Yabancı Diller Yüksek Okulu

AKREDİTASYON

       Yaklaşık bir yıl süren yoğun çalışmalar ve İngiltere’den gelen denetçiler tarafından yapılan denetlemeler sonucunda Çağ Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okuluna PEARSON ASSURED statüsü verilmiştir.

       PEARSON ASSURED dünyanın yüzden fazla ülkesinde faaliyet gösteren ve dünyanın her tarafında tanınırlığı olan bir eğitim kalite ve değerlendirme kuruluşudur.

     Bu süreç içerisinde Yabancı Diller Yüksek Okulumuz yönetim, organizasyon, fiziksel kapasite, öğrencilere sağlanan imkânlar, eğitimin kalitesi,  planlanması ve yürütülmesi, öğretim elemanı temini ve yeterliliği, kayıtların doğruluğu ve erişilebilirliği ve ölçme değerlendirme kriterleri bakımından denetime tabi tutulmuştur.

       PEARSON ASSURED statüsü ile Çağ Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulunda verilen İngilizce Dil Eğitiminin uluslararası standart ve kalitede olduğu kanıtlanmış ve akredite edilmiştir.

      Bu AKREDİTASYON hem üniversitemiz, hem de siz öğrencilerimiz için referans oluşturmaktadır. İsteyen öğrencilerimiz başarı ile bitirdikleri Çağ Üniversitesi İngilizce Hazırlık Eğitiminin PEARSON ASSURED tarafından akredite edilmiş, dolayısıyla kalite güvencesi sağlanmış bir program olduğunu gösteren ve dünya çapında tanınan PEARSON ASSURED sertifikası alma hakkına sahip olmuşlardır.