Yabancı Diller Yüksek Okulu

YETERLİLİK SINAVI

     Çağ Üniversitesi Bölüm/Programlarında İngilizce olarak okutulan dersleri izleyebilecek düzeyde İngilizce Dil bilgisine sahip olduklarını düşünen öğrencilerin katılacakları sınavdır. Bu sınavda 100 tam not üzerinden en az 70 alan öğrenciler Hazırlık Eğitimi görmeden doğrudan kayıt yaptırdıkları Bölüm/Programlarda eğitime başlarlar. Bu sınava katılmak isteyen öğrenciler ya kayıt anında ya da internet üzerinden Yeterlik Sınavı Başvuru Formunu doldurarak süresi içinde göndererek sınava girebilirler.

Yeterlilik sınavı ; 

  • dinlediğini anlama
  • dil bilgisi
  • okuduğunu anlama
  • sözcük bilgisi
  • yazma

bölümlerinden oluşmaktadır.   

     Yeterlilik sınavının yazma bölümü hariç diğer bölümler çoktan seçmeli test usulü yapılmaktadır. Yazma bölümünde ise öğrencilerden verilen konulardan istedikleri birini seçip 150 sözcük civarında bir paragraf yazmaları istenmektedir. Yeterlik sınavı akademik yıl başında ve Yarıyıl sonunda olmak üzere yılda iki kez uygulanır. Yeterlik Sınavı ilan edilen gün ve saatte yapılır ve telafisi yoktur.

ÖRNEK YETERLİLİK SINAVI

CEVAP ANAHTARI

BAŞVURU FORMU