Yabancı Diller Yüksek Okulu

NOTLAMA VE GEÇME SİSTEMİ

 

I.YARIYIL

  II.YARIYIL

   YILLIK TOPLAM

QUIZ

    %20

%25

%45

PROGRESS TEST

    %25

%30

%55

 

     %45           

 

+ %55  = %100

YILLIK TOPLAM  %40   +   FİNAL SINAVI   %60 =  GEÇME  NOTU

 

 

     Yukarıdaki tabloya bakıldığında ikinci yarıyılda sınavların ağırlıklarının arttığı görülmektedir. Bunun amacı öğrencilerin sürekli olarak çalışmalarını teşvik etmektir. Yabancı Diller Yüksek Okulunda en az geçme notu 60/100'dür. Ancak final sınavında en az 50 alma zorunluluğu vardır. Final sınavında en az 50 alamayan öğrenciler yıl içi notlarına bakılmaksızın başarısız sayılırlar.