Yabancı Diller Yüksekokulu

GENEL BİLGİ

     Çağ Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunun amacı, öğrencilerimize ilgili yabancı dilin temel kurallarını öğretmek, kelime dağarcıklarını geliştirmek, öğrencilerin kendilerini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilmelerini sağlamak ve kişisel, akademik veya profesyonel amaçlarla iletişim kurabilecekleri dil becerilerini kazandırmaktır. Ayrıca, bu kazanımları mezuniyet sonrasında dahi etkin bir şekilde kullanabilmelerini ve ilgili alanlardaki güncel gelişmeleri takip edebilmelerini sağlamayı amaçlar.