Fen Edebiyat Fakültesi

1. Seçici Bilim Komitesi, ödül verilecek eserlerin belirlenme sürecinde tarafsız, şeffaf ve nesnel ölçütlere dayalı bir seçim yapabilmesi için dört öğretim üyesinden ve alanda yetkin iki uzmandan oluşmaktadır.

2. Çevirisi yapılan edebi eserin tarafsız olarak seçilmesi için nesnel ölçütlere dayalı bir “Değerlendirme Kriteri ve Puanlama Ölçeği” hazırlanmıştır.

3. Çevirisi yapılan eser, tüm Seçici Bilim Komitesi jüri üyelerine gönderilir.

4. Hazırlanan Değerlendirme Kriteri ve Puanlama Ölçeği, aşağıdaki kurallara tam olarak uyulmasını kapsamalıdır:

a) Kaynak metnin anlam ve amacının doğru ve eksiksiz olarak hedef metne aktarılması,

b) Kavram ve düşünceleri aktarmak için kullanılan terminolojinin, bağlama ve çevirmenin hedef metinde kullandığı üsluba, konuya ve belirlenen hedef kitleye uygunluğu,

c) Hedef dile çevrilen metnin sorunsuz şekilde okunurluğu-Çevrilen metnin akıcılığı ve kullanılan ifadeler ve sözcüklerin belirli bir dönem, kişi ya da gruplarla ilişkili sanatsal ve kültürel tarza; hedef dildeki konuya ve belirlenen hedef kitleye uygunluğu,

d) Hikâye yapısının, olay örgüsü ve hikâye unsurlarına (sosyal ve kültürel rolleri ile karakterler, mekân ve olaylar gibi)  tam olarak sadık kalması,

e) Hedef dile çevrilen metnin, hedef dilin yapısına (yazım, dilbilgisi, noktalama işaretleri vb.) tam olarak uyması,

5. Yarışma ile ilgili ilana çıkılır ve bununla ilgili duyurular ilgili birime iletilir.

6. Yapılan değerlendirmeler sonucunda ödüle hak kazanan eser seçilir.