Yabancı Diller Yüksek Okulu

SEVİYE BELİRLEME SINAVI

     Yeterlik Sınavına girmeyen ya da başarılı olamayan tüm öğrencilerin katılmak zorunda oldukları bir sınavdır. Bu sınavda geçme ya da kalma söz konusu değildir. Öğrenciler bu sınavda aldıkları puanlara göre;

  • A1- Başlangıç
  • A2- Çok az bilenler
  • B1- Orta düzey öncesi

olmak üzere üç seviyeye ayrılarak İngilizce Hazırlık eğitimlerine başlarlar.