2019-2020 akademik yılında İ.İ.B.F’ye  katılan öğretim elemanları için bilgilendirme ve oryantasyon toplantısı yapıldı

     

   İ.İ.B.F.’ye bu yıl katılan  yedi öğretim elemanı için, Fakülte  Dekanlığınca görevlendirilen öğretim elemanları tarafından bilgilendirme ve aramıza hoş geldiniz toplantısı interaktif ve uygulamalı olarak gerçekleştirildi.  

        İki gün süren toplantının ilk gününde, yeni öğretim elemanlarına Çağ Üniversiteyle ilgili genel bilgiler verildi  ve  İ.İ.B.F.’nin görevi, amacı ve eylem planı paylaşıldı. Programlar ,işleyişleri yönetmelik ve yönergelere dayalı akademik ve ders danışmanlığının nasıl yürütüldüğü, otomasyon sistemi, ders, sılıbıs ve sınav hazırlama prosedürleri, öğrenci ve öğretim elemanı değerlendirme anketleri, kurumsal iç değerlendirme süreçleri ile Turnitin benzerlik programı kullanım süreci ile üniversitenin sunduğu akademik teşvik ve destekler anlatıldı. İkinci gün yapılan  bilgilendirme toplantısında ise, fakültenin 2017 yılında  üye olarak başladığı ve şimdi aday statüsüne kabul edildiği  IACBE akreditasyon  süreciyle ilgili bilgilendirme yapıldı. 

         Soruların interaktif şekilde cevaplandığı iki oturumun genel değerlendirmesini yapan Prof. Dr.  Mustafa BAŞARAN “ Fakültemize yeni gelen arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. 2019-2020 eğitim-öğretim yılının hepimiz için verimli olmasını diliyorum” dedi.