözetmenlerin göstereceği yere kapalı vaziyette bırakmaları zorunludur. Sınav süresince öğrencilerin cep telefonlarının açık tutması ve üzerinde veya çantalarında taşımaları kesinlikle yasaktır.

- Sınava ilan edilmiş salonda girilir. Aksi halde sınavın iptali söz konusu olur.

- Sınav salonlarında bulunan duvarlara, sıralara her ne gerekçe ile olursa olsun yazı yazan ve başka şekilde zarar verenler hakkında disiplin soruşturması açılır.  

- Gözetmenler, gerek sınav başlamadan gerekse sınav süresince, bir sebep göstermeksizin, istediği öğrencinin veya öğrencilerin yerini değiştirebilir.

- Sınavda öğretim elemanlarına, sorularda olabilecek hatalar dışında soru sorulmaz.

- Sınav salonunda sınav kurallarını, düzenini ve işleyişini bozan, sınavın yapılmasını engelleyen, sınav görevlilerine saygısızlık yapan, sınav görevlilerinin sınavla ilgili düzenlemelerini reddeden öğrenciler salondan çıkarılır ve hakkında derhal tutanak düzenlenir.

- Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’ne göre, “Sınavlarda kopya çekmek” suçu, “yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma” cezasını gerektirmektedir.

- Öğrencilerin sınav süresince konuşmaları, birbirinden kalem, silgi ve benzeri malzeme istemeleri yasaktır.

- Sınavını bitiren öğrenciler, sınıfı  gürültü yapmadan sessizce terk etmek zorundadırlar. Sınavdan çıkan öğrencilerin koridorlarda beklemeleri ve gürültü yapmaları kesinlikle yasaktır.

Tüm öğrencilerimize sınavlarda başarılar diler, kurallara uymalarını rica ederim.

                                                                                             

Dekan, Prof. Dr. Yücel ERTEKİN