İ.İ.B.F., 2019-2020 Akademik yılının ilk fakülte genel kurul toplantısını gerçekleştirdi

            

 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2019-2020 akademik yılı güz dönemi ilk fakülte  genel kurul toplantısını Lojistik Laboratuvarı’nda gerçekleştirdi. 

           Fakülte Dekanı Prof.Dr. Mustafa BAŞARAN, Üniversitemizin temel değerlerini ve stratejilerini gerçekleştirmek için, İ.İ.B.F.’nin görevini, öğrenme amaçlarını ve eylem planını açıklayarak, öğretim elemanlarının ve öğrencilerin istek ve görüşleriyle programa eklenmesine karar verilen yeni seçmeli derslerle, programları anlattı. Bunun yanı sıra, öğrencilerin bilgi, beceri ve yetkinliklerini arttırmak amacıyla fakültede bu yıl ilk olarak  uygulamaya konulacak olan,  Gelişim ve Yaşam Programı (GYP) ile Oryantasyon, Sanal Dünyalar, İşletmeler için Teknolojik Araçlar gibi yeni eklenen dersler hakkında da kısa bir bilgilendirme yaptı.

           Fakültenin kalite güvence sistemi adayı olduğu IACBE Akreditasyon süreci, kurumsal iç ve dış değerlendirme kriterlerine göre eğitim öğretim, araştırma geliştirme faaliyetlerini her yıl olduğu gibi bu yılda yerine en iyi şekilde yerine getirmek için çalışmaya devam edileceğini belirtti.