HUKUK FAKÜLTESİNDE "HUKUK KLİNİĞİ" UYGULAMASI BAŞLIYOR!

 

 

"HUKUK KLİNİĞİ"

 

Prof. Dr. Yücel ERTEKİN

Hukuk Fakültesi Dekanı


     
  Hukuk kliniği uygulaması, bir hukuk öğretimi metodudur. Bu uygulamayla hukuk eğitiminin teori ile sınırlı kalmaksızın, pratik yöntemler kullanarak gerçekleştirilmesini ve öğrencinin uygulamanın içine dâhil edilmesi amaçlanmaktadır. Söz konusu uygulama, aynı zamanda, öğrencilerin, toplumda hukuki yardıma ihtiyaç duyanlara hukuki destek sunma imkânı vermekte, gerçek olaylarla karşılaşabilme ve bunlara çözüm üretme becerilerini geliştirmektedir.

     Bu kapsamda, Üniversitemiz Hukuk Fakültesi 4. Sınıf öğrencileri için Hukuk Klinikleri dersi seçmeli ders olarak programa alınmıştır. Bu ders 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı Güz Döneminde yine üniversitemiz bünyesinde bulunan Hukuk Klinikleri Uygulama ve Araştırma Merkezi ile işbirliği içinde “Tüketici Hukuku” temalı olarak gerçekleştirilecektir. Bu maksatla bu dersi alan öğrenciler önce Adana ve Mersin Barosundan belirlenen ve tüketici hukuku alanında çalışan avukatların da iştirakiyle eğitim alacaklar, sonra eşleştirildikleri avukatların büroları başta olmak üzere Tüketici Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemelerini ziyaret edecekler; bu ziyaretlerde tüketici sorunlarına ilişkin dosyalar incelenecek, davalar takip edilecektir. Böylece öğrenciler bu ziyaretlerde uygulamayı gözlemleme imkânı bulacaklardır. Öğrenciler, teorik eğitim ve buna dayalı uygulamaya yönelik bu ziyaretlerde edindikleri tecrübe ile bu konuda sorun yaşayan vatandaşların ihtiyacı olan bilgileri içeren görsel materyal hazırlayacaklar ve Adana ile Mersin’de belirlenecek alış veriş merkezlerinde açılacak stantlarda vatandaşları tüketici hukuku konusunda bilgilendireceklerdir. Bir döneme yayılacak bu uygulama sonunda öğrencilerden, yaptıkları faaliyeti, edindikleri tecrübeyi özetleyen, tespit ettikleri eksikleri ortaya koyan bir rapor istenecektir. Öğrencilerin hazırladıkları bu rapor ile yaptıkları diğer çalışmalar Hukuk Klinikleri Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından değerlendirilecek ve bir nüshası Adalet Bakanlığına da gönderilecektir.