Sınav Kuralları Hk.

- Öğrenciler sınavlara girerken, yanlarında Öğrenci Kimliğini bulundurmak zorundadır.

- Sınav öncesinde öğrencilerin cep telefonlarını gözetmenlerin göstereceği yere kapalı vaziyette bırakmaları zorunludur. Sınav süresince öğrencilerin cep telefonlarının açık tutması ve üzerinde veya çantalarında taşımaları kesinlikle yasaktır.

- Sınava ilan edilmiş salonda girilir. Aksi halde sınavın iptali söz konusu olur.

- Sınav salonlarında bulunan duvarlara, sıralara her ne gerekçe ile olursa olsun yazı yazan ve başka şekilde zarar verenler hakkında disiplin soruşturması açılır.  

- Gözetmenler, gerek sınav başlamadan gerekse sınav süresince, bir sebep göstermeksizin, istediği öğrencinin veya öğrencilerin yerini değiştirebilir.

- Sınavda öğretim elemanlarına, sorularda olabilecek hatalar dışında soru sorulmaz.

- Sınav salonunda sınav kurallarını, düzenini ve işleyişini bozan, sınavın yapılmasını engelleyen, sınav görevlilerine saygısızlık yapan, sınav görevlilerinin sınavla ilgili düzenlemelerini reddeden öğrenciler salondan çıkarılır ve hakkında derhal tutanak düzenlenir.

- Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’ne göre, “Sınavlarda kopya çekmek” suçu, “yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma” cezasını gerektirmektedir.

- Öğrencilerin sınav süresince konuşmaları, birbirinden kalem, silgi ve benzeri malzeme istemeleri yasaktır.

- Sınavını bitiren öğrenciler, sınıfı  gürültü yapmadan sessizce terk etmek zorundadırlar. Sınavdan çıkan öğrencilerin koridorlarda beklemeleri ve gürültü yapmaları kesinlikle yasaktır.

Tüm öğrencilerimize sınavlarda başarılar dileriz.

                                                                                             

DEKANLIK